นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2047
ความเห็น: 1

ICP OES คือ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศสาตร์

 

ICP-AES  (Inductively  Coupled  Plasma-Atomic Emission Spectroscopy) หรือ ICP-OES (Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer) เรียกกันสั้นๆ ว่า ไอซีพี (ICP) สามารถวัดสเปคตรัมแสงในช่วงทั้งความยาวคลื่นที่ตามองเห็น
และช่วงอุลตร้าไวโอเลต (Visible and Ultraviolet Region)  โดยใช้หลักการอะตอมมิคอิมิสชัน  (Atomic  Emission  ,  AE)  คือ อะตอมของธาตุแต่ละธาตุประกอบด้วยนิวเคลียร์ เป็นศูนย์กลาง
โดยมีอิเลคตรอนอยู่โดยรอบ  ถ้ามีการให้พลังงานถ่ายเทเข้าสู่อะตอมจำนวนมาก  เช่น การให้พลังงานความร้อน  หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูง  พลังงานเหล่านี้ จะกระตุ้นให้อิเลคตรอนในอะตอมเปลี่ยนสภาพจากที่เคยอยู่ในสภาวะพื้น(Ground State) เข้าสู่ช่วงระดับพลังงานสูง (Excited State) กระบวนการนี้เรียกว่า (Atomic  Absorption  , AA)   อย่างไรก็ตามอิเลคตรอนไม่สามารถอยู่ในระดับสภาวะพลังงานสูงได้นาน ดังนั้นอิเลคตรอนจะคายพลังงานออกมาเพื่อกลับเข้าสู่สภาวะพื้น    หรือกลับเข้าสู่สภาวะพลังงานกระตุ้นระดับต่ำกว่า  ขบวนการนี้เรียก ว่า  (Atomic Emission , AE)  ซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วมาก  ใช้เวลาประมาณหนึ่งในร้อยล้านวินาที พลังงานที่คายออกมาจะเป็นรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงสเปคตรัมต่างๆ  โดย ธาตุที่ถูกกระตุ้นแต่ละชนิดจะปล่อยสเปคตรัมที่มีความยาวคลื่นเฉพาะของแต่ละ ธาตุออกมา  ความเข้มของสเปคตรัมจะแปรผันตามจำนวนอะตอมที่ดูดพลังงานเข้าไป

จากประสบการณ์ที่ได้ไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ ทำให้ผมมีความรู้ทางด้านเครื่อง ICP มากยิ่งขึ้น โดยได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องโดยละเอียด การทำความสะอาดอุปกรณ์เบื้ิองต้น การเตรียมความพร้อมเครื่องเพื่อให้สามารถทำงานได้ดี เช่น ต้องมีการ Alignment แสงด้วย Mn ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง เป็นต้น ขอขอบคุณศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ให้โอกาสดีๆให้ผม

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 23 Febuary 2016 16:43 Modified: 26 Febuary 2016 11:04 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 little aun, Ico24 คนธรรมดา, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
ดำขำ (Recent Activities)
23 Febuary 2016 20:38
#104738

น้องไปป์ แก้ไขคำว่า Aliment เป็น Alignment ด้วยนะจ๊ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.186.117
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ