นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

Table of Contentspage 1 : 100 post

Post Title Page Visits comment
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1021 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 760 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 1032 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 942 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 958 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 688 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 829 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 984 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 922 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1310 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1123 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 762 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1246 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1209 0
LC/MS : Unable to create process 972 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1094 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 674 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 615 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 850 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 854 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1063 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1050 0
HPLC : How to wash column # 6 941 0
HPLC : How to wash column # 5 985 0
HPLC : How to wash column # 4 1314 1
HPLC : How to wash column # 3 1239 2
HPLC : How to wash column # 2 1112 0
HPLC : How to wash column # 1 1524 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 940 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1058 0
HPLC : How to connected two Detector 1285 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 694 1
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 925 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 974 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1119 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1091 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 911 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1178 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1100 0
HPLC : Leak at Sample loop 1140 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1106 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 798 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 727 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 872 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 925 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1058 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1221 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 869 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 884 0
HPLC : UV lamp current 1794 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 868 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 798 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1341 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1011 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1222 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 1710 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1267 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1347 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1312 0
HPLC : System suitability test # 6 1889 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 1676 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 1522 0
HPLC : System suitability test # 5 1576 0
HPLC : System suitability test # 4 1603 0
HPLC : System suitability test # 3 1704 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 903 0
HPLC : System suitability test # 2 1721 2
HPLC : System suitability test # 1 2461 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 855 0
HPLC : Change Active inlet valve 1355 1
HPLC : Needle seat # 3 1186 0
HPLC : Needle seat # 2 1546 1
HPLC : Needle seat # 1 1230 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1099 0
KFC : overtitrated 1031 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1140 0
HPLC : Signal option 1388 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1234 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1143 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1569 0
HPLC : Size % of Page 1503 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1216 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1319 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1278 3
HPLC: Recalibrate 1414 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1249 1
HPLC : All the same Scale 1705 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 997 0
HPLC : Copy to Clipboard 2061 2
HPLC : Check Capillary tube 1454 1
HPLC : Column + High Pressure 1731 2
HPLC: Intensity Test Failed 1345 1
HPLC: Intensity Test Passed... 1502 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 1919 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1036 1
LC/MS : Clean Hexapole 1037 0
HPLC : Holmium test , Test Failed 1117 1
HPLC : Holmium test, Agilent series 1398 1
N/Protein Analyzer: Chapter 7 936 0
HPLC : สาธิตการเปลี่ยน PTFE Frit 1584 1