นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ปาริฉัตร
Ico64
ปาริฉัตร ยุนรัมย์
ประชาสัมพันธ์
สำนักวิจัยและพัฒนา(RDO)ม.อ.
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1802
ความเห็น: 0

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)

    สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    กำหนดจัดโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งภายใต้การดูแลของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ที่ได้ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ เยาวชน ครู/อาจารย์ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ชุมชนจังหวัดสงขลา เป็นการสร้างเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ที่มีความรู้ความสามารถและความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ร่วมกันสร้างสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแท้จริง อันจะนำประเทศไปสู่การพัฒนา และก้าวไปสู่ระดับสากลในยุคโลกาภิวัตน์ ในวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2551 ณ ห้องตะกั่วป่า โรงแรมเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  
   ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆ และ download ใบสมัคร ได้ที่นี่
-
โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-
กำหนดการ
-
ใบสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-
ใบสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สำหรับนักเรียน นักศึกษา)
-
ใบสมัครสมาชิกอสวท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณชื่นสุข ชำนิธุระการ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักวิจัยและพัฒนา อาคารบริหารวิชาการรวม ชั้น 3 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-6943, 0-7442-9982 โทรสาร 0-7442-9982
email : psuclinictech@yahoo.com
 

ติดตามข่าวสารด้านการวิจัยอื่นๆ ได้ที่
http://rdo.psu.ac.th


สร้าง: 11 เมษายน 2551 08:24 แก้ไข: 11 เมษายน 2551 08:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.107.166
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ