นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 9 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งาน อ. 20 พ.ย. 50 1677 0
งาน จ. 12 พ.ย. 50 1715 2
งาน ศ. 9 พ.ย. 50 1691 0
งาน พฤ. 8 พ.ย. 50 1541 0
งาน พ. 7 พ.ย. 50 1619 1
งาน อ. 6 พ.ย. 50 2364 1
งาน จ. 5 พ.ย. 50 1987 6
งาน ศ. 2 พ.ย. 50 1686 2
งาน 1 พ.ย. 50 1811 7