นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

sukit
Ico64
นาย สุกิจ อติพันธ์
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(1) ๒๓. สระสรง (Srah Srang)

สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ สระนี้ใช้เป็นที่เก็บน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม ผมใช้เวลาเดินชมสระนี้ประมาณ ๑๐ นาที สำหรับบันทึกชุดปราสาทขอมคงจบที่สระสรงครับ สวัสดีเสียมเรียบ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย sukit   สร้าง: 17 กุมภาพันธ์ 2557 18:08 แก้ไข: 17 กุมภาพันธ์ 2557 18:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ๒๒. ปราสาทบายน (Bayon)

ปราสาทนี้สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ส่วนชื่อปราสาทนั้นสันนิษฐานว่ามาจากบายันต์ จุดเด่นของปราสาทนี้คือ ภาพสลักนูนต่ำและซุ้มปราสาท โดย - ภาพสลักนูนต่ำตามระเบียงคดแสดงเรื่องราวของผู้คนในสมัยเมืองพระนครธม - ซุ้มปราสาทมีรูปใบหน้าบุคคลซุ้มละ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย sukit   สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2556 13:35 แก้ไข: 23 พฤศจิกายน 2556 13:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ๒๑. ปราสาทตาสม (Ta Som)

ปราสาทนี้สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ส่วนชื่อปราสาทนั้นมาจากตาที่เฝ้าปราสาทชื่อสม สิ่งที่น่าสนใจได้แก่ ซุ้มประตู หน้าบัน และภาพสลัก บริเวณนี้มีปราสาทพระขรรค์และปราสาทนาคพัน สามารถชมร่วมกันได้ ผมใช้เวลาเดินชมปราสาทนี้ประมาณ ๓๐ นาที คร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย sukit   สร้าง: 24 ตุลาคม 2556 13:36 แก้ไข: 24 ตุลาคม 2556 13:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ๒๐. ปราสาทนาคพัน (Neak Pean)

ปราสาทนี้สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเปรียบเสมือนสระอโนดาถ ชื่อปราสาทมาจากชาวบ้านเรียกกันโดยมีพญานาค ๒ ตน โอบฐานปราสาทแล้วใช้หางพันกัน ซึ่งภาพที่ 1 คือม้าพลาหะ ภาพที่ 2 คือรูปช้างคายน้ำ ภาพที่ 3 คือรูปคน ภ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย sukit   สร้าง: 04 สิงหาคม 2556 17:29 แก้ไข: 04 สิงหาคม 2556 17:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ๑๙. ปราสาทพระขรรค์ (Preah Khan)

ปราสาทนี้สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เมื่อ พ.ศ. ๑๗๓๔ เพื่ออุทิศถวายพระบิดา ส่วนชื่อปราสาทมาจากชาวบ้านเชื่อว่าอาคารหลังหนึ่งของปราสาทนี้เป็นที่เก็บพระแสงขรรค์ชัยศรีของพระเจ้าแผ่นดิน ชาวบ้านจึงเรียกว่า ปราสาทพระขรรค์ เมื่อเดินเข้าไปจะพบ เสานา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย sukit   สร้าง: 20 พฤษภาคม 2556 10:44 แก้ไข: 20 พฤษภาคม 2556 10:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ๑๘. ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm)

ปราสาทนี้สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เมื่อ พ.ศ. ๑๗๒๙ เพื่ออุทิศถวายพระมารดา ส่วนชื่อปราสาทนั้นมาจากชื่อของ ตาพรหม ซึ่งเคยกวาดปราสาททุกวัน ชาวบ้านจึงเรียกว่า ปราสาทตาพรหม จุดเด่นของปราสาทนี้คือ ต้นฟองน้ำหรือต้นสมพง ที่ขึ้นคลุมยึดตัวปราสาทไว้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย sukit   สร้าง: 28 มกราคม 2556 09:09 แก้ไข: 28 มกราคม 2556 09:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ๑๗. ปราสาทบันทายกุฎี (Banteay Kadei)

สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ คำว่า บันทายกุฎี ภาษาออกเสียงว่า บอนเตีย-กะเด็ย แปลว่า ป้อมกุฏิ เมื่อเดินเข้าไปจะพบซุ้มประตู ผ่านซุ้มประตูพบชาลาทางเดินขนาบด้วยพญานาคและมีสิงห์คู่ตรงบันได ตัวปราสาทบางส่วนทรุดโทรม สังเกตจากชั้นหลังคามีเชือกมั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย sukit   สร้าง: 10 พฤศจิกายน 2555 14:43 แก้ไข: 10 พฤศจิกายน 2555 14:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ๑๖. ประตูเมืองพระนครธม (Angkor Thom Gate)

สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ประตูเมืองนั้นมี ๕ ประตู โดยมี ๔ ประตู ตามทิศทั้งสี่ ส่วนประตูที่ห้าอยู่ทางทิศตะวันออกอีก ๑ ประตู เรียกประตูผี ใช้ขนคนตายออกจากเมือง ประตูทางทิศใต้เป็นประตูที่มีคนไปชมมากที่สุด เพราะมีความสมบูรณ์กว่าประตูอื่นๆ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย sukit   สร้าง: 07 สิงหาคม 2555 09:36 แก้ไข: 09 สิงหาคม 2555 17:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ๑๕. ปราสาทบันทายสำเหร่ (Banteay Samre)

คำว่า บันทาย แปลว่า ป้อม ส่วน สำเหร่ แปลว่า ชาวเขา ยังไม่พบหลักฐานว่าใครเป็นผู้ให้สร้าง ปราสาทนี้ ห่างจากเมืองเสียบเรียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ผมคิดว่าจุดเด่นของปราสาทนี้คือภาพสลักที่หน้าบันและเสาประตูต่างๆ ควรเดินทางไปชมพ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย sukit   สร้าง: 30 มิถุนายน 2555 15:11 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2555 15:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ๑๔. ปราสาทเจ้าสายเทวดา (Chau Say Tevoda)

ปราสาทหลังนี้อยู่ตรงกันข้ามกับปราสาทธมมานนท์ ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นปราสาทพี่น้องกันกับปราสาทธมมานนท์ ซึ่งยังไม่พบหลักฐานว่าใครเป็นผู้ให้สร้าง แต่คาดว่าสร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ เช่นกัน ผมใช้เวลาเดินชมไม่นานประมาณ ๑๐ นาที มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย sukit   สร้าง: 21 เมษายน 2555 13:16 แก้ไข: 21 เมษายน 2555 14:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]