นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 6

สารบัญหน้า 1 : 23 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อันตรายที่เกิดจากพลาสติก 1894 6
การทดสอบจานพลาสติก II 1892 1
การทดสอบจานพลาสติก I 1260 4
ผลเสียจากจานพลาสติก [C] 1402 1
อันตรายจากสารเคมีใกล้ตัว [C] 1066 1
วิทย์ของฝนหลวง 3056 1
ไขมันหรือลิพิด [C] 1305 4
การแยกสาร II 3360 2
การแยกสาร I [C] 3070 1
การวิเคราะห์ทางเคมีในศตวรรษปัจจุบัน [C] 1532 2
Capillary electrochromatography (CEC) (III) 2002 0
Capillary electrochromatography (CEC) (II) [R] 63 2
การแยกด้วยเทคนิค Capillary electrochromatography (CEC) [R] 86 0
การแยกสารด้วยเครื่อง CE (part VI) ข้อดี-ข้อด้อย [R] 72 0
การแยกสารด้วยเครื่อง CE (part V) CZE [R] 95 0
การแยกสารด้วยเครื่อง CE (part IV) ลักษณะ EOF [R] 113 0
การแยกสารด้วยเครื่อง CE (part III) รู้จัก EOF [R] 154 0
การแยกสารด้วยเครื่อง CE (part II) [R] 178 0
การแยกด้วยเทคนิค Capillary Electrophoresis (CE) [R] 164 0
การศึกษาเกี่ยวกับไบโอเซนเซอร์ (V) [R] [C] 140 0
การศึกษาเกี่ยวกับไบโอเซนเซอร์ (IV) [R] 92 0
การศึกษาเกี่ยวกับไบโอเซนเซอร์ (II) [R] [C] 58 0
ไบโอเซนเซอร์ (Biosensor) [R] [C] 120 0