นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 2372
ความเห็น: 0

Scope บริการสอบเทียบ Micropipette

การให้บริการสอบเทียบ Micropipette

 

 

 

Single Channel Micropipette

ภาพจาก http://www.usascientific.com

 

ปัจจุบันศูนย์เครื่องมือฯ ให้บริการสอบเทียบ Micropipette 4 รูปแบบ คือ

 

 1. Single Channel
  สอบเทียบที่ปริมาตร 100 µL ถึง 10 mL ด้วยเครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง โดยอ้างอิงที่เป็นสาระสำคัญของ ISO-8655:2002
  Scope นี้เราได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.17025-2548
 2. Single Channel
  สอบเทียบที่ปริมาตร 10 µL ถึง < 100 µL ด้วยเครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง  โดยอ้างอิงที่เป็นสาระสำคัญของ ISO-8655:2002
 3. Single Channel
  สอบเทียบที่ปริมาตร 10 µL ถึง 10 mL ด้วยเครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง โดยอ้างอิงที่เป็นสาระสำคัญของ ISO-8655:2002
  Scope นี้อยู่ระหว่างขอการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548
 4. Multichannel
  สอบเทียบที่ปริมาตร 10 µL ถึง 1 mL ด้วยเครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง โดยอ้างอิงที่เป็นสาระสำคัญของ ISO-8655:2002

 

Multi channel Micropipette
ภาพจาก http://www.eppendorf.com

 

การรายงานผลการสอบเทียบจะรายงานดังนี้

 

กรณีผลการสอบเทียบอยู่นอกขอบข่ายการรับรองตามมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) ไม่แสดงเครื่องหมายการรับรองและหมายเลข

 

กรณีผลการสอบเทียบอยู่ภายในขอบข่ายการรับรองตามมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) จะแสดงเครื่องหมายการรับรองพร้อมหมายเลข

 

กรณีที่มีผลการสอบเทียบทั้งที่อยู่ในและนอกขอบข่ายการรับรองตามมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) จะแสดงเครื่องหมายการรับรองพร้อมหมายเลข แต่ต้องมีการทำสัญลักษณ์หรือทำเครื่องหมายเพื่อ ชี้บ่งไว้ว่ารายการผลการสอบเทียบใดอยู่นอกขอบข่ายการรับรองตามมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025)

 

หน่วยงานไหนสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 074- 286904-7

หรือที่  sec-all@group.psu.ac.th

หรือที่ http://www.facebook.com/secpsu

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 04 July 2013 16:38 Modified: 04 July 2013 16:39 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ