นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1667
ความเห็น: 0

แรงบันดาลใจกับความสุขในการทำงาน

แรงบันดาลใจคือพลังในการสร้างสรรค์งาน
       ในการทำงานหรือสร้างสรรค์สิ่งใดๆให้มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวหรือการทำงานแบบ Teamwork ความสำเร็จหรือประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นนั้น นอกจากจะเกิดขึ้นเพราะแรงกาย กำลังแรงงาน และความรู้ของผู้ทำแล้ว ยังต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่า "แรงบันดาลใจ" (Inspiration) ของผู้สร้างสรรค์งานนั้นด้วย เพราะเหตุว่า การใช้แรงบันดาลใจนั้น คือการนำจิตวิญญาณของผู้สร้างสรรค์งาน ใส่ลงไปในงาน ซึ่งส่งผลให้งานที่ออกมานั้นเป็นงานที่ทรงพลัง เพราะแรงบันดาลใจมาจากพลังแห่งจินตนาการใน "จิต"ซึ่งเปี่ยมด้วยพลังในการสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่าง แม้กระทั่งจักรวาลของเราก็เกิดมาจากจิต
อัลเบิร์ต ไอสไตน์ อัจฉริยบุคคลของโลก ผู้ค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพ กล่าวไว้ว่า "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความจริงแท้ของทฤษฎีอยู่ภายในจิตใจ ไม่ใช่อยู่กับสิ่งที่มองเห็น"
           หากขาดซึ่งแรงบันดาลใจ การทำงานนั้นจะเหน็ดเหนื่อย เพราะผู้ทำจะต้องใช้แต่กำลังกาย และความรู้่ที่ไร้ซึ่งจินตนาการ ส่งผลให้เกิดการอ่อนล้า อ่อนกำลังที่จะสร้างสรรค์งานให้ทรงพลัง
             เพราะฉะนั้น ความลับอย่างหนึ่งของการทำงานอย่างมีความสุข คือการมีสิ่งที่เรียกว่า "แรงบันดาลใจ"
created: 18 June 2013 14:28 Modified: 18 June 2013 14:51 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 AE, Ico24 Our Shangri-La, and 8 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.106.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ