นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 852 0
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 674 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 676 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 407 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 1314 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1647 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 1315 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 2012 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1529 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1848 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 1102 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 1270 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1465 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1402 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1957 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1771 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 1147 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1875 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1818 0
LC/MS : Unable to create process 1405 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1578 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 1032 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 930 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 1244 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 1354 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1500 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1780 1
HPLC : How to wash column # 6 1417 0
HPLC : How to wash column # 5 1373 0
HPLC : How to wash column # 4 1783 1
HPLC : How to wash column # 3 1861 2
HPLC : How to wash column # 2 1609 0
HPLC : How to wash column # 1 2253 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1347 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1511 0
HPLC : How to connected two Detector 1658 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 1272 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1416 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1370 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1590 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1521 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 1265 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1686 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1553 0
HPLC : Leak at Sample loop 1668 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1633 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 1110 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 1100 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 1266 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1330 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1490 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1680 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 1190 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 1231 0
HPLC : UV lamp current 2494 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 1255 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 1127 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1858 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1402 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1764 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 2388 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1696 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1824 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1841 0
HPLC : System suitability test # 6 2683 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 2242 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 2267 0
HPLC : System suitability test # 5 2131 0
HPLC : System suitability test # 4 2335 0
HPLC : System suitability test # 3 2403 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 1295 0
HPLC : System suitability test # 2 2313 2
HPLC : System suitability test # 1 3701 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 1188 0
HPLC : Change Active inlet valve 1892 1
HPLC : Needle seat # 3 1696 0
HPLC : Needle seat # 2 2052 1
HPLC : Needle seat # 1 1673 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1534 0
KFC : overtitrated 1440 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1505 0
HPLC : Signal option 1942 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1647 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1518 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 2042 0
HPLC : Size % of Page 2031 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1746 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1821 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1927 3
HPLC: Recalibrate 1927 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1671 1
HPLC : All the same Scale 2169 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1287 0
HPLC : Copy to Clipboard 2613 2
HPLC : Check Capillary tube 1929 1
HPLC : Column + High Pressure 2227 2
HPLC: Intensity Test Failed 1839 1
HPLC: Intensity Test Passed... 2052 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2356 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1400 1