นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(0) แจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

เรียน คณาจารย์/นักวิจัยทุกท่าน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ขอความร่วมมือให้นักวิจัยแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เช่น การใช้สัตว์เพื่อการทดลอง ทดสอบ การสอน เป็นต้น เพื่... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 24 Febuary 2016 16:22 Modified: 24 Febuary 2016 16:44 [ Report Abuse ]

(0) แนวปฏิบัติการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา

คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทหน้าที่เป็นนักวิจัย และเป็นอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาให้แก่นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนั้นแนวทางปฏิบัติของนักวิจัยที่ปรึกษาของนักศึกษา มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ จึงขอแบ่งปันให้ทราบค่ะ ... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 30 September 2011 18:00 Modified: 30 September 2011 18:00 [ Report Abuse ]

(0) แนวทางปฏิบัติของผู้จัดการชุดโครงการวิจัย

ในโอกาสนี้ขอแบ่งปันแนวทางปฏิบัติของผู้จัดการหรือผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย ผู้จัดการหรือผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย พึงให้คำปรึกษาแนะนำ กำกับดูแล และช่วยเหลือนักวิจัยในชุดโครงการ ประสานงานและทำงานร่วมกับนักวิจัยหลักของแต่ละโครงการ ผลิตผลงานวิจัย... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 30 September 2011 16:59 Modified: 30 September 2011 17:06 [ Report Abuse ]

(0) การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย

การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย การกระทำต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย และนักวิจัยไม่สมควรกระทำอย่างยิ่ง มีอยู่ด้วยกัน 5 ข้อ คือ 1. การคัดลอกงานหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน งานและผลงานดังกล่าว เช่น แนวคิด ภาษา ถ้อยคำ ข้อความ... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By จิราภรณ์ คงสุข   created: 06 September 2011 14:46 Modified: 06 September 2011 14:49 [ Report Abuse ]