นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

(0) Qualitative-HPLC

Qualitative analysis-HPLCจุดประสงค์สำคัญของการทำโครมาโทกราฟี ก็เพื่อวิเคราะห์สารตัวอย่างว่าเป็นสารอะไร มีกี่ชนิด เป็นสารอะไรบ้าง โดยทั่วไปในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค HPLC นั้นใช้วิธีเปรียบเทียบค่า retention time ของสารตัวอย่างกับสารมาตรฐานโดยเริ่มต้น... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2551 17:43 แก้ไข: 09 พฤศจิกายน 2551 18:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ​ HPLC 30-31ตุลาคม 2551

เนื่องด้วยมีผู้สนใจต้องการอบรมการใช้เครื่อง HPLC ทั้งจากหน่วยงานภายนอก ม.อ. และ นักศึกษาใน ม.อ.ดังนั้นจึงได้รวบรวมผู้สนใจเข้าอบรม HPLC และจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่อง HPLC ขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่ 30-31 ต.ค. 51 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์การอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2551 17:52 แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2551 08:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Mobile Phase - HPLC (5)

<<<<<<<<<<<<<<การเตรียม Mobile Phaseเพื่อใช้งาน (ต่อ)3 ตรวจสอบการละลายพิจารณาค่า M กรณีที่ตัวทำ ละลายไม่สามารถละลายซึ่งกันและกันได้ จำ เป็นต้องใช้ตัวทำ ละลายที่สามารถละลายตัวทำ ละลายทั้ง 2 ชนิดได้มาคั่นกลา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 09 ตุลาคม 2551 17:45 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2551 17:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Mobile Phase - HPLC (4)

การเปลี่ยน mobile phaseเมื่อต้องทำ การเปลี่ยน mobile phase ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเพื่อเตรียมระบบ หรือเพื่อล้างระบบก็ตาม ควรพิจารณาถึงข้อต่างๆเหล่านี้ 1 การเปลี่ยนจากสารละลายที่มีนํ้าเป็นองค์ประกอบมาเป็นตัวทำ ละลายอินทรีย์ถ้าเปลี่ยนจากสารละลายที่มี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 09 ตุลาคม 2551 17:40 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2551 17:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Mobile Phase - HPLC (3)

<<<<<<<<<<​​การเตรียม​​ Mobile Phase​​เพื่อ​​​ใช้​​​งาน​(ต่อ)8. การใช้นํ้าหรือสารละลายบัพเฟอร์ถ้าใช้ตัวทำ ละลายประเภทนี้ไม่ควรใช้นานเกิน 48 ชั่วโมง เนื่องจากจะมีการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ เป็นผลให้เกิดการอุดตันที่ต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 09 ตุลาคม 2551 17:30 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2551 17:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Mobile Phase - HPLC (2)

<<<<<<<<<<<<<<< ​การเตรียม​ Mobile Phase​เพื่อ​ใช้​งาน(ต่อ)4. การรักษาระดับของตัวทำ ละลายให้มีอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการชำ รุดของ pump seals และ ตัว pump5. ช่วงพีเอชของ mobile phase ทั้งนี้เพื่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 09 ตุลาคม 2551 17:24 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2551 17:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Mobile Phase - HPLC (1)

การเตรียม Mobile Phaseเพื่อใช้งานในการเตรียมตัวทำ ละลายหรือ mobile phase เพื่อนำ มาใช้งานนั้น มีสิ่งที่ต้องคำ นึงถึงดังนี้1. การใช้ Solvent inlet filter (sinker) ใช้เพื่อกรองอนุภาคแปลกปลอมที่จะถูกนำ เข้าสู่ปั๊ม ซึ่งในการนำ มาใช้งาน ควรทำ การตรวจส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 09 ตุลาคม 2551 17:20 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2551 17:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) degas- HPLC # 3

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<วิธีการขจัดแก๊ส​ใน​ตัวทำ​ ​ละลาย (ต่อ) 4. การใช้ inline degasser การใช้ Inline degasser เป็นการขจัดแก๊สโดยใช้เมมเบรนชนิดโพลิเมอร์ โดยที่ตัวทำ ละลายหรือmobile phase สามารถแ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 09 ตุลาคม 2551 17:12 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2551 17:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) degas- HPLC # 2

<<<<<<<<<<<<<<< วิธีการขจัดแก๊ส​ใน​ตัวทำ​ ​ละลาย(ต่อ)2.การใช้คลื่นความถี่สูง(sonication) 3. การพ่นด้วยแก๊สฮีเลี่ยม การพ่นด้วยแก๊สฮีเลี่ยม เป็นการขจัดแก๊สที่มีอยู่ในตัวทำ ละลายจำนวนไม่มาก ซึ่งจะใช้ได้ดีก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 09 ตุลาคม 2551 17:09 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2551 17:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) degas- HPLC # 1

เป็นที่ทราบกันดีว่าในการวิเคราะห์ด้วยวิธี HPLC สิ่งที่ต้องพิจารณาสิ่งหนึ่งก็คือ การเลือกmobile phase ซึ่งจะต้องคำ นึงถึงคุณภาพที่นำ มาใช้ เช่น เลือกชนิดที่เป็น HPLC grade หรือถ้าเป็นนํ้าก็ใช้นํ้าที่มีความบริสุทธิ์สูง นอกจากนี้แล้วยังต้องคำนึงถึงเร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 09 ตุลาคม 2551 17:06 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2551 17:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]