นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

(0) ดอกศรีตรัง

------------ สกนธ์ รัตนโกศล more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By สกนธ์   created: 08 December 2015 16:28 Modified: 08 December 2015 16:28 [ Report Abuse ]

(0) มะลิวันแม่

สกนธ์ รัตนโกศลคณะทรัพยากรธรรมชาติ more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By สกนธ์   created: 11 August 2015 17:22 Modified: 11 August 2015 17:22 [ Report Abuse ]

(1) นกที่พบเห็นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และบริเวณเมืองหาดใหญ่

ภายในเขตรั้วของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ยังคงความธรรมชาติ มีต้นไม้น้อยใหญ่ให้นกได้อาศัย อีกทั้งอณาเขตทางด้านหลังของมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์เป็นเขาคอหงส์ จึงมีนกหลายชนิดบินโฉบเฉี่ยวเข้ามาร่วมอวดโฉมให้ฟังเสียง สร้างสีสัน สร้างบรรยากาศ... more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By สกนธ์   created: 15 July 2015 10:33 Modified: 15 July 2015 10:44 [ Report Abuse ]

(0) วันสิ่งแวดล้อมโลก

5 มิถุนายน ของทุกๆปี องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day วัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลก ครับ...ลดความสะดวก...ลดความสบายลงคนละนิด ช่วยกัน... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By สกนธ์   created: 05 June 2015 15:40 Modified: 05 June 2015 15:40 [ Report Abuse ]

(0) วิสาขบูชา

วันเพ็ญเดือน 6 ของทุกๆปี จะเป็นวิสาขบูชาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันพระพุทธเจ้า” ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ ทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ ถึง 3 เหตุการณ์คือ วันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ... more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By สกนธ์   created: 29 May 2015 14:46 Modified: 29 May 2015 14:52 [ Report Abuse ]

(0) ดอกไม้แห่งศรัทธา...ดอกไม้แห่งความภักดี

ในปีพุทธศักราช 2558 ของน้อมนำผลงานศิลปะชุด “ดอกไม้แห่งศรัทธา...ดอกไม้ แห่งความภักดี” ซึ่งเป็นดอกไม้สีม่วงจำนวน 60 ดอก ร่วมเฉลิมฉลองร่วมกับพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร... more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By สกนธ์   created: 17 April 2015 11:34 Modified: 29 May 2015 14:48 [ Report Abuse ]

(2) มาฆบูชา

วันมาฆบูชาหรือเรียกอีกชี่อว่าวันจาตุรงคสันนิบาตเริ่มมีขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ซึ่งวันมาฆบูชา ย่อมาจาก “มาฆปูรณมีบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3 ตามปฏิท... more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By สกนธ์   created: 03 March 2015 11:01 Modified: 29 May 2015 14:48 [ Report Abuse ]

(3) ตรุษจีน

วันที่ 1 เดือน 1 และสิ้นสุดในวันที่ 15 ของทุกๆปีตามจันทรคติ จะเป็นวันตรุษจีนหรือเรียกชื่ออีกอย่างว่า เทศกาลฤดูใบไม้ผลิขึ้นปีเพาะปลูกใหม่ เป็นวันปีใหม่ของชาวจีน และกิจกรรมที่ยึดถือกันเป็นธรรมเนียมและปฏิบัติสืบทอดกันมาในวันตรุษจีนคือ วันจ่าย เป... more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By สกนธ์   created: 16 Febuary 2015 15:24 Modified: 29 May 2015 14:49 [ Report Abuse ]

(1) 14 กุมภาพันธ์

14 กุมภาพันธ์ ของทุกๆปีถูกกำหนดขึ้นเป็นวันแห่งความรัก (Valentine’ s Day) เพื่อเป็นการ ระลึกถึงนักบุญเซนต์วาเลนไทน์ (Saint Valentine) ผู้อุทิศตนให้กับความรัก เนื่องจากแอบจัดงานแต่ง งานให้กับคู่รักคริสเตียนจนตนเองต้องโทษประหารในวันที่ 14 กุม... more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By สกนธ์   created: 12 Febuary 2015 15:03 Modified: 29 May 2015 14:50 [ Report Abuse ]

(5) เข็มดอกไม้แห่งปัญญา

more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By สกนธ์   created: 23 January 2015 15:32 Modified: 29 May 2015 14:50 [ Report Abuse ]