นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 694 0
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 517 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 515 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 323 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 1011 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1546 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 1228 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 1746 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1446 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1503 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 1036 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 1182 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1372 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1303 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1840 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1652 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 1076 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1749 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1698 0
LC/MS : Unable to create process 1312 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1500 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 960 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 870 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 1169 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 1263 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1427 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1664 1
HPLC : How to wash column # 6 1324 0
HPLC : How to wash column # 5 1298 0
HPLC : How to wash column # 4 1680 1
HPLC : How to wash column # 3 1736 2
HPLC : How to wash column # 2 1503 0
HPLC : How to wash column # 1 2101 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1254 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1422 0
HPLC : How to connected two Detector 1575 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 1161 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1333 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1279 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1505 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1444 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 1191 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1591 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1468 0
HPLC : Leak at Sample loop 1557 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1543 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 1060 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 1029 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 1194 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1248 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1414 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1597 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 1110 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 1157 0
HPLC : UV lamp current 2363 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 1161 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 1058 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1751 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1321 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1655 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 2243 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1607 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1732 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1731 0
HPLC : System suitability test # 6 2523 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 2132 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 2184 0
HPLC : System suitability test # 5 2005 0
HPLC : System suitability test # 4 2197 0
HPLC : System suitability test # 3 2258 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 1211 0
HPLC : System suitability test # 2 2185 2
HPLC : System suitability test # 1 3382 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 1125 0
HPLC : Change Active inlet valve 1782 1
HPLC : Needle seat # 3 1590 0
HPLC : Needle seat # 2 1954 1
HPLC : Needle seat # 1 1579 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1424 0
KFC : overtitrated 1347 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1423 0
HPLC : Signal option 1828 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1561 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1443 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1923 0
HPLC : Size % of Page 1928 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1658 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1722 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1814 3
HPLC: Recalibrate 1834 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1591 1
HPLC : All the same Scale 2075 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1230 0
HPLC : Copy to Clipboard 2497 2
HPLC : Check Capillary tube 1848 1
HPLC : Column + High Pressure 2123 2
HPLC: Intensity Test Failed 1763 1
HPLC: Intensity Test Passed... 1953 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2266 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1309 1