นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 2029 2
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 1636 1
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 1857 1
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 979 1
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 3239 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 2171 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 1791 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 3359 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1990 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 2260 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 1483 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 1660 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1912 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1881 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 2874 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 2324 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 1645 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 2453 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 2472 0
LC/MS : Unable to create process 1883 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1967 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 1453 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 1368 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 1662 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 1948 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 2059 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 2665 1
HPLC : How to wash column # 6 2076 0
HPLC : How to wash column # 5 1782 0
HPLC : How to wash column # 4 2412 1
HPLC : How to wash column # 3 2739 2
HPLC : How to wash column # 2 2493 0
HPLC : How to wash column # 1 3047 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1755 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 2012 0
HPLC : How to connected two Detector 2090 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 1738 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1860 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1794 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 2147 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 2074 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 1661 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 2428 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 2042 0
HPLC : Leak at Sample loop 2194 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 2274 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 1427 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 1698 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 1736 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1824 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1919 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 2205 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 1765 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 1649 0
HPLC : UV lamp current 3428 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 1827 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 1545 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 2393 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1871 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 2255 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 3100 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 2135 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 2280 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 2375 0
HPLC : System suitability test # 6 3750 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 2809 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 2874 0
HPLC : System suitability test # 5 2676 0
HPLC : System suitability test # 4 2992 0
HPLC : System suitability test # 3 3079 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 1716 0
HPLC : System suitability test # 2 3075 2
HPLC : System suitability test # 1 5081 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 1649 0
HPLC : Change Active inlet valve 2480 1
HPLC : Needle seat # 3 2277 0
HPLC : Needle seat # 2 2732 1
HPLC : Needle seat # 1 2264 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 2004 0
KFC : overtitrated 1881 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1917 0
HPLC : Signal option 2521 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 2039 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1938 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 2619 0
HPLC : Size % of Page 2588 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 2241 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 2442 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 2587 3
HPLC: Recalibrate 2428 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 2368 1
HPLC : All the same Scale 2637 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1626 0
HPLC : Copy to Clipboard 3154 2
HPLC : Check Capillary tube 2495 1
HPLC : Column + High Pressure 2734 2
HPLC: Intensity Test Failed 2394 1
HPLC: Intensity Test Passed... 2504 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2762 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1793 1