นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

อ่าน: 9256
ความเห็น: 84

ทรงเป็นแม่ในดวงใจไทยทั้งชาติ

ถวายพระพร

  ขอเชิญทุกท่านร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี พระแม่มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย

    เทิดไท้พระมหาราชินี คู่บุญพระบารมีมหากษัตริย์ ราชกิจกรณีย์จริยวัตร  ล้วนบำบัดทุกข์ภัยราษฎร์ร่มเย็น ก่อเกิดงานสานฝันสร้างอาชีพ เปรียบประทีปส่องนำพาให้ลูกเห็น ลูกทราบซึ้งถึงใจแล้วที่แม่เป็น ขอบำเพ็ญความดีตอบแทนคุณ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะทรัพยากรธรรมชติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 1
 1
 
 
 
 เปิดลำโพงฟังเสียงถวายพระพร

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 04 สิงหาคม 2552 09:21 แก้ไข: 16 เมษายน 2553 17:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Bart3 นางควรยุรี แก้วดวงตา และครอบครัว [IP: 114.128.52.248]
04 มีนาคม 2553 12:42
#54882

ธ ทรงดั่งเทพไท้ จอมราชันย์ ธ ดั่งชลไหลมา ดับทุกข์ มนุษย์ล้วนเทวา ชูเชิด ประชาไทยเกษมสุข ทั่วหล้าสดุดี

Ico48
Bart3 นางอมรรัตน์ สินนา และครอบครัว [IP: 114.128.52.248]
04 มีนาคม 2553 12:43
#54883

พระองค์ ทรงเป็น พระผู้ทรงพระอัฉริยะ ในทุกด้าน พระองค์ ทรงเป็น พระผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยเมตตา พระองค์ ทรงเป็น พระผู้ที่ปวงข้าพระพุธเจ้าตราตรึงไว้ในใจ ตลอดไป

Ico48
Bart3 นางเทวิกา มิตรขุนทด และครอบครัว [IP: 114.128.52.248]
04 มีนาคม 2553 12:43
#54884

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เกษมสำราญ ยิ่งยืนนาน

Ico48
Bart3 อ.สุดากาญจน์ พิมพ์วงศ์ และครอบครัว [IP: 114.128.52.248]
04 มีนาคม 2553 12:44
#54885

เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง       พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่       ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย       เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา       ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา       ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า       อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์       ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ

Ico48
Bart3 อ.นภาพร อยู่สำราญ และครอบครัว [IP: 114.128.52.248]
04 มีนาคม 2553 12:45
#54886

ปวงข้าบาท กราบพระองค์ ขอทรงพัก      ด้วยประจักษ์ ราชกิจ อดิศร      พระทรงเป็น ร่มฟ้า ประชากร      ถวายพระพร ด้วยไทยรัก สามัคคี

Ico48
Bart3 นางสุวรรณ ดิกขุนทด และครอบครัว [IP: 114.128.52.248]
04 มีนาคม 2553 12:46
#54887

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญทุกทิวาราตรี ทรงพระบารมีแผ่ไพศาล ทรงพระชนมวาลย์ สถิต สถาพร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

Ico48
Bart3 นางสุรัจนา พิมพ์เกาะ และครอบครัว [IP: 114.128.52.248]
04 มีนาคม 2553 12:46
#54888

พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธารอมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี

Ico48
Bart3 นางเรียม หาญพนม และครอบครัว [IP: 114.128.52.248]
04 มีนาคม 2553 12:47
#54889

ขอคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยไปสืบนานเท่านาน

Ico48
Bart3 นางแพรวพรรณ ยามไชย และครอบครัว [IP: 114.128.52.248]
04 มีนาคม 2553 12:49
#54890

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินไทย ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชา ตราบชั่วกาลนิรันดร์

Ico48
Bart3 นางสมปอง ศรีโสดาพล และครอบครัว [IP: 114.128.52.248]
04 มีนาคม 2553 12:50
#54891

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Ico48
Bart3 นางขวัญใจ เทศสูงเนิน และครอบครัว [IP: 114.128.52.248]
04 มีนาคม 2553 12:51
#54892

พระองค์ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

Ico48
Bart3 อ.บุญลือ ลอยศักดิ์ และครอบครัว [IP: 114.128.52.248]
04 มีนาคม 2553 12:51
#54893

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 

Ico48
Bart3 นางเพ็ญศรี คุณหงส์ และครอบครัว [IP: 114.128.52.248]
04 มีนาคม 2553 12:52
#54894

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าของของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 

Ico48
Bart3 อ.อารุณ สามารถกิจ และครอบครัว [IP: 114.128.52.248]
04 มีนาคม 2553 12:53
#54895

ข้าพระพุทธเจ้าน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นตลอดกาลที่พระองค์ได้มอบให้แก่ปวงชนชาวไทย

Ico48
Bart3 นางประยูร สืบเมืองซ้าย และครอบครัว [IP: 114.128.52.248]
04 มีนาคม 2553 12:54
#54896

     ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เกษมสำราญ ยิ่งยืนนาน

Ico48
Bart3 นางอุไร สุมาลี และครอบครัว [IP: 114.128.52.248]
04 มีนาคม 2553 12:55
#54897

พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

Ico48
Bart3 นางแดง สมุทรสาคร และครอบครัว [IP: 114.128.52.248]
04 มีนาคม 2553 12:55
#54898

รักและเทิดทูนในหลวงพ่อของแผ่นดิน ขอให้ทรง พระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดไป

Ico48
Bart3 นางกรรณิการ์ ลัดดางาม และครอบครัว [IP: 114.128.52.248]
04 มีนาคม 2553 12:56
#54899

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

Ico48
Bart3 อ.ธนพร เทิดศักดิ์เดชา และครอบครัว [IP: 114.128.52.248]
04 มีนาคม 2553 12:57
#54900

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Ico48
Bart3 ดต.สุพล เกตุรุน และครอบครัว [IP: 114.128.52.248]
04 มีนาคม 2553 12:58
#54901

ขอจงทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 

Ico48
Bart3 อ.ประคอง เกตุรุน และครอบครัว [IP: 114.128.52.248]
04 มีนาคม 2553 12:59
#54902

บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์ เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้า สมเด็จนวมินทร์ มหาราช อวยสุขทุกทั่วหน้า มนัสปลื้มเปรมกมล

 

Ico48
Bart3 ข้าราชการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ [IP: 114.128.52.248]
04 มีนาคม 2553 13:00
#54903

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ฯ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.33.139
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก