นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 2912
ความเห็น: 1

มีโอกาสเข้าฟังสัมนา "โครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ" จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

มีโอกาสเข้าฟังสัมนา "โครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ" จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556

 

 

เมื่อวานนี้ สมาชิกทีม CSR ของศูนย์เครื่องมือฯ นำโดยหัวหน้าทีม บุษราคัม คิดบวก ลูกหว้า และ DaDa มีโอกาสได้เข้าร่วมฟังสัมมนาเปิดตัวโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะจัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

 

 

มีตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชน อุตสาหกรรม ภาครัฐ รวมทั้งจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่น ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และยังเจอ ท้าวแชร์ แม่ยาม เข้าร่วมงานนี้ด้วยเช่นกัน

 

ในงานการชี้แจงโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ โดย นายสุมิตร  กาญจนัมพะ  ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ

 

 

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาได้จัดทำโครงการเสริมสร้างองค์กร  สุขภาวะ (Healthy Organization) โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาเป็นแกนกลางขับเคลื่อนร่วมกับสภาอุตสาหกรรม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้   ในการพัฒนาให้เกิดเครือข่ายองค์กรสุขภาวะในจังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งหวังว่าองค์กรที่เข้าร่วมมีนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน และมีแผนดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะของพนักงาน ซึ่งจะนำไปสู่สุขภาวะในระดับปัจเจกบุคคลและระดับองค์กร

 

โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อ

 

1.ขับเคลื่อนให้เกิดการตอบรับในระดับนโยบาย ให้เป็นที่รับรู้รับทราบ ตระหนัก เพื่อดำเนินการ ตั้งแต่หน่วยงานผู้บริหารโครงการ หน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการและองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้

2. จัดตั้ง พัฒนา เสริมสร้างเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ ในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สถานประกอบการเข้าร่วมดำเนินการไปสู่การเป็นองค์กรนำร่อง

3. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะและนำไปสู่การประยุกต์และปฏิบัติได้จริง

4. รวบรวม เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะแก่สถานประกอบการ สถาบัน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้

5. สนับสนุนให้สถานประกอบการกำหนด รับรองนโยบายเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะและจัดทำโครงการ กิจกรรมการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างเป็นระบบ

6. ประเมินความพร้อม ขั้นตอน ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ ข้อจำกัด อุปสรรคในการดำเนินการเสริมสร้างองค์กรสุขภาว

 

ในงานมีการลงสัญญา MOU ร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ. ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล กับ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นายอภินันท์ ศรีสมานุวัตร อีกด้วย

 

 

อีกทั้งมีการบรรยาย จากผู้มีความรู้ ประสบการณ์ การทำงานด้านนี้โดยตรงมากมาย เช่น

 

 “ แนวคิดในการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” องค์กร/สังคมแห่งความสุข อาศัย Happy8 Workplace

โดย   นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์     ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ

 

 

Happy Workplace เครื่องมือพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรคุณภาพระดับสากล

โดย อาจารย์ภูชิสส์ ศรีเจริญ  ผู้อำนวยการโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ จังหวัดปทุมธานี

 

 “การเสริมสร้างสุขภาวะ : การส่งเสริมสุขภาพของบุคคล”

การเสริมสร้างสุขภาวะ: การจัดการเชิงบุคคล เพิ่มศักยภาพบุคคล นำไปสู่การเพิ่มผลผลิต

โดย ศ. นพ. วีระพล จันทร์ดียิ่ง ที่ปรึกษาวิชาการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

 

 

นอกจากนี้ช่วงท้าย มีการนำเสนอ องค์กรต้นแบบ ที่ได้ดำเนินการเรื่อง องค์กรสุขภาวะไปแล้ว คือ บริษัทสงขลาแคนนิ่งจำกัด อีกด้วย

 

 

นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า การจะทำให้เป็น องค์กรสุขภาวะ ได้ ต้องทำให้ ที่ทำงานเหมือนเป็น บ้านหลังที่ 2

ดังนั้นเราต้องเลือกว่าการที่เราจะมาทำงานร่วมกันนั้นเราจะเลือกเป็นผู้ทำงานแบบไหนระหว่าง รู้จักกัน   เข้าใจกัน หรือ   เป็นพวกเดียวกัน

 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 16 January 2013 08:44 Modified: 16 January 2013 08:44 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 iHum, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
16 January 2013 08:53
#83362

แบบนี้ไม่ได้ลดหย่อน ไม่ได้เงินคืน

เพราะเป็นบ้านหลังที่ ๒

แถมยังต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอีกด้วย

แฮ่ม ๆ ๆ

^0^

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.178.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ