นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 28 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
มีโอกาสเข้าฟังสัมนา "โครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ" จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 2912 1
การเชื่อมโยงข้อกำหนดทางเทคนิคตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 [R] 11 0
บันทึกไว้ OJT- GC-ISQMS [R] [C] 11 0
บันทึกไว้ OJT- การใช้เครื่องTOC [R] [C] 14 0
แบบทดสอบ Internal audit [R] [C] 15 0
การดำเนินการตรวจติดตาม (ต่อ) [R] 14 0
รายงานอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน(Internal audit) [R] 22 2
รายงานการศึกษาด้วยตนเองเครื่อง HPLC 1200 [R] [C] 14 0
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ - ว่าด้วย..แบบทดสอบความรู้ [R] [C] 16 3
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี -ว่าด้วยเรื่องสถิติเชิงพรรณนา [R] 25 6
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี [R] [C] 24 1
CSR : Corporate Social Responsibility -Part I - ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้(Accountability) 2880 1
HPLC-บทเรียนจากวิศวกร [R] 20 0
การใช้งานเครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง ยี่ห้อ – METTLER TOLEDO รุ่น XP 205 2957 1
รายงานอบรมการทดสอบทางเคมีด้วยเครื่อง LC-MS / LC-MS-MS -Part III 3815 0
รายงานอบรมการทดสอบทางเคมีด้วยเครื่อง LC-MS / LC-MS-MS -Part II 3736 0
รายงานอบรมการทดสอบทางเคมีด้วยเครื่อง LC-MS / LC-MS-MS -Part I 4297 0
ช่วยจำ...เตรียมตัวอย่างหาปริมาณ FAME 1307 0
ช่วยจำ_ High Resolution LC/MS TOF 1418 2
Clean Ion EI Volume 1281 2
การเปลี่ยน Multiplier 3694 2
การตรวจเช็ค Multiplier 1308 2
การใช้เครื่อง LC/MS (TOF)..(ช่วยจำ) [R] [C] 10 0
คำสั่ง .ecal [R] [C] 14 1
N /Protein- Leak Test ไม่ผ่าน....by..DaDa.. [R] [C] 16 2
CHNS/O - Leak Test ไม่ผ่าน....by..DaDa.. 1584 2
Pesticide Test Kit..By..DaDa. [R] [C] 17 1
Operating Manual ..by.. DaDa.. [R] [C] 19 2