นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 21289
ความเห็น: 40

เงินค่าตอบแทน (OT)

ความหมายของ "เงินค่าตอบแทน" (OT)

     หลายท่านคงยังสับสนว่าการปฏิบัติงานประเภทไหนที่สามารถเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ซึ่งการปฏิบัติงานบางประเภทก็ให้เบิกเงินเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ฉนั้น  ก่อนอื่น เราควรจะต้องทราบความหมายของคำว่า "เงินตอบแทน" การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กันก่อน 

เงินตอบแทน  หมายถึง

เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการ (บุคลากรทางการศึกษา) ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ โดยลักษณะงานส่วนใหญ่/ลักษณะงานปกติ

1.  ต้องปฏิบัติในที่ตั้งสำนักงาน และ ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงาน หรือ

2.  ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงาน และ ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือ

3.  เป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตน

     คิดว่าหลายท่านคงเข้าใจความหมายของเงินตอบแทนได้ดียิ่งขึ้น  ต่อไป เราจะค่อยๆ เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันเกี่ยวกับระเบียบการเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   หากใครมีข้อคิดเห็นสามารถเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 09 May 2008 01:47 Modified: 09 May 2008 02:24 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 kwang saelee, Ico24 มิกกี้, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เรียน คุณอนันต์

ตามที่มีคำสั่งให้ จนท.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หากได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารลงนามอนุมัติ ก็สามารถเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาตามระเบียบได้ค่ะ

Ico48
Nuchy [IP: 171.99.23.11]
21 มีนาคม 2556 20:33
#85672

ระหว่างระเบียบฝึกอบรมกับ ไปราชการแตกต่างกันยังไงค่ะ

Ico48
น้ำฝน อยู่ดี [IP: 27.55.1.52]
28 มีนาคม 2556 11:52
#85946

ขอสอบถามค่ะ. วันหยุดชดเชยและวันหยุดตามมติค.ร.ม. ลูกจ้างเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการได้เหมือนกับวันหยุดราชการหรือไม่

Ico48
ราตรี [IP: 110.77.138.187]
10 มิถุนายน 2557 13:34
#98586

ปฏิบัติงานเป็นแม่ครัว อยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ทำงานวันหยุดราชการ ได้ค่าตอบแทน 300 บาท/วัน ทำงานตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หากข้าพเจ้าทำงานเวลา 05.30 - 08.30 น. ช่วงนี้ข้าพเจ้าจะได้รับค่าตอบแทนอีกหรือไม่

Ico48
por [IP: 49.230.163.115]
23 กันยายน 2557 12:35
#99998

กรณีลาป่วย กิจ พักผ่อน สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ไหมค่ะ

Ico48
อภิชา สุภดาจันสารี [IP: 183.89.122.189]
10 ตุลาคม 2557 10:37
#100226

เรียนถามค่ะ ปฎิบัติงานเวรเช้าปกติ หัวหน้างานจัดเวรให้ขึ้นOTเวรดึกและมาปฎิบัติงานเวรเช้าตามปกติ (ดึกต่อเช้า)สามารถทำได้ไหมและเบิกค่าตอบแทนได้ไหมค่ะ กรณีขึ้นเวร ช ต่อ บ่าย ต่อดึก มาเช้าปกติอีก ทำได้ไหมอ้างระเบียบใดค่ะ มีความผิดหรือทำได้ หรือโดนเรียกเงินคืนไหมค่ะ

เรียน คุณอภิชา

ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานจัดเวรให้ปฏิบัติงาน ในวัน/เวลานอกเหนือจากงานตามผลัดหรือกะ หากได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ก็สามารถเบิกจ่ายเงินค่า OT ได้ โดยพิจารณาจากระเบียบข้อ 3. (การปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตน)

แต่ทั้งนี้ ไม่แน่ใจในเรื่องกฎหมายแรงงานนะค่ะ ฝากรบกวนไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะ (อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ)

Ico48
นายสมชาย อุดมสารี [IP: 61.7.235.25]
19 พฤษภาคม 2558 10:31
#103071

ในการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการซึ่งหน่วยงานอื่นร้องขอมาโดยมีหนังสือร้องขอมาสามารถเบิกได้หรือไม่และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

Ico48
หมออนามัย [IP: 110.77.222.162]
03 มีนาคม 2559 14:28
#104787

ผอ.รพ.สต.สั่งให้จนท.ออกหน่วยปฐมพยาบาลได้หรือไม่

Ico48
พิพม์วิา [IP: 116.58.236.237]
14 พฤศจิกายน 2560 16:32
#107933

ถามผู้รู้ทุกท่าน ที่มีความรู้ทางด้านระเบียบการเบิกจ่าย OT ว่า ข้อเปรียบเทียบ/การตีความ ระหว่างOT การคลัง กับOT สาธารณสุข เช่นการออกหน่วยปฐมพยาบาลกับการออกหน่วยแพทย์เคลือนที่ งานด้านรักษา งานด้านส่งเสริม เช่น การออกหน่วยแพทย์เคลือนที่ถือเป็นงานด้านการรักษาพยาบาล หรือความสับสนระหว่างระเบียบการจ่ายของสาธารณสุขกับการจ่ายของการคลัง ช่วยให้ความกระจ่าง

รบกวนตอบทาง mail ด้วยค่ะ koikoi2515@gmail.com อีกเครื่อง การออกหน่วยปฐมพยาบาลรับเสด็จ ให้เบิกค่าตอบแทนของอะไรค่ะ ออกวันหยุดราชการ 07.00-21.00 น. ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ