นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 2280
ความเห็น: 0

แนวทางแก้ไข - รายละเอียด Micropipette Tip

รายละเอียดของทิปที่ใช้สอบเทียบ
จากผลการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette โดย สมอ.
เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2554 พบข้อบกพร่องทางด้านวิชาการ 2 ข้อบกพร่อง กับ 1 obs.
ซึ่ง หนึ่งใน ข้อบกพร่อง ที่ DaDa มีส่วนในการรับผิดชอบแก้ไขคือ
พบว่า ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette ไม่ได้ระบุรายละเอียดของ ทิป (Tip)
ที่ใช้ในการสอบเทียบลงในใบรายงานผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO 8655
ซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุ:
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบว่า ทิป มีผลต่อการสอบเทียบ แต่ไม่ทราบว่าจะต้องระบุรายละเอียดของ ทิปในใบรายงานผลการสอบเทียบ
ดังนั้นจึงได้มีมาตรการแก้ไขโดย:
1. แก้ไขแบบฟอร์ม F-RES-015 ( ใบรายงานผลการสอบเทียบ) ให้ระบุรายละเอียดของทิปได้แก่
   Micropipette Tip : Brand, Color, Volume Range (ไมโครลิตร)
ซึ่งได้แก้ไขแบบฟอร์มและบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 05/08/54
ส่วนมาตรการปฏิบัติการแก้ไข ได้ดำเนินการขยายผลการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขโดย:
1. แก้ไข รายการดังต่อไปนี้
  1.1    แก้ไข QP-ASO-008 (การรับสอบเทียบ Micropipette) เพิ่มส่วนการระบุรายละเอียดของทิปได้แก่ Brand, Color, Volume Range (ไมโครลิตร)
  1.2    แก้ไขแบบฟอร์ม F-ASO-049 (ใบขอใช้บริการสอบเทียบ Micropipette)โดยระบุรายละเอียดของทิปได้แก่ Brand, Color, Volume Range (ไมโครลิตร)
  1.3    แก้ไขแบบฟอร์ม F-RES-Calmicropipette-001 (บันทึกผลสอบเทียบ Single Channel สำหรับเครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง) โดยระบุรายละเอียดของทิปได้แก่ Brand, Color, Volume Range (ไมโครลิตร)
  1.4   แก้ไข QP-RES-010 (การสอบเทียบและรายงานผลการสอบเทียบ) เพิ่มเติมส่วนการจัดพิมพ์รายงานผลการสอบเทียบโดยเพิ่มรายละเอียดของทิปได้แก่ Brand, Color, Volume Range (ไมโครลิตร)
2. สื่อสาร/จัดอบรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงวิธีการปฏิบัติที่ได้ดำเนินการแก้ไข
นอกจากนี้ยังได้ขยายผลไปยัง
-  แก้ไขแบบฟอร์ม F-RES-Calmicropipette-003 (บันทึกผลสอบเทียบ Multi Channel สำหรับเครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง) ช่วงนอกขอบข่ายการรับรอง
 และ แก้ไขแบบฟอร์ม F-RES-Calmicropipette-001/01 (บันทึกผลสอบเทียบ Single Channel สำหรับเครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง) ช่วงนอกขอบข่ายและกำลังการรับรอง
ให้ระบุรายละเอียดของทิปได้แก่ Brand, Color, Volume Range (ไมโครลิตร) ด้วย
สำหรับการวัดประสิทธิผลของมาตรการปฏิบัติการแก้ไขคือ
1. มีหลักฐานการแก้ไขในรายการที่ 1.1-1.4 
2. มีหลักฐานการสื่อสาร/ชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเมื่อวันที่ 08/08/54 ได้มีการ อบรมชี้แจงให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้ว
จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน..................
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 สิงหาคม 2554 14:36 แก้ไข: 09 สิงหาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ Ico24 ผึ้งทอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.92.74.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ