นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 35 0
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 29 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 26 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 19 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 192 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1215 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 900 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 1215 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1132 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1087 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 787 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 935 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1096 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1031 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1512 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1257 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 836 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1414 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1344 0
LC/MS : Unable to create process 1064 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1200 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 758 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 676 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 924 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 970 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1167 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1179 0
HPLC : How to wash column # 6 1035 0
HPLC : How to wash column # 5 1056 0
HPLC : How to wash column # 4 1400 1
HPLC : How to wash column # 3 1369 2
HPLC : How to wash column # 2 1198 0
HPLC : How to wash column # 1 1695 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1018 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1134 0
HPLC : How to connected two Detector 1354 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 846 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1008 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1045 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1238 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1189 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 974 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1278 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1183 0
HPLC : Leak at Sample loop 1235 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1203 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 851 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 797 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 949 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1004 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1150 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1320 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 931 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 953 0
HPLC : UV lamp current 1953 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 943 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 860 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1433 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1086 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1316 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 1856 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1363 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1461 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1421 0
HPLC : System suitability test # 6 2088 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 1783 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 1862 0
HPLC : System suitability test # 5 1711 0
HPLC : System suitability test # 4 1764 0
HPLC : System suitability test # 3 1854 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 972 0
HPLC : System suitability test # 2 1843 2
HPLC : System suitability test # 1 2701 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 930 0
HPLC : Change Active inlet valve 1477 1
HPLC : Needle seat # 3 1271 0
HPLC : Needle seat # 2 1639 1
HPLC : Needle seat # 1 1327 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1177 0
KFC : overtitrated 1121 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1206 0
HPLC : Signal option 1518 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1325 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1217 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1658 0
HPLC : Size % of Page 1610 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1333 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1413 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1421 3
HPLC: Recalibrate 1520 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1340 1
HPLC : All the same Scale 1797 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1047 0
HPLC : Copy to Clipboard 2167 2
HPLC : Check Capillary tube 1558 1
HPLC : Column + High Pressure 1835 2
HPLC: Intensity Test Failed 1469 1
HPLC: Intensity Test Passed... 1602 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2019 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1091 1