นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พี่งาม
Ico64
ngamjit wanmasae
นักวิชาการพัสดุ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 38 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
SIM2016 864 0
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 781 0
ลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 607 0
สัญลักษณ์รักษาสิ่งแวดล้อม 646 0
การบอกเลิกสัญญา 670 0
การแก้ไขสัญญา 552 0
การให้ความสำคัญต่อผู้ส่งมอบ 716 1
การเบิกจ่ายตามงบประมาณประจำปี 563 0
จัดแฟ้ม Certificate วัสดุสารมาตรฐาน 960 0
การประเมินผู้ขาย 1103 0
การคัดเลือกผู้ขาย 884 0
ปรัุบปรุงสรุปรายงาน 3 เดือน 831 0
เลี่ยง 5 อาหารร้ายทำลายผิว 801 0
ปรับปรุงที่จัดเก็บวัสดุสำนักงาน 1076 0
การจัดเก็บสต๊อกท่อแก๊ส 2008 0
อบรม e-GP ระยะที่ 2 1538 0
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 1098 1
ระบบ e-GP ระยะที่ 2 2513 2
จัดซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2555 1085 0
ผลการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ OES 1329 0
ลูกค้าจองส่งตัวอย่างทดสอบ SEM 1399 0
ของรักของหวง:นาฬิกาคู่ชีวิต 1420 2
CAR เลขที่ 033/54 1448 1
CAR เลขที่ 032/54 1739 0
ระบายความในใจเพื่อคลายเครียด (2) 1324 6
ระบายความในใจเพื่อคลายเครียด (1) 1487 0
CAR เลขที่ 019/53 1288 1
CAR เลขที่ 009/53 1105 1
CAR เลขที่ 002/53 1138 1
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1577 0
การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษจากต่างประเทศ (ตอนที่ 3) 1931 0
รูปแบบการออกกำลังที่ไม่เปลืองเงิน 1573 1
เทคนิคสร้างนิสัย "เก็บออม" 1413 1
การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษจากต่างประเทศ (ตอนที่ 2) 6258 2
การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษจากต่างประเทศ (ตอนที่ 1) 1715 2
วัสดุ ครุภัณฑ์ 36254 22
คอมพิวเตอร์กับสุขภาพ 1919 5
หลักเกณฑ์การจัดหาที่ดี 1326 5