นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

Page Visits: 13447
comment: 0

Mass spectrometer กับ testing express

Mass spectrometer กับ testing express -EI lowresolution

 

 

 

แมสสเปกโทรเมทรี่ (Mass spectrometry) คือเทคนิควิเคราะห์ทางเคมีที่ใช้หลักการการเปลี่ยนสารตัวอย่างให้เป็นไอออน (ionization) ในส่วนประกอบแรกของเครื่องมือที่เรียกว่า ส่วนผลิตไอออน (ionization source) โดยมีวิธีการเปลี่ยนสารตัวอย่างให้เป็นไออนมีหลายวิธี เช่น ใช้ลำอิเล็กตรอนเข้าชน (electron impact) เป็นต้น เมื่อสารตัวอย่างเปลี่ยนไปเป็นไอออนแล้วจะผ่านเข้าสู่ส่วนวิเคราะห์มวล (mass analyzer) ที่มีหลายประเภทเช่นกัน ทำหน้าที่ในการจำแนกมวล ส่วนประกอบสุดท้ายได้แก่ ส่วนตรวจวัด (detector) ทำหน้าที่เป็นฉากรับเมื่อมีไอออนมาตกกระทบและขยายสัญญาณที่ได้เพื่อส่งข้อมูลไปยังส่วนประมวลผล ได้แก่ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม เพื่อจะแสดงผลออกมาในกราฟที่มีชื่อเรียกเฉพาะว่า แมสสเปกตรัม (Mass Spectrum) ที่มีแกนตั้งเป็นค่า relative intensity และแกนนอนเป็นค่ามวลต่อประจุ (m/z) เทคนิคนี้ใช้ในการหามวลโมเลกุล (molecular mass)

ตัวอย่าง mass spectrum

link ภาพที่นี่- www.spectroscopynow.com/ftp_images/msprim_spark_f1a.jpg

 

จากที่ได้กล่าวไปว่าส่วนผลิตไอออน (ionization source) โดยมีวิธีการเปลี่ยนสารตัวอย่างให้เป็นไอออนมีหลายวิธีหนึ่งในนั้นคือ Electron Ionization (EI)
             Electron Ionization (EI) เป็นการทำให้สารเกิด Fragment ioonโดยใช้ลำ Electron ซึ่ง Ionization chamber ต้องมีความดันต่ำประมาณ 10 -8 Torr โดย Electron จาก Filament ที่ร้อนจะถูกโฟกัสผ่านและถูกดึงเข้าหา repeller voltage ที่มีความต่างศักย์ 70 โวลต์ ซึ่งจะให้พลังงานกับ Electron เป็น 70 eV ทำให้ของผสมที่ซับซ้อนของไอออนเกิดการแตกหัก (Fragmentation ion) ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและความอุดมสัมพัทธ์ (Relative abundance)

การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Mass spectrometry แบบ Electron Ionization (EI) สามารถทดสอบได้ทั้ง low resolution และ High resolution

Resolution  จะบอกให้เราทราบถึงความสามารถในการแยกมวลของตัวอย่าง ที่ทดสอบออกจากกัน ตัวเลขยิ่งมากก็สามารถแยกได้ดี อย่างไรก็ตามการปรับ Resolution ที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อ Intensity ของสัญญาณด้วย อ่านเพิ่มเติมที่นี่ http://share.psu.ac.th/blog/science-equipment/1011

และด้วยเทคนิคนี้ใช้เวลาในการปรับ ตั้งค่า ของเครื่องเพื่อทดสอบใช้เวลาไม่นาน ดังนั้นศูนย์เครื่องมือได้เปิดช่องทางด่วนสำหรับการทดสอบการหามวลโมเลกุลด้วยเครื่อง Mass spectrometer ยี่ห้อ/รุ่น Thermo Finnigan MAT 95XLเฉพาะ เทคนิค EI แบบ Low resolution โดยเงื่อนไขการนำส่งตัวอย่าง

1.    ตัวอย่างต้องpurify แล้ว

2.    ช่องทางด่วนทุกวันวันอังคาร เวลา 08.30 - 10.00 น. เท่านั้น

3.    รับได้ 10 ตัวอย่างต่อวัน

4.    ระบุตัวทำละลายมาด้วย

5.    รับผล Mass Spectrum วันอังคารที่นำส่งตัวอย่างเวลา 16.30 น.

6.    เมื่อถึงกำหนดนัดรับผลตามบัตรนัด ลูกค้าจะต้องมารับรายงานฉบับจริงด้วย

จึงได้ประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ทราบว่ามีช่องทางบริการนี้

 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 มีนาคม 2555 13:27 แก้ไข: 17 มีนาคม 2555 08:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Kathi Noodee, Ico24 Our Shangri-La, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.238.107.166
Message:  
Load Editor
   
Cancel or