นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 15057
ความเห็น: 15

คำถามจากชุมชน: การทำพาราฟินจากน้ำมันพืชชนิดต่างๆ

ราคาพาราฟินซึ่งเป็นวัตถุดิบนำมาทำเทียนไขและเทียนหอมนั้นมีราคาสูงขึ้นมาก
เรียน อาจารย์/นักวิจัย ผู้มีองค์ความรู้หรือรู้จักผู้รู้ด้านการทำพาราฟินทุกท่าน

ตามที่ได้รับคำถามมาจากชุมชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการจากกรุงเทพฯ
ดังข้อความด้านล่างนี้  หากอาจารย์/นักวิจัยท่านใดมีข้อมูล
หรือบุคคลที่มีองค์ความรู้ในเรื่องพาราฟิน
โปรดพิจารณาแนะนำมายังดิฉันผ่านความคิดเห็นของบันทึกนี้ หรือจะติดต่อคุณประโยชน์ โดยตรง และสำเนาแจ้ง sasitorn.k@psu.ac.th ทราบด้วย จะเป็นพระคุณยิ่งค่ะ

ขอแสดงความนับถือ
ศศิธร คงทอง
สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ม.อ.
โทร. 0-7428-6945, 0-7428-6959


----- original -----
Subject:  RE: อยากทราบวิธีการทำพาราฟิน
From:      เกี๋ยง prayoat@hotmail.com <prayoat@hotmail.com>
Date:      Tue, September 2, 2008 11:47 am
To:      sasitorn.k@psu.ac.th

ถึง คุณศศิธร คงทอง  ข้อมูลมีดังนี้
1.ปัจจุบันผมมีอาชีพช่วยงานที่บ้านซึ่งเป็นโรงงานผลิตเทียนไข

2.เนื่องด้วยภาวะปัจจุบัน
ราคาพาราฟินซึ่งเป็นวัตถุดิบนำมาทำเทียนไขและเทียนหอมนั้นมีราคาสูงขึ้นมาก
ผมจึงอยากได้วัตถถุดิบอย่างอื่นมาทดแทน และจากการที่ผมได้ค้นหาและพอจะทราบว่า
ปาล์ม สามารถนำมาทำวัตถุดิบได้และมีราคาถูกกว่าพาราฟินซึ่งทำมาจากนำมันใต้ดิน

3.ผมพอจะทราบว่า ไขปาล์มบริสุทธิ์ หรือสเตียรีนบริสุทธิ์
นั้นสามารถนำมาทำได้โดยต้อง นำไปฟอก และเติมไฮโดรเจน
แต่ผมไม่ทราบวิธีการ และขั้นตอนการทำ หรือแม้กระทั่งปริมาณของปาล์มและไฮโดรเจน
โดยปัญหาที่ผมไม่เข้าใจเลยก็คือ
3.1 การฟอกสเตียรีนให้ขาว ทำอย่างไร
3.2 การเติมไฮโดรเจน เพื่อให้นำมันเกิดการแข็งตัวมีวิธีการทำอย่างไร
ผมคงต้องรบกวนช่วยหาผู้รู้
หรือพอจะแนะนำบทความเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้
และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วยครับ

หากข้อมูลไม่เพียงพอ ก็บอกด้วยนะครับว่าต้องการส่วนไหนอีก

ประโยชน์ ศรีเจริญ


หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 04 กันยายน 2551 16:50 แก้ไข: 04 กันยายน 2551 16:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ผมรู้แค่พื้นฐานนะครับ

1. การทำสเตียรินให้ขาวก็ใช้วิธีฟอกสีด้วยดินฟอกสี (bleaching earth) เป็นวิธีที่ทำในอุตสาหกรรมแล้ว

2. การเติมไฮโดรเจนต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและทำที่อุณหภูมิและความดันสูง ซึ่งจะเปลี่ยนกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวเป็นกรดไขมันอิ่มตัว ซึ่งจะมีจุดหลอมเหลวที่ต่ำลง

3. อย่างไรก็ตามก็ยังไม่เป็นพาราฟิน อาจมีคุณสมบัติที่แข็งต้ว ติดไฟได้ (อาจมีควันดำ) และคงต้องผสมกับพาราฟินอยู่ดี

Ico48
candlemaker2008 [IP: 203.144.187.18]
11 กันยายน 2551 04:16
#35535
Paraffin waxพาราฟิน แว๊กซ์ พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax) คือ เป็นชื่อสามัญของแว๊กซ์ที่เป็นสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) เป็นแว็กซ์ที่จัดอยู่ในกลุ่มปิโตรเลียมแว็กซ์ (Petroleum wax) โดยมีสูตรโครงสร้างทางเคมี คือ CnH2n+2 จำนวนคาร์บอนในห่วงโซ่โมเลกุล 19-36 อะตอม (C19-C36) มีลักษณะเป็นของแข็ง (Solid) มีสีเหลืองอ่อนถึงขาว มีจุดหลอมเหลว (Melting point) อยู่ที่ระหว่าง 48-68 oซ องศาเซนเซียส (oc)  คุณสมบัติทางเคมีของพาราฟิน แว็กซ์ Specification of Paraffin wax
Appearance/formลักษณะ/รูปร่าง Slab/Granuleแบบแผ่น/ แบบเม็ด  
Colorสี WhiteขาวASTM D-1500
pHค่าพีเฮช ความเป็นกรด/ด่าง 5.8-6.3 
Oil content ปริมาณน้ำมันในแว๊กซ์%wt.%ของน้ำหนักแว็กซ์0.1%-5%ASTM D-721
Odorกลิ่น Odorlessเล็กน้อย 
Specific gravity ค่าความถ่วงจำเพาะg/cm3กรัม ต่อลบ.ซม.0.82-0.92ASTM D-1298
Melting pointจุดหลอมเหลวoCo   (องศาเซนเซียส)48-68ASTM D-127
Congealing pointจุดเริ่มกลับแข็งตัว (วุ้น)oCo   (องศาเซนเซียส)66-69ASTM D-938
Flash pointจุดวาบไฟoCo   (องศาเซนเซียส)204-271ASTM D-92
Fire pointจุดเริ่มติดไฟoCo   (องศาเซนเซียส)238-263 
Boiling pointจุดเดือดoCo   (องศาเซนเซียส)350-430 
Kinematic viscosity @100 oCค่าความหนืดที่100 oซ องศาเซนเซียสcStเซนติสโตก3.1-7.1ASTM D-445
Carbon number. Range (CnH2n+2)จำนวนคาร์บอนในห่วงโซ่โมเลกุล-19-36 
Penetration @25 oCค่าความอ่อนแข็งที่อุณหภูมิ 25 oซ องศาเซนเซียสdmm20 max ASTM D-1321
     พาราฟิน แว๊กซ์ (Paraffin wax) แบ่งเกรดโดยการใช้ปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (Oil Content) โดยแบ่งออกได้เป็น  3 เกรด ดังนี้      
  1. พาราฟิน แว็กซ์ ฟูลี่ รีไฟน์  (Paraffin wax Fully refined)
จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (Oil Content) ตั้งแต่ 0.1% - 0.5%ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt) 
  1. พาราฟิน แว็กซ์ เซมิ รีไฟน์  (Paraffin wax Semi refined)
      จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (Oil Content) ตั้งแต่ 0.5% -1.5% ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt) 
  1. พาราฟิน แว็กซ์ เซมิ รีไฟน์  (Paraffin wax Semi refined) หรือ สแลค แว็กซ์  (Slack wax)
      จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (Oil Content) ตั้งแต่ 3 % - 5% ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt) พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax)  แบ่งออกได้เป็น  2 ลักษณะ  ดังนี้               1.       พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax)  แบบแผ่น  (Slab form)        2.     พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax)  แบบเม็ด  (Granule form)  กระบวนการผลิตพาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax) พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax) เป็นแว็กซ์ที่ได้มาจากกากส่วนที่เหลือ (byproduct) ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ (Crude oil) โดยกระบวนการกลั่นน้ำมันแบบหอกลั่นลำดับส่วน (Fractional Distillation) ไขหรือกากแว็กซ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นนี้ เรียกว่า สแลค แว็กซ์ (Slack wax) ซึ่งยังมีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์สูง นำสแลค แว็กซ์ (Slack wax) ที่ได้ มาผ่านกระบวนการการสกัดน้ำมันออกจากแว็กซ์ (Sweating Purification) เพื่อให้ได้พาราฟิน แว็กซ์ ที่มีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (Oil content) ตามค่ามาตรฐานของพาราฟิน แว็กซ์ที่สามารถนำมาใช้ทำเทียนและใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นๆ พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax) ที่นิยมใช้ทำเทียนในประเทศไทยมีจุดหลอมเหลวอยู่ที่ 58-62 oซ องศาเซนเซียส (oc) ค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (Oil Content) ตั้งแต่ 0. 5 % - 1.5% ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt) พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax) ที่นิยมใช้ทำเทียนกันส่วนมากมี ดังนี้1.  พาราฟิน แว็กซ์ (แบบแผ่น)  เม่าหมิง ขนาดบรรจุ  50 กก. Paraffin wax / Slab form /maoming/packing 50 kg.พาราฟิน แว็กซ์ เซมิ รีไฟน์ ถุงสีขาว คาดแถบสีชมพู 3 เส้น            พาราฟิน แว็กซ์ ฟูลี่ รีไฟน์ ถุงสีขาว คาดแถบสีชมพู 2 เส้น            2. พาราฟิน แว็กซ์ (แบบแผ่น)  ต้าชิ่ง ขนาดบรรจุ  50 กก.  Paraffin wax / Slab form /tarching/packing 50 kg.  พาราฟิน แว็กซ์ เซมิ รีไฟน์ ถุงสีขาว คาดแถบสีเขียว 3 เส้น              พาราฟิน แว็กซ์ ฟูลี่ รีไฟน์  ถุงสีขาว คาดแถบสีเขี 3. พาราฟิน แว็กซ์ (แบบแผ่น)  ฟู่ซุ่น ขนาดบรรจุ  50 กก.   Paraffin wax / Slab form /fusoon/packing 50 kg.   พาราฟิน แว็กซ์ เซมิ รีไฟน์ ถุงสีเทาคาดแถบสีแดง 3 เส้น               พาราฟิน แว็กซ์ ฟูลี่ รีไฟน์ ถุงสีเทา คาดแถบสีแดง 2 เส้น 4. พาราฟิน แว็กซ์ (แบบเม็ด)  คุนหลุน ขนาดบรรจุ  25 กก.   Paraffin wax / Granule form /khunroon/packing 25 kg.
Ico48
candlemaker2008 [IP: 203.144.187.18]
11 กันยายน 2551 04:25
#35536

.เนื่องด้วยภาวะปัจจุบัน
ราคาพาราฟินซึ่งเป็นวัตถุดิบนำมาทำเทียนไขและเทียนหอมนั้นมีราคาสูงขึ้นมาก
ผมจึงอยากได้วัตถถุดิบอย่างอื่นมาทดแทน และจากการที่ผมได้ค้นหาและพอจะทราบว่า
ปาล์ม สามารถนำมาทำวัตถุดิบได้และมีราคาถูกกว่าพาราฟินซึ่งทำมาจากนำมันใต้ดิน

3.ผมพอจะทราบว่า ไขปาล์มบริสุทธิ์ หรือสเตียรีนบริสุทธิ์
นั้นสามารถนำมาทำได้โดยต้อง นำไปฟอก และเติมไฮโดรเจน
แต่ผมไม่ทราบวิธีการ และขั้นตอนการทำ หรือแม้กระทั่งปริมาณของปาล์มและไฮโดรเจน
โดยปัญหาที่ผมไม่เข้าใจเลยก็คือ
3.1 การฟอกสเตียรีนให้ขาว ทำอย่างไร
3.2 การเติมไฮโดรเจน เพื่อให้นำมันเกิดการแข็งตัวมีวิธีการทำอย่างไร

ตอบ

สเตียรีน (Stearine) หรือ สเตียริค แอซิด (Stearic acid) โดยปกติจะใช้เป็นสารปรุงแต่ง(Additive)เพื่อใช้เป็นสารหล่อลื่นเพื่อให้เทียนถอดออกจากพิมพ์ได้ง่าย(Lubricant) ไม่สามารถนำมาทำเทียนแทนพาราฟิน แว็กซ์ แต่ถ้าต้องการลดต้นทุนการผลิตผมแนะนำให้ใช้ปาล์มแว็กซ์(Palm wax) ผสม สามารถผสมได้ถึงอัตราส่วน 50/50ครับ

Ico48
ประโยชน์ [IP: 58.9.234.42]
11 กรกฎาคม 2552 10:34
#46190
ขอขอบพระคุณทุกความคิดเห็นครับ
Ico48
จ๊ะจ๋า [IP: 110.164.36.87]
09 พฤศจิกายน 2552 19:39
#50578

พอจะทราบบ้างไหมครับ Paraffin ชนิดใด ที่นำมาจุดไฟแล้ว มีความปลอดภัยมากที่สุด ? ควันน้อยที่สุด ?

แพงไม่เกี่ยง ขอเพียงปลอดภัยครับ

 

Ico48
พิ้ง [IP: 110.164.62.50]
01 ธันวาคม 2552 16:56
#51547

อยากทราบวิธีทำพาราฟินทรีทเม้นต์ สำหรับทำสปาพาราฟินมือเท้า และซื้อวัตถุดิบได้ที่ไหนช่วยแนะนำหน่อยนะคะ ขอบคุณมากคะ

Ico48
ฝน [IP: 183.88.137.114]
07 กรกฎาคม 2553 16:51
#58575
จำหน่ายพาราฟินสำหรับทำสปามือและสปาเท้าในราคาไม่แพงเพียงกิโลกรัมละ 160 บาท ชุดนี้เหมาะสำหรับท่านที่มีหม้อต้มอยู่แล้ว แต่ถ้าหากท่านไม่มีหม้อต้มพาราฟินก็ไม่ต้องกังวลสามารถซื้อชุดเทคโฮมนำกลับไปใช้ที่บ้านได้ เพียงนำชุดพาราฟินเข้าไมโครเวฟหรือแช่ในน้ำร้อนเท่านี้ท่านก็มีสุขภาพมือและเท้าที่ดีและสวยงามได้ สนใจติดต่อคุณอัจฉรี086-067-8462,035-230-227
Ico48
moo [IP: 124.120.67.146]
08 กันยายน 2553 08:00
#60083

รยกวนถามหน่อยนะค่ะ

อยากทราบว่า wax ในน้ำมันที่ได้จากการไพโรไลซิสพลาสติก เกิดจากอะไรค่ะ

Ico48
ืnatura living [IP: 124.122.165.196]
06 ตุลาคม 2553 08:53
#60679
ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใช้ทำเีทียนแทนพาราฟิน ซึ่งนิยมมากในญี่ปุ่นและอเมริกาเนื่องจากปลอดภัยเป็นธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นสารก่อมะเร็ง 11 ชนิดเหมือนฟาราฟิน  เราขอแนะนำ ไขถั่วเหลือง (soybean wax) คุณสมบัติทั้งหมด ดูได้จาก  http://soybeanwaxcandles.blogspot.com  สงสัยประการใดติดต่อ 089-263-9496 คุณก้อย
Ico48
[IP: 1.46.218.47]
09 กุมภาพันธ์ 2554 02:08
#63524

หาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะ

 

Ico48
ปริญดา [IP: 118.172.215.38]
14 พฤศจิกายน 2554 02:35
#71326

รบกวนผู้มีความรู้ในเรื่อง palm wax และ soy wax กรุณาให้ข้อมูลได้ไหมค่ะว่า

palm and soy wax เมื่อนำไปผสมกับ paraffin ( เพื่อทำก้อนแว๊กซ์สำหรับงานกัด ด้วยเครื่อง CNC)

จะให้คุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไร

และจะมีอายุการใช้งานได้นานแค่ไหน

คือ หนูกำลังทำวิทยานิพนธ์ อยู่ค่ะ และไม่สามารถหาข้อมูลในส่วนนี้ได้เลย รบกวนช่วยตอบกันด้วยนะคะ่

ขอบคุณค่ะ

Ico48
รภัสศา [IP: 125.27.212.131]
16 มกราคม 2555 11:57
#73754

ท่านใดพอจะมีคำแนะนำเรื่องการทำ เทียน จากน้ำมันทอดซ้ำบ้างคะ ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

Ico48
ณัฏฐินี [IP: 172.22.9.129]
24 มกราคม 2555 14:56
#74111

ที่หาดใหญ่มีขายพาราฟินแว็กซ์ไหมคะ พอดีว่าทำโปร ซึ่งมีวัตถุดิบหลักเป็นพาราฟินคะ ต้องการด่วน พี่ๆพอทราบสถานที่ขายไหมคะ บอกด้วยคะ ขอบคุณมากๆคะ

- เป็นแว็กซ์แบบแผ่นคะ

- ขอทราบสถานที่ซื้อหน่อยคะ ต้องการประมาณ 30 กิโล ขึ้นไป

- ถ้าร้านมีใบรับรองจะสุดยอดมากเลยคะ

Ico48
ThainaturalCandle [IP: 182.52.95.24]
28 มกราคม 2555 13:39
#74294

Palm Wax และ Soy Wax มีขายปลีกที่นี่ที่เดียวค่ะ www.thainaturalcandle.com

นอกจากนั้นยังมี materials ทำเทียนทั่วไปจำหน่ายในราคาถูก จำนวนจำกัดค่ะ (พอดีเราซื้อมาเปรียบเทียบกับเทียน organic)

พาราฟิน กิโลละ 87 บาท

พีอี กิโลละ 90

สเตียริค 79

Micro Wax 105

ยังไม่รวมค่าส่ง

หรือจะเหมาหมดข้างต้น อย่างละ 5 กิโล ราคา 2000 บาทค่ะ รวมค่าส่งทั่วประเทศ

สอบถามได้ที่ 0868039954 หรือ customerservice@thainaturalcandle.com

Ico48
คุณ ชัยยศ [IP: 125.27.238.241]
21 ตุลาคม 2556 10:28
#93796

จำหน่ายเกล็ดปาล์มหรือ plam wax ไขปาล์มบริสุทธิ์ในการทำเทียน กระสอบละ 1650บาท/25กก.โทร 0853719974 0811842737

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.166.56
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ