นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พี่งาม
Ico64
ngamjit wanmasae
นักวิชาการพัสดุ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 1613
ความเห็น: 0

SIM2016

ผู้ส่งมอบที่พร้อมจะสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

จากการประชุม SIM 2016 ซึ่งเป็นการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปีของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  เมื่อวันที่ 9 กันยายน  2559 ที่ผ่านมานั้น  โดยในครั้งนี้เน้นที่กลุ่มผู้ส่งมอบครุภัณฑ์  มีผู้ส่งมอบเข้าร่วมประชุม รับฟังนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ในครั้งนี้ ประมาณ 20 กว่าราย

ในส่วนของงานจัดซื้อได้สื่อสารถึงขั้นตอนการจัดซื้อภาพรวม และความคาดหวังต่อผู้ส่งมอบ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ทันสมัยได้มาตรฐานสากล

2. ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ตรงต่อเวลา

4. การบริการหลังการขายที่ดี

5. เป็นผู้ส่งมอบที่มีความรู้  ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง

6. ผู้ส่งมอบที่พร้อมปฏิบิตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

7. ผู้ส่งมอบที่พร้อมจะสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

ข้อเสนอแนะหลัก ๆ จากผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการทราบ โดยส่วนใหญ่ ดังนี้

1. ต้องการทราบขอบเขตรายละเอียดของเครื่องมือ

2. แผนการดำเนินการจัดซื้อแต่ละรายการ  รวมทั้งงบประมาณ

3. ทิศทางการวิจัยเพื่อให้ทราบข้อมูลของเครื่องมือที่จะนำเสนอ

4. แนวโน้มของงานในอนาคตจะวิจัยทางด้านไหน

5. รายการเครื่องมือที่มีแผนจะจัดซื้อในปีต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 กันยายน 2559 15:15 แก้ไข: 17 กันยายน 2559 15:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Zenki, Ico24 pompom, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.212.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ