นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 5672
ความเห็น: 2

Selectivity-Resolution HPLC

Selectivity-Resolution HPLC

หัวใจของ HPLC คือการแยกสารประกอบออกจากกัน ดังนั้น จึงมีปัจจัยที่มีผลต่อการแยกเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของการแยกด้วย HPLC ดีที่สุดโดยปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการแยก ดังสมการ

จากสมการจะ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการแยก จะแบ่งเป็น 3 พจน์ (term) คือ


  

รูป ที่ 1 Resolution Factors


1.   คือ สมรรถนะการเลือก (selectivity) สามารถคำนวณได้จากสมการดังรูปข้าง ล่าง

 


 

 

รูป ที่ 2 สมการคำนวณค่า Selectivity

 

จาก สมการคำนวณค่า Selectivity จากรูปที่2 จะเห็นได้ว่าค่า Selectivity จะดีและส่งผลให้ได้การแยกที่ดี ค่า Selectivity ต้องมากกว่า 1  

ค่า Selectivity () หรือความสามารถของคอลัมน์และ mobile phase ที่ มีผลต่อการแยกคู่ของพีก (peak ซึ่งค่า selectivity ที่มีผลต่อการแยกคู่ของพีก ซึ่งจะบอกถึงการปรับ resolution จะ สัมพันธ์กับการปรับองค์ประกอบของ mobile phase ซึ่งปัจจัยที่มีผลการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้ค่า selectivity ดัง รูปที่ 3

  

รูป ที่ 3 To change selectivity


 

ยก ตัวอย่างเช่น

1. Change to Difference Mobile Phase การเปลี่ยนชนิดของ mobile phase การปรับ solvent strength เพียงอย่างเดียวอาจจะ แยกสารได้มากมายหลายชนิด แต่สารบางชนิดแม้จะลองปรับความเข้มข้นของ Mobile phase ทุก ความเข้มข้นแล้ว การแยกชัดก็ยังไม่ดี จะต้องเปลี่ยนชนิดของ mobile phase ตามค่า Selectivity ของ สมการที่ (1) เช่นจากรูปที่ 4 จาก IPA/Water เป็น ACN/Water แต่ถ้าการแยกชัดยังไม่น่าพอใจ ก็ต้องเปลี่ยนชนิดของ mobile phase อีกครั้ง เป็น MeOH/Water จะเห็นได้ว่าค่า Selectivity มีค่า เพิ่มขึ้น

 

รูป ที่ 4 Change to Difference Mobile Phase


2.   Change column temperature เปลี่ยนอุณหภูมิของคอลัมน์โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของคอลัมน์จะทำ ให้ retention time เปลี่ยน แปลงไปด้วย โดยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 1 oC จะทำให้ retention time ของ ionic sample เปลี่ยน ไป 1-3% ดังนั้นการ ปรับอุณหภูมิจะมีผลต่อ selectivity  ดังตัวอย่างรูปที่ 5 เมื่อใช้อุณหภูมิคอลัมน์เป็น 40 oC จากรูปจะเห็นได้ว่า พีก Aและ B ไม่แยกจากกันชัดเจน ค่า selectivity ไม่ดี แต่เมื่อลองปรับอุณหภูมิของคอลัมน์เป็น 65 oC จะเห็นได้ว่า พีก Aและ B แยกได้ชัดเจนขึ้น

 

 

รูป ที่ 5 Effect of Temperature on Separation


 

3.  Change stationary phase การคัดเลือกคอลัมน์(column selection)การปรับ selectivity โดยการเปลี่ยนชนิดของ คอลัมน์ เป็นวิธีที่ไม่สะดวกนัก และมีราคาแพงกว่าการเปลี่ยนชนิดของ mobile phase ดัง นั้นจะใช้วิธีนี้เมื่อการปรับด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วก็ยังไม่ทำให้การแยกดีขึ้น เช่นจากรูปที่ 6 เปลี่ยนชนิดของคอลัมน์คือการเปลี่ยนชนิดของ stationary phase chemistry คือเปลี่ยนจาก C-2 เป็น C-18cyano ซึ่ง จะมีผลอย่างมาก ต่อ selectivity

 

 

รูป ที่ 6 Change stationary phase

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 13 May 2011 19:16 Modified: 13 May 2011 19:30 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
นศ [IP: 172.24.31.69]
26 July 2011 12:49
#66919

พี่ค่ะ แล้วถ้า Sample พีคมันเป็นพีคหัวตัด ตรงจุดเดียวกับ STD เราสามารถอธิบายผลได้ไงค่ะ

Ico48
dada [IP: 192.168.53.71]
28 July 2011 11:07
#66984

อาจจะหมายถึงความเข้มข้นมากเกินไป ต้อง เจือจาง

หรือ สารมีอย่างอื่นปนจึงไม่สามารถแยกออกจากันได้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.168.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ