นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 103 0
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 81 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 75 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 44 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 262 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1234 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 918 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 1263 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1152 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1111 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 804 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 957 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1108 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1051 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1534 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1282 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 848 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1442 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1363 0
LC/MS : Unable to create process 1076 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1214 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 767 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 688 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 941 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 988 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1185 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1233 1
HPLC : How to wash column # 6 1051 0
HPLC : How to wash column # 5 1065 0
HPLC : How to wash column # 4 1412 1
HPLC : How to wash column # 3 1384 2
HPLC : How to wash column # 2 1216 0
HPLC : How to wash column # 1 1728 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1039 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1147 0
HPLC : How to connected two Detector 1366 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 868 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1019 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1056 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1252 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1211 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 989 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1298 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1193 0
HPLC : Leak at Sample loop 1251 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1218 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 863 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 810 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 961 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1015 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1173 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1332 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 942 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 965 0
HPLC : UV lamp current 1987 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 954 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 867 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1448 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1090 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1339 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 1910 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1373 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1483 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1441 0
HPLC : System suitability test # 6 2116 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 1810 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 1887 0
HPLC : System suitability test # 5 1725 0
HPLC : System suitability test # 4 1791 0
HPLC : System suitability test # 3 1877 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 983 0
HPLC : System suitability test # 2 1863 2
HPLC : System suitability test # 1 2749 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 941 0
HPLC : Change Active inlet valve 1491 1
HPLC : Needle seat # 3 1286 0
HPLC : Needle seat # 2 1655 1
HPLC : Needle seat # 1 1337 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1189 0
KFC : overtitrated 1137 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1212 0
HPLC : Signal option 1540 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1334 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1229 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1671 0
HPLC : Size % of Page 1628 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1350 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1429 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1450 3
HPLC: Recalibrate 1541 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1349 1
HPLC : All the same Scale 1811 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1056 0
HPLC : Copy to Clipboard 2179 2
HPLC : Check Capillary tube 1581 1
HPLC : Column + High Pressure 1859 2
HPLC: Intensity Test Failed 1488 1
HPLC: Intensity Test Passed... 1620 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2033 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1099 1