นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 1225 1
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 993 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 1044 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 639 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 1984 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1883 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 1534 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 2627 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1736 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 2039 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 1278 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 1447 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1670 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1619 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 2298 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 2006 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 1383 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 2157 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 2058 0
LC/MS : Unable to create process 1604 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1766 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 1212 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 1116 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 1445 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 1611 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1745 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 2085 1
HPLC : How to wash column # 6 1692 0
HPLC : How to wash column # 5 1558 0
HPLC : How to wash column # 4 2007 1
HPLC : How to wash column # 3 2201 2
HPLC : How to wash column # 2 1926 0
HPLC : How to wash column # 1 2593 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1527 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1756 0
HPLC : How to connected two Detector 1859 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 1479 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1611 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1552 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1780 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1723 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 1435 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1957 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1747 0
HPLC : Leak at Sample loop 1899 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1915 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 1250 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 1274 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 1458 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1502 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1658 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1862 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 1410 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 1411 0
HPLC : UV lamp current 2846 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 1455 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 1288 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 2085 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1586 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1994 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 2707 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1884 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 2028 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 2040 0
HPLC : System suitability test # 6 3092 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 2456 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 2498 0
HPLC : System suitability test # 5 2384 0
HPLC : System suitability test # 4 2599 0
HPLC : System suitability test # 3 2658 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 1484 0
HPLC : System suitability test # 2 2575 2
HPLC : System suitability test # 1 4166 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 1370 0
HPLC : Change Active inlet valve 2151 1
HPLC : Needle seat # 3 1917 0
HPLC : Needle seat # 2 2320 1
HPLC : Needle seat # 1 1913 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1726 0
KFC : overtitrated 1624 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1703 0
HPLC : Signal option 2201 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1844 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1719 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 2286 0
HPLC : Size % of Page 2262 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1953 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 2066 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 2186 3
HPLC: Recalibrate 2153 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1912 1
HPLC : All the same Scale 2372 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1424 0
HPLC : Copy to Clipboard 2867 2
HPLC : Check Capillary tube 2189 1
HPLC : Column + High Pressure 2481 2
HPLC: Intensity Test Failed 2046 1
HPLC: Intensity Test Passed... 2238 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2547 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1565 1