นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 3613
ความเห็น: 0

Piston pipette #1: ใบรับรองการสอบเทียบ Piston pipette (1)

Piston pipette #1: ใบรับรองการสอบเทียบ Piston pipette (1)

 

 

การให้บริการสอบเทียบ Piston pipette ตามระบบ ISO/IEC 17025 ของศูนย์เครื่องมือฯนั้น

ปัจจุบันเราได้รับการรับรองในขอบข่ายและขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด ดังนี้

 

http://www.sec.psu.ac.th/services/pipet_cert.pdf

 

เมื่อสอบเทียบ Piston pipette เสร็จจะต้องจัดทำใบรับรองการสอบเทียบ ให้สอดคล้องกับ กับข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ข้อที่ 5.10 ข้อกำหนดด้านวิชาการ ข้อย่อยที่ 5.10.2 และ 5.10.4  ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ต้องมีครบทุกรายละเอียดตามที่ข้อกำหนดระบุมา 

http://www.sec.psu.ac.th/home/downloads/17025-2548.pdf

ดังนั้น ใบรับรองการสอบเทียบ ของศูนย์เครื่องมือฯ จึงประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

-          ชื่อและที่อยู่ของห้องปฏิบัติการ

-          ชื่อหัวข้อเรื่อง (ใบรับรองการสอบเทียบ)

-          ระบุหน้าปัจจุบัน/หน้าทั้งหมด  

-          เลขที่ของใบรับรองการสอบเทียบ

-          เลขที่ของใบขอใช้บริการสอบเทียบ

-          ชื่อและที่อยู่ลูกค้า

-          ชื่อเครื่องมือที่ต้องการสอบเทียบ

-          บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ (ถ้ามี)

-          ชื่อยี่ห้อ/ รุ่นของเครื่องมือ และชื่อรุ่นของเครื่องมือ

-          เลขประจำเครื่อง (ถ้ามี)

-          ความสามารถในการทำงานของเครื่อง

-          ความละเอียดของเครื่องมือ

-          ชื่อยี่ห้อของทิปที่ใช้สอบเทียบ

-          สีของทิปที่ใช้สอบเทียบ

-          ช่วงปริมาตรของทิปที่ใช้สอบเทียบ (ไมโครลิตร)

-          รายละเอียดของสภาวะการสอบเทียบ

-          วันเดือนปีที่รับ Piston pipette

-          วันเดือนปีที่ทำการสอบเทียบ

-          อ้างอิงวิธีสอบเทียบมาตรฐาน และ/หรือวิธีที่ยอมรับได้

-          ชื่อผู้สอบเทียบ

-          ลายมือชื่อ ชื่อ และตำแหน่งผู้อนุมัติใบรับรองการสอบเทียบ

-          วันที่อนุมัติใบรับรองการสอบเทียบ

-          เครื่องมือมาตรฐานอ้างอิง

-          รายละเอียดผลการสอบเทียบ

-          ข้อความที่ระบุว่า “ใบรับรองการสอบเทียบนี้ได้มาจากการสอบเทียบเครื่องมือที่ส่งมาสอบเทียบเท่านั้น ห้าม ทำสำเนาผลการสอบเทียบนี้เฉพาะบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์”

 

ตัวอย่างใบรับรองการสอบเทียบมี 2 หน้า ดังนี้

 

 

จากข้อมูลในใบรับรองการสอบเทียบผู้รับบริการบางท่านสงสัยว่าแต่ละส่วนหมายถึงอะไร ดังนั้นบันทึกหน้ามาดูกันแต่ละส่วนหมายความว่าอย่างไรกันค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2557 10:52 แก้ไข: 21 พฤศจิกายน 2557 16:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ดำขำ, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.97.64
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ