นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

[R] [C] (3) Micropipette Calibration (3)

<<<<<<<<Classification and designการแบ่งประเภทของ Piston Pipette Piston pipette สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ • Single-channel piston pipette คือ มีเพียง 1 ลูกสูบ/กระบอกสูบ เท่านั้น ดังรูป • Multi-channel ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 01 พฤษภาคม 2552 14:47 แก้ไข: 01 พฤษภาคม 2552 14:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (1) Micropipette Calibration (2)

<<<<<<<<นิยามของ Micropipette Calibration2. Terms and Definitions แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ2.1 Metrological terms• Nominal volume : (piston-operated volumetric apparatus) ปริมาตรที่ถูกระบุโดยบริษัทผู้ผลิต ซึ่งเป็นปริมาตรสูงส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 01 พฤษภาคม 2552 14:29 แก้ไข: 01 พฤษภาคม 2552 14:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (1) Micropipette Calibration (1)

วันก่อนมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมเรื่อง Micropipette Calibrationที่ สถาบันมาตรวิทยา เลยนำความรู้ที่ได้มาฝากกันค่ะเป็นการอบรมเกี่ยวกับ การสอบเทียบ Micropipette ตามวิธีมาตรฐานสิ่งน่าสนใจดังนี้ค่ะ..การสอบเทียบสำคัญอย่างไร1. ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในความ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 01 พฤษภาคม 2552 14:20 แก้ไข: 01 พฤษภาคม 2552 14:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) การกรอง-HPLC

การกรองสำคัญอย่างไร เครื่อง HPLC ในส่วน Detector และ Software มีการพัฒนา ให้มีความสามารถตรวจวัดได้ไวมากขึ้น สารปริมาณตํ่ามากในอดีตที่วิเคราะห์ไม่ได้ ก็สามารถตรวจพบได้ ในปัจจุบันColumn มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเนื่องจาก Packing มีขนาดเล็กลง สิ่งเหล่านี้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 09 เมษายน 2552 20:09 แก้ไข: 09 เมษายน 2552 20:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Quantitative-HPLC (6)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Quantitative analysis-HPLC ต่อ vvvvvvvข้อดีและข้อเสียของเทคนิคการทดสอบเชิงปริมาณแต่ละชนิดvvvvvvvvvvvvvend.................. มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2551 18:45 แก้ไข: 09 พฤศจิกายน 2551 18:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Quantitative-HPLC (5)

<<<<<<<<<<<<<< Quantitative analysis-HPLC ต่อ4. External Standardวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและนิยมใช้กันมากที่สุด โดยการทำ calibration curve จากสารมาตรฐานที่ใช้ความเข้มข้นต่างๆกันกับพื้นที่พีก การหาปริมาณของสา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2551 18:42 แก้ไข: 09 พฤศจิกายน 2551 18:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Quantitative-HPLC (4)

<<<<<<< Quantitative analysis-HPLC ต่อ3. Internal Standardสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในการเลือกใช้ เทคนิคนี้ คือ1. สารที่จะใช้ Internal STD จะต้องเป็นสารที่ไม่เป็นองค์ประกอบ หรือมีอยู่ในสารตัวอย่าง2. สารที่เป็น Internal STDจะต้องแ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2551 18:37 แก้ไข: 09 พฤศจิกายน 2551 18:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Quantitative-HPLC (3)

<<<<<<<<<<<<<<<<<< Quantitative analysis-HPLC ต่อ 2. Normalization เป็นวิธีการคำนวณ โดยใช้ response factor ของสารแต่ละชนิดมา correct ให้พื้นที่พีกเหล่านั้นอยู่ในสภาวะเดียวกัน คือ ให้มี response... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2551 18:29 แก้ไข: 09 พฤศจิกายน 2551 18:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Quantitative-HPLC (2)

<<<<<<<<<<<<<< Quantitative analysis-HPLC ต่อ1. Area % จะใช้วิธีนี้ได้นั้นสารที่จะวิเคราะห์จะต้องมีค่าการตอบสนองต่อตัวตรวจวัดที่คล้ายกันและสารต่างๆที่ผสมกันอยู่ในสารตัวอย่างจะต้องถูกชะออกมาหมด 100% การคำนว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2551 18:06 แก้ไข: 09 พฤศจิกายน 2551 18:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Quantitative-HPLC (1)

Quantitative analysis-HPLCเมื่อทำการวิเคราะห์โดยคุณภาพ Qualitative แล้ว หากต้องการจะทำเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วย พารามิเตอร์ที่ใช้ในการบอกเชิงปริมาณ คือพื้นที่ของพีก หรือ ความสูงของพีก1. ความสูงของพีก (Peak Height)ความสูงของพีกที่ได้จากสัณญาณของตัวตร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2551 18:01 แก้ไข: 09 พฤศจิกายน 2551 18:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]