นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 33 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
วิธี Save VIdeo จาก Facebook [C] 787 0
วิธีพิมพ์เครื่องหมายกากบาทและเครื่องหมายถูกใน MS WORD [C] 570 0
ไปสำรวจเส้นทางเที่ยว 1867 0
บันทึกเพื่อลืม 1779 2
พลังกลุ่มและความสุข [C] 1253 0
น้ำตาแสงไต้ 1359 0
บันทึก & ความเห็นใน gotknow 1853 2
นกกิ้งโครงเข้าโพรงนกเอี้ยง [R] 14 0
ดุเหว่าไข่ให้แม่กา [R] 13 0
จันทร์เจ้าขอเข้าขอแกง [R] 16 2
ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน [R] 17 2
ดอกสร้อย [R] 21 2
แมวเหมียวแยกเขียวยิงฟัน 1221 0
ตีพิมพ์ในหัวใจประชาชน 1081 6
ผลงานวิจัย [C] 1497 1
อบรม "ภาษาไทยสำหรับงานสารบรรณและงานประชาสัมพันธ์" [C] 1847 3
การศึกษาแบบครอบจักรวาล [C] 1522 0
วัน ทดสอบ IPv6 [C] 1304 0
ข่าวเด็กตีกัน และ การสื่อสารอย่างสันติ [C] 1426 3
ภาษาในการสื่อสารอย่างสันติ [C] 1389 1
หัวใจของการสื่อสารแห่งสันติ [C] 1160 0
ความต้องการ & วิธีการ [C] 1312 0
ความต้องการพื้นฐาน ในการสื่อสารอย่างสันติ [C] 1274 0
ความรู้สึกพื้นฐาน ในการสื่อสารอย่างสันติ [C] 1258 0
องค์ประกอบของการสื่อสารอย่างสันติ [C] 1342 0
อบรมเรื่อง "สื่อสารอย่างสันติ ขั้น 1" [C] 1556 0
ผู้สร้างภาษา C เสียชีวิตแล้วครับ... 1494 0
พระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาฯ 7212 0
ความรู้เรื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ระเบิดที่ญี่ปุ ่นฉบับการ์ตูนให้เด็กเข้าใจง่ายๆคับ 1519 0
นกนางแอ่นข้างบ้าน 1314 0
มาลองวัดความฉลาดทางอารมณ์กันเล่นๆดูครับ 1304 1
สายด่วนเพื่อการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยในสังคมไทย 1156 0
มาร่วมลงชื่อสร้างความตื่นตัว และประชาสัมพันธ์ต่อ 1096 0