นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พี่งาม
Ico64
ngamjit wanmasae
นักวิชาการพัสดุ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 38 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
SIM2016 1072 0
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 941 0
ลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 730 0
สัญลักษณ์รักษาสิ่งแวดล้อม 774 0
การบอกเลิกสัญญา 833 0
การแก้ไขสัญญา 700 0
การให้ความสำคัญต่อผู้ส่งมอบ 859 1
การเบิกจ่ายตามงบประมาณประจำปี 670 0
จัดแฟ้ม Certificate วัสดุสารมาตรฐาน 1078 0
การประเมินผู้ขาย 1208 0
การคัดเลือกผู้ขาย 1016 0
ปรัุบปรุงสรุปรายงาน 3 เดือน 898 0
เลี่ยง 5 อาหารร้ายทำลายผิว 873 0
ปรับปรุงที่จัดเก็บวัสดุสำนักงาน 1130 0
การจัดเก็บสต๊อกท่อแก๊ส 2135 0
อบรม e-GP ระยะที่ 2 1614 0
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 1176 1
ระบบ e-GP ระยะที่ 2 2592 2
จัดซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2555 1178 0
ผลการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ OES 1408 0
ลูกค้าจองส่งตัวอย่างทดสอบ SEM 1480 0
ของรักของหวง:นาฬิกาคู่ชีวิต 1544 2
CAR เลขที่ 033/54 1523 1
CAR เลขที่ 032/54 1820 0
ระบายความในใจเพื่อคลายเครียด (2) 1356 6
ระบายความในใจเพื่อคลายเครียด (1) 1554 0
CAR เลขที่ 019/53 1326 1
CAR เลขที่ 009/53 1170 1
CAR เลขที่ 002/53 1189 1
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1634 0
การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษจากต่างประเทศ (ตอนที่ 3) 1981 0
รูปแบบการออกกำลังที่ไม่เปลืองเงิน 1644 1
เทคนิคสร้างนิสัย "เก็บออม" 1469 1
การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษจากต่างประเทศ (ตอนที่ 2) 6422 2
การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษจากต่างประเทศ (ตอนที่ 1) 1763 2
วัสดุ ครุภัณฑ์ 36369 22
คอมพิวเตอร์กับสุขภาพ 1989 5
หลักเกณฑ์การจัดหาที่ดี 1371 5