นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 977 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 732 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 982 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 911 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 935 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 657 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 808 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 949 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 893 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1270 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1089 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 746 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1191 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1169 0
LC/MS : Unable to create process 940 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1062 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 645 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 596 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 829 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 822 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1027 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1017 0
HPLC : How to wash column # 6 922 0
HPLC : How to wash column # 5 959 0
HPLC : How to wash column # 4 1277 1
HPLC : How to wash column # 3 1201 2
HPLC : How to wash column # 2 1075 0
HPLC : How to wash column # 1 1478 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 917 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1034 0
HPLC : How to connected two Detector 1253 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 672 1
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 899 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 936 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1091 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1061 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 893 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1140 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1066 0
HPLC : Leak at Sample loop 1104 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1072 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 783 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 711 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 849 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 905 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1025 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1197 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 854 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 861 0
HPLC : UV lamp current 1756 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 854 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 785 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1306 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 990 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1191 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 1661 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1246 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1324 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1270 0
HPLC : System suitability test # 6 1839 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 1644 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 1497 0
HPLC : System suitability test # 5 1548 0
HPLC : System suitability test # 4 1556 0
HPLC : System suitability test # 3 1663 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 883 0
HPLC : System suitability test # 2 1687 2
HPLC : System suitability test # 1 2411 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 828 0
HPLC : Change Active inlet valve 1306 1
HPLC : Needle seat # 3 1154 0
HPLC : Needle seat # 2 1510 1
HPLC : Needle seat # 1 1204 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1081 0
KFC : overtitrated 1001 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1128 0
HPLC : Signal option 1359 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1205 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1115 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1542 0
HPLC : Size % of Page 1467 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1189 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1293 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1244 3
HPLC: Recalibrate 1381 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1226 1
HPLC : All the same Scale 1692 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 987 0
HPLC : Copy to Clipboard 2031 2
HPLC : Check Capillary tube 1442 1
HPLC : Column + High Pressure 1705 2
HPLC: Intensity Test Failed 1320 1
HPLC: Intensity Test Passed... 1478 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 1882 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1017 1
LC/MS : Clean Hexapole 1013 0
HPLC : Holmium test , Test Failed 1103 1
HPLC : Holmium test, Agilent series 1373 1
N/Protein Analyzer: Chapter 7 920 0
HPLC : สาธิตการเปลี่ยน PTFE Frit 1539 1