นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 128 0
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 99 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 92 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 53 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 276 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1239 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 925 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 1272 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1156 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1118 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 813 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 963 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1118 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1057 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1547 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1287 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 852 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1450 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1371 0
LC/MS : Unable to create process 1081 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1219 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 771 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 697 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 947 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 996 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1191 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1244 1
HPLC : How to wash column # 6 1056 0
HPLC : How to wash column # 5 1075 0
HPLC : How to wash column # 4 1421 1
HPLC : How to wash column # 3 1394 2
HPLC : How to wash column # 2 1222 0
HPLC : How to wash column # 1 1737 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1044 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1151 0
HPLC : How to connected two Detector 1370 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 872 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1023 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1059 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1262 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1215 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 996 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1307 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1200 0
HPLC : Leak at Sample loop 1259 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1224 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 869 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 819 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 963 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1022 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1180 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1340 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 945 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 970 0
HPLC : UV lamp current 1994 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 961 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 874 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1456 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1098 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1351 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 1917 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1380 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1496 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1453 0
HPLC : System suitability test # 6 2125 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 1819 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 1889 0
HPLC : System suitability test # 5 1731 0
HPLC : System suitability test # 4 1797 0
HPLC : System suitability test # 3 1884 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 985 0
HPLC : System suitability test # 2 1869 2
HPLC : System suitability test # 1 2756 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 944 0
HPLC : Change Active inlet valve 1497 1
HPLC : Needle seat # 3 1289 0
HPLC : Needle seat # 2 1660 1
HPLC : Needle seat # 1 1342 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1195 0
KFC : overtitrated 1146 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1216 0
HPLC : Signal option 1550 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1337 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1233 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1678 0
HPLC : Size % of Page 1632 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1351 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1438 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1456 3
HPLC: Recalibrate 1544 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1355 1
HPLC : All the same Scale 1815 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1060 0
HPLC : Copy to Clipboard 2183 2
HPLC : Check Capillary tube 1588 1
HPLC : Column + High Pressure 1865 2
HPLC: Intensity Test Failed 1492 1
HPLC: Intensity Test Passed... 1627 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2043 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1101 1