นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 1886
ความเห็น: 1

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม journal club ในวันพุธที่ 1มิถุนายน 2554 เวลา 09.45-11.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัด journal club ในหัวข้อ “การทำวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กรณีครูและนักเรียน” ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2554 เวลา 09.45-11.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วยสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัด journal club ในหัวข้อ “การทำวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กรณีครูและนักเรียน” ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2554 เวลา 09.45-11.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการสนับสนุนครูและนักเรียนทั่วประเทศทำวิจัยในโครงการยุววิจัยางพารา จนครูสามารถเขียนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ และเล่าประสบการณ์การเรียนรู้วิธีการของโครงการ เช่น โครงการครุวิจัย โครงการยุววิจัย และอื่นๆ เพื่อสรุปทักษะที่จำเป็น ซึ่งไม่สามารถสอนได้ด้วยการบรรยาย(มีวีดีโอให้ชม) และแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยพร้อมให้ข้อคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานวิจัยต่อไป โดยมี รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นวิทยากร

สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน จึงใคร่ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา บัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุม journal club โดยสามารถแจ้งตอบรับการเข้าร่วมมายัง คุณนิยดา ผ่องใส โทร 074-287198 หรือ อีเมล์ niyada@me.psu.ac.th อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ภายในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=com_content&view=article&id=601:--journal-club-1-2554--0945-1130-----&catid=64:2010-08-11-03-57-49

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
[[ddlink]] [IP: 101.66.93.72]
19 September 2011 12:24
#68803

form the flywheel 45 The Raymond Weil While this slender movement unique style

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.48.199
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ