นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) อบรมการสร้าง blog ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 15 มกราคม 2551 ตั้งแต่เวลา 09.30-11.30 น.ได้อบรมการ สร้าง blog ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้อง 159 ชั้น 1 และมีผู้เข้าร่วมอมรมทั้งหมด 30 คน มีการพูดคุย ถึงวิธีการสร้าง blog ใน share.psu.ac.th more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By รัตน์   created: 15 January 2008 11:12 Modified: 13 June 2009 20:23 [ Report Abuse ]