นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) เงินค่าตอบแทน (OT) : กรณีตัวอย่างนี้ คุณคิดเห็นอย่างไร

จากความหมายการเบิกจ่ายเงินตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการมีกรณีศึกษาเล็ก ๆ น้อยๆ ท่านคิดเห็นอย่างไรการปฏิบัติงานประจำของบุคลากรที่จะต้องคุมสอบนักศึกษา มีการสอบ 2 แห่ง คือ 1. สถานที่สอบอยู่ใน ม.อ. และ 2. สถานที่สอบนอกสถานที่ (สอบปฏิบัติโดยทดสอบจ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รุ่งนภา   สร้าง: 13 พฤษภาคม 2551 10:23 แก้ไข: 13 พฤษภาคม 2551 10:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(40) เงินค่าตอบแทน (OT)

หลายท่านคงยังสับสนว่าการปฏิบัติงานประเภทไหนที่สามารถเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ซึ่งการปฏิบัติงานบางประเภทก็ให้เบิกเงินเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ฉนั้น ก่อนอื่น เราควรจะต้องทราบความหมายของคำว่า "เงินตอบแทน" การปฏิบัติงานนอกเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รุ่งนภา   สร้าง: 09 พฤษภาคม 2551 01:47 แก้ไข: 09 พฤษภาคม 2551 02:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]