นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) ฝึกงานสถานีวิจัยท่าเชียด 1/2557

ในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติจำนวน 64 คน ได้เดินทางไปฝึกงานที่สถานีวิจัยท่าเชียด เพื่อฝึกงานรหัสวิชา 544-191 (งานฟาร์มพื้นฐาน) ในระหว่างวันที่ 22 - 30 ธันวาคม 2557 และวันที่ 5 - 10 มกราคม 2558 โดยฝึกงานทาง ด้... more »
By saw   created: 21 January 2015 15:29 Modified: 21 January 2015 16:14 [ Report Abuse ]

(0) ฝึกภาคสนามรหัส 544-191 ภาคการศึกษาที่ 2/2555

หน่วยฝึกงานภาคสนาม กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแจ้งรายละเอียดการฝึกงานนักศึกษา รหัส 544-191 (Basic Farm Works) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 2 – 17 มีนาคม 2556 ซึ่งในภาคการ... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By saw   created: 06 Febuary 2013 14:22 Modified: 06 Febuary 2013 15:47 [ Report Abuse ]

(0) รายละเอียดการฝึกงาน 544-191 เทอม 1/2554

หน่วยฝึกงานภาคสนาม กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแจ้งรายละเอียดการฝึกงานนักศึกษา รหัส 544-191 (Basic Farm Works) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 15 – 23 ตุลาคม 2554 และ 18 - 23 ม... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By saw   created: 13 September 2011 16:30 Modified: 14 September 2011 15:06 [ Report Abuse ]

(0) ฝึกงานเทอม 2/53

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหลังจากสอบเสร็จวันสุดท้ายของแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 544-191 (งานฟาร์มพื้นฐาน) จะต้องเดินทางไปฝึกงานที่สถานีวิจัยเทพา สถานีวิจัยท่าเชียด และสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง สถานีละ 15 วัน ซึ่งในภา... more »
By saw   created: 01 March 2011 14:51 Modified: 01 March 2011 14:58 [ Report Abuse ]

(2) นักศึกษาฝึกงานสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง 1/2553

หลังจากที่ได้นำภาพบรรยายการศการฝึกงานนักศึกษาของสถานีวิจัยท่าเชียด ภาคการศึกษาที่ 1/2553 http://share.psu.ac.th/blog/saw12345/17913 มาให้ชมกันแล้วนั้น ในครั้งนี้ขอนำภาพนักศึกษาฝึกงานที่สถานีวิจัยคลองหอยโข่งมาให้ชมกันต่อนะค่ะ ซึ่งนักศึกษาที่ฝึกงาน... more »
By saw   created: 30 November 2010 11:46 Modified: 30 November 2010 13:28 [ Report Abuse ]

(2) ฝึกงานท่าเชียด 1/53

ในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติจำนวน 56 คน ได้เดินทางไปฝึกงานที่สถานีวิจัยท่าเชียด เพื่อฝึกงานรหัสวิชา 544-191 (งานฟาร์มพื้นฐาน) ในระหว่างวันที่ 16-31 ตุลาคม 2553โดยฝึกงานทางด้านงานนา เกษตรผสมผสาน ปาล์มน้ำมัน และ... more »
By saw   created: 24 November 2010 10:08 Modified: 24 November 2010 10:34 [ Report Abuse ]

(1) ฝึกงาน 544-191 (Basic Farm Works) เทอม 1/2553

หน่วยฝึกงานภาคสนาม กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแจ้งกำหนดการฝึกงานนักศึกษา รหัส 544-191 (Basic Farm Works) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 16 – 31 ตุลาคม 2553 ซึ่งในเทอมนี้มีนักศึกษ... more »
By saw   created: 09 September 2010 15:55 Modified: 10 September 2010 09:26 [ Report Abuse ]

(2) ฝึกงานสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

หลังจากที่ท่านได้ชมภาพบรรยายกาศการฝึกงานนักศึกษาของสถานีวิจัยท่าเชียดกันไปแล้วนะคะ ในครั้งนี้จะนำภาพบรรยากาศการฝึกงานนักศึกษาของสถานีวิจัยคลองหอยโข่งมาให้ชมกันคะ more »
By saw   created: 05 November 2009 13:50 Modified: 06 November 2009 12:58 [ Report Abuse ]

(5) ฝึกงานสถานีวิจัยท่าเชียด

ขณะนี้การฝึกงานภาคสนาม รหัส 544-191 (Basic Farm Works) ระหว่างปิดภาคการศึกษาที่ 1/2552 ซึ่งดำเนินการไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 – 25 ตุลาคม 2552 กลุ่มงานสถานีวิจัยฯ ขอนำเสนอภาพบรรยากาศการฝึกงานของนักศึกษาสถานีวิจัยท่าเชียด มาให้ชมกันก่อนนะค่ะ แล... more »
By saw   created: 30 October 2009 16:19 Modified: 06 November 2009 09:13 [ Report Abuse ]

(5) ฝึกงานนักศึกษา 544-191 (Basic Farm Works)

ขณะนี้ใกล้ถึงระยะเวลาที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะเดินทางไปฝึกภาคสนาม รหัส 544-191 (Basic Farm Works) แล้ว กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ ขอแจ้งรายละเอียดการฝึกงานดังนี้ รหัสวิชา 544-191 (Basic Farm Works)หลักการและเหตุผล คณะทรัพยา... more »
By saw   created: 06 October 2009 14:16 Modified: 14 October 2009 14:54 [ Report Abuse ]