นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ตั้งค่าฐานข้อมูลออกเลขหนังสือราชการ

ขั้นตอนการออกเลขหนังสือราชการปีพุทธศักราช 2558 1.เข้ารหัส FNR-DATA ที่ทางคณะกำหนดให้ 2.เรียกโปรแกรม Microsoft Access 2003 3. เปิดแฟ้มเลือก Desktop ----- FNR-DATA ------ OPEN 4. เลือก BOOK---- SECRET---- SARABAN----58---- MOUT_58_2003... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศศิธร ลิ่มจู้   created: 06 January 2015 11:01 Modified: 06 January 2015 21:30 [ Report Abuse ]