นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

(2) การเปลี่ยน Multiplier

บันทึกช่วยจำจ้า.การเปลี่ยน MultiplierMultiplier จะอยู่ในส่วนของ ESA cover ดังรูป เมื่อดูตามโครงสร้างของการทำงานสามารถแสดงได้ดังรูปMultiplier จะเป็นชิ้นส่วนที่อยู่ต่อจาก conversion dynode จะทำหน้าที่ในการขยายสัญญาณทางไฟฟ้าซึ่งรับต่อมาจาก conversion... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 12 พฤษภาคม 2553 14:36 แก้ไข: 08 ธันวาคม 2553 15:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การตรวจเช็ค Multiplier

บันทึกช่วยจำจ้า...อ่านได้ที่นี่ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 11 พฤษภาคม 2553 17:24 แก้ไข: 08 ธันวาคม 2553 15:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (0) การใช้เครื่อง LC/MS (TOF)..(ช่วยจำ)

บันทึกช่วยจำ.......การใช้เครื่อง LC/MS (TOF).. เป็นเครื่องวิเคราะห์สารเคมีที่ใช้เทคนิคในการแยกสารผสม โดยมีของเหลว (Liquid) เป็นตัวพา (Mobile phase) พร้อมทั้งมีชุดป้อนสารตัวอย่างเข้าสู่ Mass Spectrometer ที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ทั้งด้านปริมาณวิเคร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 06 พฤษภาคม 2553 15:58 แก้ไข: 08 ธันวาคม 2553 15:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (1) คำสั่ง .ecal

....................บันทึกช่วยจำ............หากทดสอบน้ำหนักโมเลกุลสารด้วยเครื่อง MS (MAT 95)Mode high resolutionกรณีที่ cal มวล PFKโดย lock mass ของ sweep mass และ กำหนดค่า virt mass (มวล PFK)แล้ว ไม่เจอมวลของ virt mass ที่กำหนดไว้หรือ อ่านค่าไม่ไ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 20 เมษายน 2553 16:18 แก้ไข: 08 ธันวาคม 2553 15:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (2) N /Protein- Leak Test ไม่ผ่าน....by..DaDa..

บันทึกช่วยจำ.........N/Protein…เมื่อ Leak Test ไม่ผ่านLeak Test ไม่ผ่าน สำหรับทดสอบ N/Protein แก้ไขดังนี้ เมื่อเปิดเครื่อง N/Protein จะต้อง Leak Test เพื่อตรวจสอบว่า มีการ Leak ของ gas หรือไม่ก่อนที่เริ่มทดสอบตัวอย่าง ซึ่งการทำ Leak Test ทำ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 20 เมษายน 2553 15:58 แก้ไข: 08 ธันวาคม 2553 15:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) CHNS/O - Leak Test ไม่ผ่าน....by..DaDa..

Leak Test ไม่ผ่าน สำหรับทดสอบ CHNS / O แก้ไขดังนี้เมื่อเปิดเครื่อง CHNS / O จะต้อง Leak Test เพื่อตรวจสอบว่า มีการ Leak ของ gas หรือไม่ก่อนที่เริ่มทดสอบตัวอย่าง ซึ่งการทำ Leak Test ทำผ่านโปรแกรม Special Function > Leak Testหากผลการ Leak Test ผ่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 08 เมษายน 2553 16:52 แก้ไข: 08 ธันวาคม 2553 15:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (1) Pesticide Test Kit..By..DaDa.

ขั้นตอนการทดสอบยาฆ่าแมลงในอาหารด้วย Test Kitการทดสอบยาฆ่าแมลงในอาหารโดยใช้ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงบันทึกไว้ใช้งานจ้า มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 02 เมษายน 2553 17:19 แก้ไข: 08 ธันวาคม 2553 15:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (2) Operating Manual ..by.. DaDa..

...คู่มือการใช้ HPLC 1100 ฉบับภาษาอังกฤษ จัดทำ โดย DaDa...คู่มือการใช้เครื่องHPLCฉบับภาษาอังกฤษ Operating Manual HPLC 1100สำหรับใช้อบรมนักศึกษาต่างชาติ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 02 เมษายน 2553 16:51 แก้ไข: 08 ธันวาคม 2553 15:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]