นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

(1) มีโอกาสเข้าฟังสัมนา "โครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ" จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

เมื่อวานนี้ สมาชิกทีม CSR ของศูนย์เครื่องมือฯ นำโดยหัวหน้าทีม บุษราคัม คิดบวก ลูกหว้า และ DaDa มีโอกาสได้เข้าร่วมฟังสัมมนาเปิดตัวโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะจัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา มีตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชน อุตสาหกรร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย DaDa   สร้าง: 16 มกราคม 2556 08:44 แก้ไข: 16 มกราคม 2556 08:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (0) การเชื่อมโยงข้อกำหนดทางเทคนิคตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

วันที่ 19-21 ก.ย. 2555 ที่ผ่านมา มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมเรื่องการเชื่อมโยงข้อกำหนดทางเทคนิคตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 การกำหนดเกณฑ์การยอมรับ การทวนสอบเครื่องมือก่อนการใช้งาน จัดโดย บริษัทพรีเมียร์เอ็นจิเนีย จำกัด ที่ รงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ โดย วิท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย DaDa   สร้าง: 12 ตุลาคม 2555 17:06 แก้ไข: 12 ตุลาคม 2555 17:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (0) บันทึกไว้ OJT- GC-ISQMS

มีโอกาสได้เข้ารับการ OJT (on the job training) การใช้เครื่อง GC-ISQMS โดยหน้าที่แล้วไม่ได้รับผิดชอบเครื่องนี้ แต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็น จึงขอเข้ารับการอบรมด้วยเมื่อวันที่ 22-25 พ.ค. 2555 และต้องจัดทำรายงานสรุปการอบรมขั้นต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย DaDa   สร้าง: 18 กันยายน 2555 16:37 แก้ไข: 20 กันยายน 2555 12:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (0) บันทึกไว้ OJT- การใช้เครื่องTOC

มีโอกาสได้เข้ารับการ OJT (on the job training) การใช้เครื่อง TOC รุ่น multi N/C3100 และ รุ่น multi EA 4000 multi N/C3100 multi EA 4000 โดยหน้าที่แล้วไม่ได้รับผิดชอบเครื่องนี้ แต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็น จึงขอเข้ารับการอบรม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย DaDa   สร้าง: 18 กันยายน 2555 16:33 แก้ไข: 20 กันยายน 2555 12:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (0) แบบทดสอบ Internal audit

แบบทดสอบการอบรมเรื่องการตรวจติดตามคุณภาพภายใน(Internal audit) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 โดย พี่จารุณี บุคลากรทุกคนของศูนย์เครื่องมือกำลังจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจติดตาม ดังนั้นเมื่อเราดำเนินการตรวจติดตามและเจอข้อบกพร่องในจุดปฏิบัติงานใดก็ ต้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย DaDa   สร้าง: 03 กรกฎาคม 2555 16:51 แก้ไข: 03 กรกฎาคม 2555 16:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (0) การดำเนินการตรวจติดตาม (ต่อ)

จาก รายงานอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน(Internal audit) มาต่อที่หัวข้อการดำเนินการตรวจติดตาม การดำเนินการตรวจติดตามประกอบด้วย 3 ขั้นตอนได้แก่ 1. การเตรียมการก่อนการตรวจติดตาม วัตถุประสงค์ ชี้บ่งว่าตรวจติดตามอะไร ช่วยในการบริหารเวลา อยู่ในประ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย DaDa   สร้าง: 03 กรกฎาคม 2555 15:03 แก้ไข: 03 กรกฎาคม 2555 16:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (2) รายงานอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน(Internal audit)

วันนี้มีการอบรมหัวข้อเรื่องการตรวจติดตามคุณภาพภายใน(Internal audit) ให้กับ auditor และ บุคลากร ใหม่ โดยสุดยอด Laed auditor คือ พี่wawa นั่นเอง อบรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 9.00-11.00 น. และ 13.00-15.30 น. ช่วงแรกจะเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ หน้าที่ และ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย DaDa   สร้าง: 02 กรกฎาคม 2555 11:50 แก้ไข: 02 กรกฎาคม 2555 11:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (0) รายงานการศึกษาด้วยตนเองเครื่อง HPLC 1200

จากที่ศูนย์เครื่องมือได้รับบริจาคเครื่อง HPLC มาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร และดำเนินการติดตั้งเพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ทันเวลาแล้ว ผู้รับผิดชอบดูแลเครื่อง HPLC ดังกล่าว ซึ่งก็คือ นักวิทยาศาสตร์หนึ่งในนั้นคือ DaDa จำเป็นต้องรับการฝึกอบรมการใช้เครื... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย DaDa   สร้าง: 28 มิถุนายน 2555 11:23 แก้ไข: 28 มิถุนายน 2555 11:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (3) การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ - ว่าด้วย..แบบทดสอบความรู้

วันนี้วันที่ 2 ของการอบรมเรื่องการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีโดยมีการอบรม 2 วันคือ วันที่ 1-2 มิ.ย.55 โดยอาจารย์ จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ จากการอบรมแบบมึนๆ เข้าใจบ้างแต่ไม่ทั้งหมดและจากบันทึก การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการตรว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย DaDa   สร้าง: 02 มิถุนายน 2555 17:02 แก้ไข: 02 มิถุนายน 2555 17:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (6) การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี -ว่าด้วยเรื่องสถิติเชิงพรรณนา

วันนี้มีอบรมเรื่องการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีโดยมีการอบรม 2 วันคือ วันที่ 1-2 มิ.ย.55 โดยอาจารย์ จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต่อจาก การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี ต่อไปมากล่าวกันถึง สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย DaDa   สร้าง: 01 มิถุนายน 2555 18:00 แก้ไข: 01 มิถุนายน 2555 18:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]