นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 6

สารบัญหน้า 1 : 98 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การบำรุงรักษา หัวฉีดเครื่อง GC (ซีล) 1502 0
การบำรุงรักษา หัวฉีดเครื่อง GC (Septa) 1275 0
การบำรุงรักษา หัวฉีดเครื่อง GC (Liner) 1413 0
การเลือกคอลัมน์ GC (ความยาว) 1457 0
การเลือกคอลัมน์ GC (ความหนาของฟีล์ม) 1271 0
การเลือกคอลัมน์ GC (เส้นผ่านศูนย์กลาง) 1240 0
การเลือกคอลัมน์ GC (เฟสคงที่ของคอลัมน์) 1909 0
MS แหล่งผลิตไอออนและการสอบเทียบผิดปกติ 1531 0
MS สร้างระบบความดันต่ำไม่ได้ 1481 0
MS ความไววิเคราะห์ลดลง 1632 0
LC-MS ปัญหาความไววิเคราะห์ต่ำลง 1683 0
การใช้ Mode Split หรือ Splitless ที่หัวฉีดสารเครื่อง GC, GC-MS 1633 0
MS ระบบสุญญากาศมีปัญหา I 1704 0
GC # พีคหัวแตก พีคแยก # สาเหตุ & การแก้ไข 1554 0
GC # พีคหัวกลับ # สาเหตุ & การแก้ไข 1225 0
GC # พีคกว้าง (broad) # สาเหตุ & การแก้ไข 1509 0
GC # พีคหัวตัด # สาเหตุ & การแก้ไข 1439 0
GC # พีคเป็นหางทางด้านหลัง (Tailing) # สาเหตุ & การแก้ไข 1325 0
GC # พีคเป็นหางทางด้านหน้า (Fronting) # สาเหตุ & การแก้ไข 1029 0
GC # พีคเล็กแยกจากพีคหลัก # สาเหตุ & การแก้ไข 1231 0
GC # สัญญาณ noise สูง # สาเหตุ & การแก้ไข 1247 0
GC # เกิดพีคที่ระบุที่ระบุไม่ได้ (ghost peaks) # สาเหตุ & การแก้ไข 1702 0
GC # มีสัญญาณรบกวน # สาเหตุ & การแก้ไข 1257 0
GC # สัญญาณ base line ยกสูงบางช่วงอุณหภูมิ # สาเหตุ & การแก้ไข 1250 0
การคำนวณ Retention Index 1214 0
ปั้มดูดอากาศ 3509 0
ส่วนประกอบของชุดเครื่องมือเก็บตัวอย่างสารเคมีในอากาศ 2149 0
การเลือกใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างสารเคมีในอากาศ 1342 0
GC: ก้านเข็มฉีดสารงอบ่อย & น้ำหมักชีวภาพ 1226 0
การเลือกตัวดูดซับใน TLC 1355 0
ทินเลเยอร์โครมาโตกราฟี (Thin Layer chromatography ) 1933 0
โครมาโทกราฟี 2846 0
GC # สัญญาณ base line ช่วงท้ายยกสูง # สาเหตุ & การแก้ไข 4828 0
GC # สัญญาณ base line ลดลง # สาเหตุ & การแก้ไข 1328 0
เทคนิคเตรียมตัวอย่างกับกลุ่มสารที่สนใจบางชนิด 1527 0
GC # เวลา retention times ลดลง # สาเหตุ & การแก้ไข 1661 0
GC # เวลา retention times เพิ่มขึ้น # สาเหตุ & การแก้ไข 1169 0
Retention time (RT) 1649 0
GC สัญญาณต่ำ # สาเหตุ & การแก้ไข 1350 0
วิธีวิเคราะห์ Benzene toluene และ Xylene (BTX)ในของแข็ง 2283 1
อนาคตของ LC-MS ทางด้านอาหาร 1675 0
พีคหาย/พีคซ้อนทับ # สาเหตุ & การแก้ไข 1441 0
GC ไม่เห็นพีค # สาเหตุ & การแก้ไข 1772 2
การทดสอบ Ethanol ในเครื่องสำอางชนิดครีม 2402 0
วิธีวิเคราะห์แบบฉีดไหล (Flow Injection Analysis, FIA) 6992 0
การสกัด (Extraction) 2232 0
วิธีการใช้งานเครื่อง Rotary Evaporator 9034 0
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ กับสภาวะที่เหมาะสม Part III 1853 0
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ กับสภาวะที่เหมาะสม Part II 1716 0
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ กับสภาวะที่เหมาะสม Part I 3450 0
เรื่องควรรู้ก่อนทดสอบ สารอินทรีย์ 1807 0
การแยกด้วยเทคนิค อาฟฟินิตี โครมาโตกราฟี (Affinity chromatography) 7178 0
การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ (Steam distillation) 18616 1
การแยกด้วยเทคนิคแบบไหลภายใต้สนาม (Field Flow Fractionation) 2662 1
การแยกด้วยเทคนิคแมมแบรน (Membrane separation) III 2578 0
การแยกด้วยเทคนิคแมมแบรน (Membrane separation) II 9797 0
การศึกษาเกี่ยวกับไบโอเซนเซอร์ (III) [R] 60 1
การแยกด้วยเทคนิคแมมแบรน (Membrane separation) 5279 0
การสังเคราะห์พอลิเมอร์การลอกแบบโมเลกุล (Molecularly imprinted polymers synthesis) 5951 0
พอลิเมอร์การลอกแบบโมเลกุล (Molecularly imprinted polymers) 3739 0
ตัวดูดซับของแข็ง SPE ชนิด Poly (styrene divinylbenzene) copolymer 5785 0
ข้อได้เปรียบ Solid phase extraction (SPE) เทียบกับ Liquid liquid extraction (LLE) 5510 0
การเลือก Eluting solvent 2064 0
การใช้งาน SPE (Solid phase extraction) 7196 0
การกลั่นลำดับส่วน (Fractional distillation) 38005 0
การกลั่นแบบธรรมดา (Simple distillation) 15043 1
การเจือจางและเพิ่มความเข้มข้น 2504 1
ตัวดูดซับของแข็ง SPE ชนิด ซิลิกา 3099 0
Method validation (การใช้ได้ของวิธี) 2510 1
วิวัฒนาการ ของการสกัด (Extraction) 3009 0
ความสำคัญของการสกัด (Extraction) 3109 0
ตัวดูดซับของแข็งแบบจำเพาะ#ชนิดอิมมูโนแอฟฟินิตี 3109 1
ชนิดตัวดูดซับของแข็ง (SPE Sorbent) 3289 1
การเลือกตัวทำละลายที่ใช้ชะ (Eluting solvent) ของ SPE 5393 4
การเลือกใช้ Solid Phase Microextraction (SPME) 5504 0
วิธีวิเคราะห์ฟอร์มาลดีไฮด์ 3575 0
เพอร์จแอนด์แทรป (Purge and trap extraction) 4656 0
เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ 2800 0
Field-flow fractionation, FFF 4533 2
FIA & SIA 10388 5
เทคนิคการสกัด Supercritical fluid extraction (SFE) 19834 0
การสกัดด้วยคลื่นอัลตราโซนิค (Ultrasonic extraction) 20108 3
อุปกรณ์แยกคลื่นแสง (Grating) 21029 6
ปัญหาเข็มงอของ GC HP6850 5004 2
ความเข้มข้นในหน่วยร้อยละ 7330 0
Continuous extraction (การสกัดแบบต่อเนื่อง) 7990 0
เครื่อง GC สั่ง Auto injection แล้วไม่ run 3056 2
ประสิทธิภาพการดูดซับได้ของ SPE (% trap of SPE) 3186 3
การประยุกต์ใช้ เทคนิคสกัดด้วยไมโครเวฟ 3356 1
เทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับแม่เหล็ก (Stir-bar sorptive extraction) 5119 1
เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) 53421 8
เทคนิคการสกัดแบบ ซอกห์เลต (Soxhlet Extraction) 56612 3
การสกัดด้วยตัวทำละลายหยดเดียว (Single Drop Microextraction) 11575 0
เทคนิคสกัดด้วย ไมโครเวฟ (microwave-assisted extraction, MAE) 17250 2
เทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง (Solid Phase Extraction, SPE) [R] 29250 8
ทำไมต้องเตรียมตัวอย่าง Sample preparation 5064 1
เทคนิคสกัดแบบ Headspace 8150 3
เทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลาย Liquid liquid extraction 24053 3