นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 549 0
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 382 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 379 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 218 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 768 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1455 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 1098 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 1564 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1346 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1294 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 951 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 1103 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1271 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1215 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1735 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1532 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 975 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1627 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1546 0
LC/MS : Unable to create process 1212 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1400 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 889 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 790 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 1068 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 1145 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1339 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1539 1
HPLC : How to wash column # 6 1221 0
HPLC : How to wash column # 5 1221 0
HPLC : How to wash column # 4 1577 1
HPLC : How to wash column # 3 1611 2
HPLC : How to wash column # 2 1391 0
HPLC : How to wash column # 1 1959 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1167 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1302 0
HPLC : How to connected two Detector 1490 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 1046 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1229 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1188 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1420 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1360 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 1100 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1481 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1366 0
HPLC : Leak at Sample loop 1447 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1431 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 976 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 946 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 1097 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1155 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1321 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1509 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 1036 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 1073 0
HPLC : UV lamp current 2214 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 1070 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 975 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1625 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1237 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1539 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 2125 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1509 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1629 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1620 0
HPLC : System suitability test # 6 2373 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 2013 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 2080 0
HPLC : System suitability test # 5 1886 0
HPLC : System suitability test # 4 2065 0
HPLC : System suitability test # 3 2119 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 1102 0
HPLC : System suitability test # 2 2063 2
HPLC : System suitability test # 1 3154 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 1040 0
HPLC : Change Active inlet valve 1659 1
HPLC : Needle seat # 3 1478 0
HPLC : Needle seat # 2 1840 1
HPLC : Needle seat # 1 1489 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1313 0
KFC : overtitrated 1265 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1314 0
HPLC : Signal option 1729 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1441 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1349 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1808 0
HPLC : Size % of Page 1817 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1550 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1602 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1670 3
HPLC: Recalibrate 1697 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1504 1
HPLC : All the same Scale 1958 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1158 0
HPLC : Copy to Clipboard 2379 2
HPLC : Check Capillary tube 1755 1
HPLC : Column + High Pressure 2025 2
HPLC: Intensity Test Failed 1675 1
HPLC: Intensity Test Passed... 1846 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2169 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1215 1