นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พี่งาม
Ico64
ngamjit wanmasae
นักวิชาการพัสดุ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 954
ความเห็น: 0

การให้ความสำคัญต่อผู้ส่งมอบ

ผู้ส่งมอบ มีความสำคัญและมีบทบาทในกระบวนการให้บริการต่อองค์กร

ผู้ส่งมอบ มีความสำคัญและมีบทบาทในกระบวนการให้บริการต่อองค์กร  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ส่งมอบซึ่งเป็นผู้ีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กร  ผู้ส่งมอบคือบริษัท ห้าง ร้าน ที่จำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ให้กับศูนย์เครื่องมือฯ เพื่อมาสนับสนุนการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว

ดังนั้น ผู้ส่งมอบก็คาดหวังต่อศูนย์เครื่องมือฯ เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เวลาในการชำระค่าสินค้า-บริการ ต้องรวดเร็ว การติดต่อประสานงานด้วยความสุภาพ การต้อนรับ และให้ความร่วมมือด้วยความเสมอภาค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการได้ถูกต้อง

ศูนย์เครื่องมือฯ ก็ยังมีกิจกรรมประชุม Stakeholder Involvement Meeting (SIM) ซึ่งจัดเป็นประจำปีทุกปี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป อีกทั้งศูนย์เครื่องมือฯ มีการประเมินผู้ส่งมอบประจำปี และให้ผู้ส่งมอบประเมินศูนย์เครื่องมือฯ เช่นกัน

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 กันยายน 2558 09:07 แก้ไข: 22 กันยายน 2558 14:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Zenki, Ico24 คนธรรมดา, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.89.87.12
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ