นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_gpc-001 gpc
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1061 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 804 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 1064 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 972 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 981 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 714 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 849 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1011 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 954 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1360 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1159 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 777 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1300 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1239 0
LC/MS : Unable to create process 995 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1128 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 701 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 632 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 863 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 887 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1093 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1087 0
HPLC : How to wash column # 6 960 0
HPLC : How to wash column # 5 1004 0
HPLC : How to wash column # 4 1333 1
HPLC : How to wash column # 3 1259 2
HPLC : How to wash column # 2 1131 0
HPLC : How to wash column # 1 1562 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 968 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1075 0
HPLC : How to connected two Detector 1300 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 749 1
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 941 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 987 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1151 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1116 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 920 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1206 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1118 0
HPLC : Leak at Sample loop 1161 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1123 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 808 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 741 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 893 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 937 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1081 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1240 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 886 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 904 0
HPLC : UV lamp current 1828 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 886 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 808 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1363 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1033 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1241 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 1741 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1292 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1372 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1339 0
HPLC : System suitability test # 6 1936 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 1702 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 1541 0
HPLC : System suitability test # 5 1605 0
HPLC : System suitability test # 4 1629 0
HPLC : System suitability test # 3 1732 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 920 0
HPLC : System suitability test # 2 1750 2
HPLC : System suitability test # 1 2512 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 877 0
HPLC : Change Active inlet valve 1386 1
HPLC : Needle seat # 3 1208 0
HPLC : Needle seat # 2 1563 1
HPLC : Needle seat # 1 1259 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1112 0
KFC : overtitrated 1053 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1157 0
HPLC : Signal option 1415 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1257 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1152 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1585 0
HPLC : Size % of Page 1528 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1250 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1341 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1323 3
HPLC: Recalibrate 1437 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1279 1
HPLC : All the same Scale 1719 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1012 0
HPLC : Copy to Clipboard 2084 2
HPLC : Check Capillary tube 1476 1
HPLC : Column + High Pressure 1755 2
HPLC: Intensity Test Failed 1374 1
HPLC: Intensity Test Passed... 1527 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 1948 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1045 1
LC/MS : Clean Hexapole 1053 0
HPLC : Holmium test , Test Failed 1138 1
HPLC : Holmium test, Agilent series 1432 1
N/Protein Analyzer: Chapter 7 955 0
HPLC : สาธิตการเปลี่ยน PTFE Frit 1638 1