นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Page Visits: 1870
comment: 2

นกตีทอง “ ป๊ก...ป๊ก...ป๊ก”

::นกที่พบเห็นได้ในมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์::

 

 “ ป๊ก...ป๊ก...ป๊ก”  แว่วดังมาจากต้นไม้ ตัวเขียว คอเหลือง อกและหน้าผากแดง ขอบตาเหลือง เกาะอยู่ ร้องเสียงดังเป็นจังหวะสมํ่าเสมอเหมือนกับช่างตีทอง (ฝรั่งว่าเหมือนกับช่างตีทองแดง)  จึงเป็นที่มาของชี่อ นกตีทอง (อังกฤษ: coppersmith barbet, crimson-breasted barbet, coppersmith, ชื่อวิทยาศาสตร์: Megalaima haemacephala) เป็นนกโพระดก(Megalaimidae) ที่เล็กที่สุด

 

โดยมากกินผลไม้เป็นอาหาร เช่น ลูกไทร แต่บางครั้งก็กินแมลงอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะแมลงเม่า เป็นนกประจำถิ่นของเอเชียใต้และบางส่วนของเอเชียอาคเนย์ ทำรังโดยเจาะโพรงไม้เหมือนกับนกโพระดกประเภทอื่น ๆ ในประเทศไทย เป็นนกห้ามล่า  ห้ามค้า ห้ามนำเข้าหรือส่งออก ห้ามครอบครอง ห้ามเพาะพันธุ์ ห้ามเก็บหรือทำอันตรายรัง มีผลไปถึงไข่และซาก เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

 

เป็นนกอีกชนิดหนึ่งที่พบเห็นได้ในมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
และบริเวณเมืองหาดใหญ่

                                                     

                                                                       

สกนธ์ รัตนโกศล
21/4/2559
                                                                                                                                                                               

-----------------                                                                                    บรรณานุกรม : https://th.wikipedia.org/wiki/นกตีทอง

 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 21 April 2016 16:14 Modified: 21 April 2016 16:14 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 ทดแทน, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

Ico48
Monly (Recent Activities)
22 April 2016 09:08
#104977

อีกมุมหนึ่งของนักศิลปะ

น่ารัก สีสันสวยงาม ค่ะ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.234.247.75
Message:  
Load Editor
   
Cancel or