นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

sukit
Ico64
นาย สุกิจ อติพันธ์
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 5345
ความเห็น: 2

ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 5

นิทรรศการผลงานชิ้นเอก

ARTS OF THE KINGDOM V

นิทรรศการผลงานชิ้นเอกของโรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม    2 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป   

เวลาเปิดเข้าชม 10.00 น. – 18.00 น.  เวลาจำหน่ายบัตร 10.00 น. – 17.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์ เทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์)

บัตรราคา 150 บาท สำหรับประชาชนทั่วไป และ 75 บาท สำหรับนักเรียนนักศึกษา (แสดงบัตรประจำตัว)

แต่งกายสุภาพ ห้ามนุ่งกางเกงขาสั้น และเสื้อไม่มีแขน สตรีนุ่งกระโปรงหรือผ้าซิ่น (ห้ามบันทึกภาพด้วยครับ)

www.artsofthekingdom.com สอบถามรายละเอียดที่ โทร. 02-2839411, 02-2839185

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ กำเนิดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนคนไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ให้มีรายได้เสริมมาจุนเจือครอบครัวตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในอันที่จะให้คนไทยสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน งานฝีมือในชีวิตประจำวันของคนไทยแต่โบราณหลากหลายชนิด อาทิ งานทอผ้า งานจักสาน งานปักผ้า และอื่นๆ ไปจนถึงงานที่ทำยากขึ้น เป็นลำดับ อย่างเครื่องเงิน ถมทอง และทำคร่ำ นั้นเป็นงานที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สืบทอดศิลปะไทยให้ยืนยงอยู่คู่แผ่นดินต่อไป

ฝีมือของสมาชิกศิลปาชีพได้พัฒนาไปพร้อมๆ กับการเจริญเติบโตของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ทั่ประเทศ และบางส่วนได้พัฒนาฝีมือจนสามารถ รังสรรค์ค์งานฝีมือระดับ "ศิลป์แผ่นดิน" ขึ้นมา

โรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา

การที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โดยสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทำให้ทรงตระหนักถึงความยากจนของราษฎรจึงทรงช่วยเหลือให้ราษฎรได้มีอาชีพเสริมจากงานหัตถกรรม อีกทั้งทรงรับลูกหลานชาวนาชาวไร่ที่ยากจนมาฝึกงาน ณ โรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา

รงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา เป็นแหล่งสร้างช่างฝีมือที่จะอนุรักษ์งานฝีมือ ที่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษและกำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลา ปัจจุบันมีการฝึกอบรมทั้งสิ้น 23 แผนก อาทิ เครื่องเงิน เครื่องทอง ถมทอง คร่ำ ลงยาสี ทอผ้า จักสานย่านลิเภา ตกแต่งปีกแมลงทับ แกะสลักไม้ เป็นต้น

นิทรรศการ ศิลป์แผ่นดิน จัดแสดงผลงานจากโรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา ในวาระสำคัญต่างๆ มาแล้ว จำนวน 5 ครั้ง

ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 1 วันที่ 8-31 สิงหาคม 2535 ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ

ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 2 วันที่ 12-22 ธันวาคม 2539 ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 3 วันที่ 23 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2541 ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ พุทธศักราช 2542

ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 4 วันที่ 3 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2547 ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ

ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 5 วันที่ 18 ธันวาคม 2550 – 13 มกราคม 2551 เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พุทธศักราช 2550

พระที่นั่งอนันตสมาคม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างพระที่นั่งองค์นี้ขึ้นในพื้นที่ของพระราชวังดุสิต เมื่อ พ.ศ. 2450 องค์พระที่นั่งงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมอิตาเลียน ภายในมีเพดานโดมที่งามวิจิตรด้วยงานเขียนแบบเฟรสโก ผลงานของกาลิเลโอ คีนี (Galileo Chini) ศิลปินเลื่องชื่อชาวอิตาเลียน พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นพระที่นั่งองค์สำคัญของชาติ ใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธี และรัฐพิธีต่างๆ 

 

แผนผังจัดแสดงนิทรรศการชั้นบน

 101. ห้องปีกแมลงทับ   102. สัปคับถมทอง   103. สีวิกากาญจน์   104. สัปคับคร่ำทอง   105. สัปคับพระคชาธาร   106. ตำนานเพชรรัตน์   107. ม้านิลมังกร   108. เรือสำเภาพระมหาชนก   109. สุพรรณเภตรา   110. สัปคับจำหลักไม้   111. บุษบกจตุรมุขพิมาน   112. เรือพระที่นั่งจำลองศรีสุพรรณหงส์   113. พระที่นั่งพุดตารคร่ำทอง   114. บุษบกมาลา   115. พระที่นั่งพุดตานถมทอง   116. ผ้าปักไหมน้อย ป่าหิมพานต์   117. ภาพเขียน สุรินทรสุรอัปสร   118. พระธรรมจักรคร่ำเงินคร่ำทอง   119. รอยพระพุทธบาทถมทอง   120. โต๊ะพระราชมานเลี้ยง   121. รอยพระพุทธบาทคร่ำเงินคร่ำทอง   122. ฉากปักสระโบกขรณี   123. ฉากจำหลักไม้สระโบกขรณี   124. ขันถมทองลายมงคล 108

หมายเหตุ ตัวเลขที่ปรากฎเป็นตัวเลขประจำแถบเสียงสำหรับหูฟัง

 

ชิ้นงานสำคัญ

ห้องปีกแมลงทับ (101)  เป็นห้องแปดเหลี่ยม ฝาผนังแต่งด้วยแผ่นสานย่านลิเภาสอดปีกแมลงทับ เพดานห้อยโคมระย้ารูปหงส์และพญานาคซึ่งแต่งด้วยปีกแมลงทับเช่นกัน

สีวิกากาญจน์ (103)  พระราชยานชนิดหนึ่ง ที่มีเครื่องบนเป็นกัญญา มีช่อฟ้าใบระกา ใช้กับเจ้านายฝ่ายในที่สูงศักดิ์

 

 

สัปคับพระคชาธาร (105)  จำลองแบบมาจากสัปคับพระคชาธารไม้แกะสลักองค์เดิม ซึ่งทอดประดับ ณ มุขทิศเหนือ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท อันเป็นสัปคับสำหรับออกราชสงคราม

ตำนานเพชรรัตน์ (106)  เป็นฉากไม้แกะสลักขนาดใหญ่ ลวดลายบรรยายถึงกำเนิดของแก้ว 9 ประการ

สุพรรณเภตรา (109)  สำเภาถมทอง ท้องสำเภาทองสาน เสาคร่ำเงินคร่ำทอง ใบจำหลักฉลุทอง ที่ยอดเสาเป็นธงลงยา หน้าสำเภาจำหลักทองลงยาหน้าอสุรกุมภัณฑ์ หน้าสำเภาตั้งบัลลังก์บัวปากฐานติดรายด้วยกระจังปฏิญาณ มีนาคห้อยเศียรคาปโคมประทีป

บุษบกจตุรมุขพิมาน (111)  บุษบกเรือนยอด จำหลักไม้ ออกมุขเป็นเรือนยอดบุษบกเล็กออกไปทั้ง 4 ทิศ ประดิษฐานพระราชลัญจกรรัชกาลที่ ๑-๙

เรือพระที่นั่งจำลองศรีสุพรรณหงส์ (112)  สร้างจำลองจากเรือพระที่นั่งจำลองศรีสุพรรณหงส์ ในรัชกาลที่ ๑ ลำเรือสร้างด้วยเงินถมทอง ศีรษะหงส์สลักทองลงยาราชาวดี ตาและเขี้ยวประดับเพชร ปากห้อยพู่พุ่มทองระย้าประดับเพชร

พระที่นั่งพุดตานคร่ำทอง (113)  พระที่นั่งองค์นี้สร้างด้วยเหล็กลงคร่ำทอง โดยจำลองแบบมาจากพระที่นั่งพุดตานไม้แกะสลักที่พระบรมราชวัง

บุษบกมาลา (114)  เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ โดยจำลองแบบจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระมหามณเฑียร พระบรมราชวัง

ผ้าปักไหมน้อย ป่าหิมพานต์ (116)  ผ้าปักไหมน้อย หักดิ้น แล่งเงิน-ทอง สอดไส้ไหมสี เลื่อมเงิน-ทอง และลูกปัด ลูกแก้ว นานาสี แบบโบราณวิธี มีปักหนุนตัวภาพอย่างที่นิยมกันในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ป่าหิมพานต์ ตามคำเสภา ในเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน

แถมอีกรูป โต๊ะพระราชทานเลี้ยง

ที่มา :  แผ่นพับ

(หมายเหตุ  ไปชมเมื่อ 12 กรกฎาคม 2552  หลังงาน Science Night 2009 1 วัน)

หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 11 พฤศจิกายน 2552 18:42 แก้ไข: 11 พฤศจิกายน 2552 19:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

(^__^) เขียนช้าไปหน่อยหรือเปล่า? ต้องไปดูปีหน้าซะแล้ว
Ico48
sukit (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
12 พฤศจิกายน 2552 18:57
#50738
รับทราบครับ  ^_^   ปีหน้าผลงานที่แสดงอาจจะเปลี่ยนนะครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.167.74
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ