นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 567 0
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 399 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 394 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 232 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 790 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1466 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 1107 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 1581 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1357 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1304 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 959 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 1113 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1278 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1221 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1745 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1552 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 983 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1638 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1562 0
LC/MS : Unable to create process 1220 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1408 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 899 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 799 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 1074 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 1157 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1349 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1554 1
HPLC : How to wash column # 6 1232 0
HPLC : How to wash column # 5 1228 0
HPLC : How to wash column # 4 1591 1
HPLC : How to wash column # 3 1630 2
HPLC : How to wash column # 2 1403 0
HPLC : How to wash column # 1 1977 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1173 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1318 0
HPLC : How to connected two Detector 1501 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 1056 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1240 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1192 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1427 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1376 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 1110 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1491 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1377 0
HPLC : Leak at Sample loop 1464 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1445 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 984 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 951 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 1108 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1169 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1333 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1520 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 1043 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 1079 0
HPLC : UV lamp current 2229 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 1075 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 983 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1641 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1244 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1548 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 2136 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1515 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1633 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1628 0
HPLC : System suitability test # 6 2385 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 2023 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 2093 0
HPLC : System suitability test # 5 1902 0
HPLC : System suitability test # 4 2082 0
HPLC : System suitability test # 3 2134 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 1111 0
HPLC : System suitability test # 2 2077 2
HPLC : System suitability test # 1 3170 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 1043 0
HPLC : Change Active inlet valve 1669 1
HPLC : Needle seat # 3 1485 0
HPLC : Needle seat # 2 1850 1
HPLC : Needle seat # 1 1498 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1321 0
KFC : overtitrated 1269 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1329 0
HPLC : Signal option 1740 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1448 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1358 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1815 0
HPLC : Size % of Page 1827 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1560 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1615 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1685 3
HPLC: Recalibrate 1719 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1517 1
HPLC : All the same Scale 1971 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1163 0
HPLC : Copy to Clipboard 2391 2
HPLC : Check Capillary tube 1765 1
HPLC : Column + High Pressure 2037 2
HPLC: Intensity Test Failed 1687 1
HPLC: Intensity Test Passed... 1854 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2176 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1218 1