นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 4318
ความเห็น: 0

Mobile Phase - HPLC (1)

การเตรียม Mobile Phaseเพื่อใช้งาน

 

 
 

 การเตรียม Mobile Phaseเพื่อใช้งาน


ในการเตรียมตัวทำ ละลายหรือ mobile phase เพื่อนำ มาใช้งานนั้น มีสิ่งที่ต้องคำ นึงถึงดังนี้

1. การใช้ Solvent inlet filter (sinker)


        ใช้เพื่อกรองอนุภาคแปลกปลอมที่จะถูกนำ เข้าสู่ปั๊ม ซึ่งในการนำ มาใช้งาน ควรทำ การตรวจสอบ
และทำ ความสะอาดเป็นประจำ และถ้าพบว่าเกิดการอุดตันจะต้องทำ ความสะอาด ดูได้จาก ที่นี่   เนื่องจากเมื่อ
ส่วนนี้เกิดการอุดตันแล้วจะทำ ให้การนำ ตัวทำ ละลายเข้าสู่ปั๊มมีไม่เพียงพอ เป็นผลให้อัตราการไหลที่ได้ไม่คง
ที่

2.  Vent the Solvent Reserviors


ไม่ควรทำ การปิดผนึกที่ภาชนะบรรจุจนแน่น เพื่อรักษาสมดุลของความดันในการดูด mobile
phase เข้าสู่ปั๊ม ซึ่งจะเป็นการป้องกันการทำงานของปั๊ม


3.  ตำ แหน่งที่วางของภาชนะบรรจุ


ควรตั้งอยู่เหนือ pump inlet manifold ซึ่งโดยทั่วไปมักตั้งสูงขึ้นมาประมาณ 15 เซนติเมตร
ในขณะที่ปั๊มมีอัตราการไหลอยู่ ถ้าพบว่ามีหยดของตัวทำ ละลายออกมาอย่างต่อเนื่อง แสดงว่า
ความสูงที่วางไว้อยู่ในระดับที่ใช้งานได้ แต่ถ้าหากพบว่าไม่มีตัวทำ ละลายหยดออกมาแสดงว่าตำ แหน่งที่วาง
นั้นตํ่าเกินไป ทั้งนี้ต้องมั่นใจว่าตัว solvent inlet filter สะอาดและท่อที่ผ่านไม่หักงอ

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

ที่มา - http://www.sithiphorn.com/newweb/newsletter/18-5-2005-1116391663.pdf
 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 09 ตุลาคม 2551 17:20 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2551 17:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.8.46
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ