นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 806 0
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 630 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 635 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 385 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 1226 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1613 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 1290 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 1915 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1507 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1823 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 1082 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 1246 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1440 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1367 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1919 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1736 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 1131 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1837 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1782 0
LC/MS : Unable to create process 1382 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1558 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 1014 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 914 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 1223 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 1335 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1476 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1742 1
HPLC : How to wash column # 6 1383 0
HPLC : How to wash column # 5 1349 0
HPLC : How to wash column # 4 1755 1
HPLC : How to wash column # 3 1831 2
HPLC : How to wash column # 2 1581 0
HPLC : How to wash column # 1 2211 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1319 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1484 0
HPLC : How to connected two Detector 1641 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 1246 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1395 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1342 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1562 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1499 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 1244 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1663 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1537 0
HPLC : Leak at Sample loop 1632 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1608 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 1097 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 1085 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 1252 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1306 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1471 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1652 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 1171 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 1209 0
HPLC : UV lamp current 2455 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 1226 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 1108 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1818 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1385 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1728 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 2346 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1672 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1793 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1813 0
HPLC : System suitability test # 6 2634 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 2215 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 2247 0
HPLC : System suitability test # 5 2098 0
HPLC : System suitability test # 4 2293 0
HPLC : System suitability test # 3 2361 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 1274 0
HPLC : System suitability test # 2 2274 2
HPLC : System suitability test # 1 3609 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 1167 0
HPLC : Change Active inlet valve 1858 1
HPLC : Needle seat # 3 1666 0
HPLC : Needle seat # 2 2026 1
HPLC : Needle seat # 1 1646 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1504 0
KFC : overtitrated 1406 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1481 0
HPLC : Signal option 1913 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1622 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1500 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 2006 0
HPLC : Size % of Page 1988 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1724 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1797 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1897 3
HPLC: Recalibrate 1905 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1656 1
HPLC : All the same Scale 2139 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1271 0
HPLC : Copy to Clipboard 2582 2
HPLC : Check Capillary tube 1907 1
HPLC : Column + High Pressure 2191 2
HPLC: Intensity Test Failed 1824 1
HPLC: Intensity Test Passed... 2027 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2317 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1377 1