นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1535
ความเห็น: 0

บทสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นางสมบูรณ์ มณีนวล "

 

          วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ได้จัดทีมสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 “นางสมบูรณ์  มณีนวล” หรือ
“ป้าบูรณ์” ลูกจ้างประจำซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานทั่วไป


นางสมบูรณ์  มณีนวล

เข้าทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ
          ป้าบูรณ์เริ่มทำงานที่สถานีวิจัยเทพา  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เมื่อปี พ.ศ. 2524  ได้ค่าจ้างเป็นรายเดือนๆ ละ  770 บาท  เป็นช่วงที่บุกเบิกสถานีวิจัยเทพา และทำงานได้ 1 ปี ก็ได้บรรจุในตำแหน่งคนงาน  เมื่อวันที่  1 มิ.ย. 2525 และปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานทั่วไป 2  รวมเวลาการทำงาน  35  ปี 2 เดือน


ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
           ปฏิบัติงานทั้งในแปลงทดลองต่างๆ และทำหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาด หอพัก
โรงครัว อาคารต่างๆ และบริเวณโดยรอบ   ในส่วนของการฝึกงานนักศึกษาได้ช่วยในการฝึกงานได้ฝึกให้นักศึกษารู้จักเลือกซื้อวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร ฝึกให้ทำอาหาร นักศึกษามีทักษะในการทำอาหารเอง รวมทั้งจัดการผลผลิตเกษตรสถานีวิจัยเทพา เช่น ทุเรียน เงาะ ลองกอง มังคุด กาแฟ ฯลฯ เพื่อจำหน่ายโดยให้นักศึกษา คัดแยก การชั่ง การบรรจุหีบห่อเพื่อจำหน่าย


หลักการทำงาน
          หลักการทำงานของป้าบูรณ์ คือทำงานด้วยใจรักแล้วผลงานก็จะออกมาดีมีประสิทธิภาพ และทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ป้าบูรณ์เล่าว่าในช่วงฝึกงานนักศึกษาปีละ 2 ครั้งๆ ละ 15 วัน ได้ควบคุมดูและฝึกนักศึกษาเตรียมอาหารนั้น ต้องวางแผนในการทำงานล่วงหน้า 1 วัน เพื่อให้สามารถทำอาหารได้ 3 มื้อ เพียงพอกับปริมาณนักศึกษาที่ฝึกงาน ดูแลและทำความสะอาดโรงครัว อุปกรณ์ในการทำอาหาร  ป้าบูรณ์บอกว่ามีความสุขทุกครั้งได้สอนนักศึกษาได้พูดคุยในเรื่องต่างๆ ทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิต และการทำอาหาร  เสมือนว่านักศึกษาก็เหมือนลูกๆ หลานๆ  ของตัวเอง


การบริหารเวลาในการทำงาน
          การบริหารเวลาในการทำงานโดยทุกวันจันทร์ จะทำความสะอาดหอพักและโรงครัว และถัดไปเรื่อยๆ ให้ครบทุกอาคารและบริเวณโดยรอบ  หากมีผลผลิต เช่น เงาะ ทุเรียน ส้มโอ มังคุด และพืชทางการเกษตรอื่นๆ ของสถานี ก็จะมีหน้าที่ทำการคัดเลือกผลผลิตต่างๆ  เพื่อจำหน่าย


ปัญหาในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกลางที่คณะฯ
           ทุกครั้งที่เข้ามาติดต่องานที่คณะฯ ก็จะได้รับการช่วยเหลือ และแนะนำ และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี


แนวความคิดในการร่วมกิจกรรม
          ถ้ามีโอกาสก็เข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ เสมอ เช่น การไปสัมมนาดูงาน งานเกษตรภาคใต้ งานปีใหม่ และงานเกษียณอายุราชการ


การทำงานเมื่อมีความขัดแย้ง
          ใช้สติคิดและไตร่ตรองว่าปัญหานั้นเกิดจากคน หรือขั้นตอนของการทำงาน ใจเย็น ใช้หลักประนีประนอมจึงร่วมงานกับผู้อื่นได้ไม่มีปัญหา


ประทับใจอะไรในองค์กร
          ป้าบูรณ์ มีความภาคภูมิใจและดีใจที่ได้ทำงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นระยะเวลาถึง 35 ปี 2 เดือน   ความประทับใจในสวัสดิการต่างๆ  ที่สามารถดูแลครอบครัวได้ มีเพื่อนๆ น้องๆ ร่วมมือกันในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้


ทีมสัมภาษณ์
 ผศ.ดร.ปราโมทย์  แก้ววงศ์ศรี
ดร.สุรชาติ  เพชรแก้ว
นางจารี  ทองสกูล
นางสาววันเพ็ญ  จันทร์นาค
นางสาววันดี  สุขสะโร  

 

บันทึกภาพ 
นายสกนธ์  รัตนโกศล

---------------------------

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 สิงหาคม 2560 11:37 แก้ไข: 12 สิงหาคม 2560 14:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 มิกกี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.106.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ