นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

Table of Contentspage 1 : 100 post

Post Title Page Visits comment
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 150 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1184 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 880 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 1179 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1093 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1063 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 774 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 918 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1076 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1019 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1461 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1230 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 825 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1392 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1329 0
LC/MS : Unable to create process 1047 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1186 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 745 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 671 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 913 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 958 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1149 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1166 0
HPLC : How to wash column # 6 1012 0
HPLC : How to wash column # 5 1047 0
HPLC : How to wash column # 4 1384 1
HPLC : How to wash column # 3 1346 2
HPLC : How to wash column # 2 1186 0
HPLC : How to wash column # 1 1675 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1007 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1117 0
HPLC : How to connected two Detector 1339 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 817 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 993 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1034 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1222 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1175 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 960 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1260 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1164 0
HPLC : Leak at Sample loop 1215 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1185 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 845 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 784 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 938 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 991 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1137 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1304 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 922 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 941 0
HPLC : UV lamp current 1924 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 937 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 847 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1417 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1071 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1299 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 1831 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1344 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1433 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1404 0
HPLC : System suitability test # 6 2061 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 1769 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 1842 0
HPLC : System suitability test # 5 1690 0
HPLC : System suitability test # 4 1750 0
HPLC : System suitability test # 3 1827 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 962 0
HPLC : System suitability test # 2 1824 2
HPLC : System suitability test # 1 2668 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 920 0
HPLC : Change Active inlet valve 1459 1
HPLC : Needle seat # 3 1258 0
HPLC : Needle seat # 2 1619 1
HPLC : Needle seat # 1 1316 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1162 0
KFC : overtitrated 1107 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1198 0
HPLC : Signal option 1487 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1312 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1206 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1648 0
HPLC : Size % of Page 1589 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1317 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1390 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1401 3
HPLC: Recalibrate 1504 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1327 1
HPLC : All the same Scale 1783 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1037 0
HPLC : Copy to Clipboard 2146 2
HPLC : Check Capillary tube 1536 1
HPLC : Column + High Pressure 1810 2
HPLC: Intensity Test Failed 1448 1
HPLC: Intensity Test Passed... 1587 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2005 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1076 1
LC/MS : Clean Hexapole 1088 0
HPLC : Holmium test , Test Failed 1189 1
HPLC : Holmium test, Agilent series 1505 1
N/Protein Analyzer: Chapter 7 987 0