นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1111
ความเห็น: 0

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หมายถึง

หลายครั้งที่เราต้องการหาความหมายของคำบางคำ แต่หาไม่พบในหนังสือ หรือ search ไม่เจอในอินเตอร์เน็ต (หรือมี แต่เค้าให้ความหมายไม่ตรงใจเรา) และหากคำนั้น เราสามารถให้นิยามความหมายได้จากประสบการณ์การหรือความเข้าใจในการทำงานของเราเอง เราก็อยากคิดความหมายใหม่ เพื่อให้คนที่ต้องการ ได้ใช้ประโยชน์อ้างอิงจากนิยามของเราได้บ้าง (เกิดจากการเขียนคู่มือของตนเอง)

 ..

.

.

 

      การอบรมเชิงปฏิบัติการ หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งภาคทฤษฎีและทักษะปฏิบัติการให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยประกอบด้วยการ บรรยาย การสาธิต และการฝึกปฏิบัติการโดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่จริง ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลอง เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และสามารถปฏิบัติงานทำงานหรือคิดตัดสินใจแก้ปัญหางานนั้นได้ด้วยตนเองต่อไป

ตัวอย่าง เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ AAS, การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครูโรงเรียนรอบแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น

นิยามโดย นายพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี

ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

8 ก.ค.2557

 

อิอิ

 

"ใจสั่งมา"

สร้าง: 09 กรกฎาคม 2557 10:16 แก้ไข: 09 กรกฎาคม 2557 16:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.245.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ