นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2132
ความเห็น: 0

สัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ "นายสมบูรณ์ ขุนราช"

 

 บทสัมภาษณ์ "นายสมบูรณ์  ขุนราช"

 


ผู้เกษียณอายุราชการของสถานีวิจัยท่าเชียด ประจำปี 2557
 

               เมื่อวันที่  22 เมษายน 2557    ทีมสัมภาษณ์โดยมีคุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง คุณจารี  ทองสกูล และดิฉัน วันดี สุขสะโร เดินทางไปสถานีวิจัยท่าเชียดซึ่งมีคุณวัลย์ วงศ์สวัสดิ์ รออยู่ที่สถานีวิจัยฯ เพื่อสัมภาษณ์ คุณสมบูรณ์ ขุนราช หรือพี่บูรณ์ ของเรานั่นเอง ซึ่งใกล้จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2557 นี้แล้ว  เมื่อพวกเราไปถึงพี่สมบูรณ์ก็เพิ่งเปลี่ยนจากชุดปฏิบัติงานประจำวันมาเป็นชุดหล่อเรียบร้อยให้พวกเราสัมภาษณ์และถ่ายรูป เราเริ่มสัมภาษณ์พี่สมบูรณ์กันเลยนะคะ

 

การเริ่มเข้ามาทำงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

               พี่สมบูรณ์เล่าว่าช่วงแรกมาทำงานก่อสร้างอาคารในสถานีวิจัยท่าเชียด ต่อมาเมื่อสร้างสถานีวิจัยเสร็จ คณะทรัพยากรธรรมชาติก็เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งยาม ตนเองก็ได้เข้าไปสมัครและสอบได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งยาม ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2521 เป็นต้นมาจนถึงเดือนตุลาคม 2550 คนงานเกษตรของสถานีวิจัยฯ ได้เกษียณอายุราชการพร้อมกันจำนวน 2 คน ทำให้เหลือคนงานเกษตรมีอยู่เพียง 1 คน  ดังนั้นสถานีวิจัยฯ จึงให้พี่สมบูรณ์มาปฏิบัติงานในหน้าที่คนงานเกษตร โดยครองตำแหน่งยามเช่นเดิมจนถึงปัจจุบันเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย รวมเวลา 36 ปี 8 เดือน

 

การปฏิบัติงานมีอะไรบ้าง 

               งานที่ปฏิบัติได้แก่ งานนาในพื้นที่ 6 ไร่  งานจัดการแปลงปาล์มน้ำมันในพื้นที่ 26 ไร่ แปลงยางพารา 9 ไร่ โดยดูแลกำจัดวัชพืช ให้ปุ๋ย ให้น้ำ ตัดแต่ง  งานเลี้ยงโค ดูแลภูมิทัศน์รอบสถานีวิจัยท่าเชียดโดยการตัดหญ้า และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักในการทำงาน

               ตั้งใจทำงาน ขยัน อดทน เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา และทำงานอย่างมีความสุขการทำงานร่วมกับนักศึกษา ช่วงการฝึกงานนักศึกษาเป็นประจำทุกปี ๆ ละ 2 ครั้ง นักศึกษาครั้งละประมาณ 70 คน ได้ช่วยฝึกงานด้านงานนา ตั้งแต่ไถ ปักดำ เก็บเกี่ยว จนถึงสีข้าว คัดแยก และบรรจุหีบห่อ นอกจากนี้ยังฝึกงานด้านการจัดการแปลงยาง และแปลงปาล์มน้ำมัน


การบริหารเวลาในการทำงาน

               เริ่มมาปฏิบัติงานตั้งแต่  8 โมงเช้า จัดลำดับขั้นตอนก่อนทำงานเพื่อจะได้ประหยัดเวลาในการทำงานและทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ


มีปัญหาในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกลางของคณะฯ หรือไม่
      

               เวลาที่เข้ามาติดต่องานที่คณะฯ ก็จะได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี


การพัฒนางาน/พัฒนาตนเอง
               นำความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ เช่น งานช่าง งานด้านการเพาะกล้าไม้ มาใช้ปฏิบัติงานที่สถานีวิจัยฯ เพื่อช่วย ประหยัดค่าใช้จ่าย แก้ไขปัญหาในเบื้องต้น และแบ่งเบาภาระงานของสถานีฯ


แนวความคิดในการเข้าร่วมกิจกรรม
               เนื่องจากสถานีวิจัยท่าเชียดอยู่นอกวิทยาเขตจึงไม่ค่อยได้เข้ามาร่วมกิจกรรมของคณะฯ แต่หากมีการจัดอบรมที่เกี่ยวข้องก็จะเข้ามาร่วมทุกครั้ง


การทำงานเมื่อเกิดความขัดแย้ง
               พูดคุยทำความเข้าใจ เคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา


ประทับใจอะไรในองค์กรและแนวคิดในการพัฒนาองค์กร
               ความประทับใจ ได้ทำงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. แล้วรู้สึกเป็นเกียรติ ถึงแม้รายได้ไม่มากนักแต่เป็นอาชีพที่มั่นคงสามารถเลี้ยงครอบครัว ส่งให้ลูกเรียนจนสำเร็จ

               แนวคิดในการพัฒนาองค์กร พี่สมบูรณ์บอกว่าปีนี้ตนเองจะเกษียณอายุราชการ เหลือบุคลากรเพียง 3 คน เป็นยาม 1 คน จึงอยากให้มีคนมาช่วยกันมาก ๆ สถานีวิจัยฯ จะได้พัฒนาไปมากขึ้น

 

 

---------------------------------------

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 กันยายน 2557 15:27 แก้ไข: 04 กันยายน 2557 16:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.33.139
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ