นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 3131
ความเห็น: 0

Separation Parameter

พารามิเตอร์ที่มีผลต่อการแยกด้วย HPLC

สืบเนื่องจาก  บันทึกหน้างาน - Size and Strength

จึงขอสรุปปัจจัยหรือ พารามิเตอร์ที่มีผลต่อการแยกดังนี้

Separation   Parameters

พารามิเตอร์ที่มีผลต่อการแยกด้วย HPLC

1. Column stationary phase selection

    ชนิดของเฟสคงที่ (Stationary Phase) หากเลือกใช้ไม่เหมาะสมกับลักษณะตัวอย่าง คุณสมบัติของตัวอย่างก็จะมีผลให้การแยกไม่เกิดขึ้น หรือ แยกได้ไม่ดี ลักษณะพีกไม่ shape เป็นต้น แสดงดังตัวอย่าง

 

 

2. Column  Length  and  Diameter

    ความยาวและ Diameter ของคอลัมน์ หากสั้นไป อาจจะใช้เวลาเร็วในการแยกแต่อาจจะทำให้สารแยกได้ไม่ดีสารกระจุกอยู่ที่เดียวกันไม่แยกจากกัน หรือ หากยาวเกินไป อาจจะใช้เวลาในการแยกนานเกินไปทำให้ peak board  พีกกว้าง ตอบสนองได้ไม่ดี เป็นต้น แสดงดังตัวอย่าง

 

3. Mobile Phase  Composition

    หากเลือกตัวทำละลายเคลื่อนที่และสัดส่วนไม่เหมาะสมทำให้ไม่เกิดการแยก หรืออาจจะให้ผลการแยกไม่ดี หรือให้การตอบสนองไม่ดีลักษณะพีคไม่ shape เป็นต้น แสดงดังตัวอย่าง

 

4. Temperature

    อุณหภูมิของคอลัมน์ สำหรับสารบางชนิดจำเป็นต้องให้อุณหภูมิเพื่อช่วยให้การแยกของสารดีขึ้น เป็นต้น แสดงดังตัวอย่าง

 

5. Flow rate

    อัตราการไหล หากน้อยเกินไปทำให้ต้องใช้เวลานานในการแยกสารและอาจมีผลให้ให้ peak board  พีก กว้าง ตอบสนองได้ไม่ดี หรือหากอัตราการไหลเร็วเกินไปอาจทำให้สารกระจุกอยู่ที่เดียวกันไม่แยกจากกัน เป็นต้น แสดงดังตัวอย่าง

 

6. Sample Size

    สารเข้มข้นน้อยเกินไป หรือ ปริมาตรที่ฉีดน้อยเกินไปอาจทำให้ไม่ตอบสนองสัญญาณตรวจวัด ทั้งๆที่มีสารที่ต้องการ หรือหากสารเข้มข้นมากเกินไป หรือ ปริมาตรที่ฉีดมากเกินไป อาจทำให้ overload column ทำให้สารไม่แยก หรือแยกจากกันไม่ชัดเจนทำให้ได้ค่าการแยกที่ไม่ดี ตกค้างในคอลัมน์ทำให้คอลัมน์ตัน เสื่อมสภาพเร็วขึ้นได้ เป็นต้น แสดงดังตัวอย่าง

 

ดังนั้นในการวิเคราะห์เพื่อแยกสารด้วย HPLC  สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องคำนึงถึงเป็นสำคัญเพื่อให้ได้การแยกที่ดี ผลการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ นอกจากปัจจัยที่มีผลต่อการแยกที่กล่าวมาแล้วยังมีส่วนอื่นที่ต้องคำนึงถึงอีกมากมายเช่นกันซึ่งจะได้กล่าวในครั้งต่อไปนะค่ะ

 

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 10 April 2012 15:48 Modified: 10 April 2012 15:54 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.215.75
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ