นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 2854
ความเห็น: 1

CSR : Corporate Social Responsibility -Part I - ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้(Accountability)

ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้(Accountability)

 

อ้างอิงคำสั่งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ตามที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้มีการขับเคลื่อนองค์กรและคำนึงถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะประเด็นที่ผลิตภัณฑ์ บริการ
 หรือผลกระทบจาการกระบวนการดำเนินงานในการผลิตหรือให้บริการมีผลกระทบในทางลบต่อสังคม โดยได้มีการนำแนวคิดเรื่อง CSR : Corporate Social Responsibilityโดยใช้ ISO 26000 เป็นมาตรฐานในการดำเนินการเกิดเป็นรูปธรรมอย่างมีความชัดเจน จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานCSRขึ้นได้แก่

บุษราคัม - ประธานคณะทำงาน
pompom - คณะทำงาน
ผึ้งทอง- คณะทำงาน
DaDa- คณะทำงาน
พี่พล- คณะทำงาน
คิดบวก- คณะทำงาน
โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นประธานที่ปรึกษา


คณะทำงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะต่างๆขององค์กรต่อ CSR
2. ศึกษาทำความเข้าใจ SR ขององค์กร
3. ดำเนินการสื่อสารเกี่ยวกับ CSR ให้กับบุคลากรทุกท่านได้รับทราบ
4. ดำเนินการเพิ่มความน่าเชื่อถือ CSR ขององค์กร
5. ดำเนินการทบทวนและปรับปรุง CSR
6. ดำเนินการศึกษาแนวปฏิบัติอื่นๆสำหรับ CSR
7. สร้างแนวทางการสื่อสารและสร้างจิตสำนึกด้าน SR ให้บุคลากร


จากภาระหน้าที่มีการจัดทำแผนดำเนินงานกิจกรรม CSR ประจำปี 2555 ขึ้น

โดยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา สมชิกทีม CSR ได้ดำเนินกิจกรรมสื่อสารและสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับ CSR ขึ้น หัวข้อหลักที่นำมาสื่อสารคือ หลักการพื้นฐานต่อความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 ประกอบด้วย 7 หลักการ ได้แก่

1. ความรับผิดชอบ (Accountability)
2. ความโปร่งใส (Transparency)
3. ความมีจริยธรรม (Ethical)
4.การรับฟังผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for and considering of stakeholder interests)
5.การเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for rule of law)
6.การยอมรับในมาตรฐานสากล (Respect for international norms)
7.การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for human rights)

 

ซึ่งหัวข้อที่DaDa รับหน้าที่บรรยายคือ ความรับผิดชอบ (Accountability) ข้อมูลตามข้างล่างนะค่ะ

 

 

นี่คือส่วนนึงเท่านั้นของ 7 หลักการของ CSR สามารถติดตามต่อได้ที่บันทึกของ

บุษราคัม , pompom, ผึ้งทอง, พี่พล และ คิดบวก ในอีก 6หลักการที่เหลือนะค่ะ

และนอกจากนี้จากแผนดำเนินงานกิจกรรม CSR ประจำปี 2555 คณะทำงานจะมีการดำเนินตามแผนโดยจะจัดกิจกกรม workshop เพื่อดำเนินงานด้าน CSR ของศูนย์เครื่องมือฯ ต่อไปค่ะ

 

ปล. ข้อมูลอาจเยอะไปนิดอย่าว่ากันนะ อยากนำมาแชร์ มือใหม่หัดเรียนรู้ CSR หากผิดพลาดประการใดโปรดชี้แนะด้วยนะค่ะ

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 31 March 2012 10:21 Modified: 31 March 2012 10:21 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Kathi Noodee, Ico24 ServiceMan, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

อยากให้ CSR ของศูนย์เครื่องมือฯ เกิดขึ้นอย่างจริงจังมากมาย มากมาย

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.109.55
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ