นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

(1) ELSD-HPLC#5

<<<<<<<<<ก่อน<<<<<<<<<<<<ข้อควรระวังในการเลือกใช้ ELSD1. อย่าให้แก๊สหมดโดยเด็ดขาด (น้อยกว่า 20 bar ต้องเปลี่ยน)2. ใช้ buffer ไม่ได้ (ยกเว้น! ตารางที่ 1)3. mobile phase ต้องระเหยง่าย ไม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 07 ตุลาคม 2551 17:50 แก้ไข: 07 ตุลาคม 2551 17:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ELSD-HPLC#4

<<<<<<<<< ก่อน <<<<<<<<<<<เพื่อให้เกิดขั้นตอนการทำงานของ ELSD ดังที่ได้กล่าวมาใน ELSD-HPLC#2 นั้นจะต้องกำหนดค่าต่างๆดังนี้1. Gas Flow (N2 gas) เพื่อทำให้เกิดกระบวนการ Nebulization2. Drift... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 07 ตุลาคม 2551 17:40 แก้ไข: 07 ตุลาคม 2551 17:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) UV cut off - HPLC #2

<<<<<<<<<<< ก่อน <<<<<<<<<<<<<<<<<< Sensitivity ของ detector พิจารณาในเทอมของ signal/noise เมื่อ mobile phase มีการดูดกลืนแสงมาก ความเข้มแสงที่ปล่อยผ่าน flow c... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 03 ตุลาคม 2551 12:22 แก้ไข: 03 ตุลาคม 2551 12:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) UV cut off - HPLC #1

ในการวิเคราะห์ทาง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ที่ใช้ UV Detector สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อให้ได้ค่า sensitivity สูงสุด วิธีหนึ่งที่ทำได้ก็คือการเลือก mobile phase ให้ถูกต้องโดย mobile phase ที่เลือกไม่ควรจะดูดกลืนแสงหรือดูดก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 03 ตุลาคม 2551 12:15 แก้ไข: 03 ตุลาคม 2551 12:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) ELSD-HPLC # 3

<<<<<<<<<<< ก่อน <<<<<<<<<<<<<<<High Performance Liquid Chromatography (HPLC)Evaporative Light Scattering Detector (ELSD)ข้อดีของELSDELSD สามารถวัดสารตัวอย่างที่ไม่ระเหย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 26 กันยายน 2551 12:38 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2552 14:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ELSD-HPLC # 2

<<<<<<<< ก่อน <<<<<<<<<< High Performance Liquid Chromatography (HPLC)Evaporative Light Scattering Detector (ELSD)หลักการของ ELSD(รูปจาก polrmer laboratories)ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้1. Nebul... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 26 กันยายน 2551 12:29 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2552 14:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ELSD-HPLC # 1

High Performance Liquid Chromatography (HPLC)Evaporative Light Scattering Detector (ELSD)หลักการใช้วิเคราะห์สารที่เป็นของเหลวที่ไม่ระเหย หรือระเหยยากกว่า Mobile phase จุดเดือดสูงกว่า100 °C เช่น วิตามิน ยา น้ำตาล โปรตีน พอลิเมอร์ อาหารเครื่องวั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 26 กันยายน 2551 12:16 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2552 14:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) ปัญหา​ความ​ดัน: คำถามผ่านเมล

ได้รับ mail จากผู้อ่านอีกแล้ว ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับความดันect: [share.psu.ac.th] You've received a contact mail @ Tue Jul 29 15:06:34 ICT 2008 From: support@share.psu.ac.th Date: Tue, July 29, 2008 3:06 pm To: songsuda.p@psu.ac.th Priority: No... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 30 กรกฎาคม 2551 18:57 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2552 14:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (4) HPLC โกอินเตอร์ด้วยคน+ Operating Manual HPLC 1100

HPLC 1100จากบันทึก กะทิ ​ไม่​ได้​โกอินเตอร์​ ​แต่อินเตอร์มาหากะทิซะ​เองพาดพิงหน่อยนะ ็HPLC อินเตอร์โกมาหาเช่นกัน กะ GC DaDa ดู​แล​และ​ให้​บริการทดสอบ​ด้วย​เครื่อง​ HPLC เครื่อง​ HPLC ที่ดู​แลมี​ 2 เครื่องค่ะ​ 6 Detector ​และ มีบริการ​ให้​ลูกค้ามา​... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 25 มิถุนายน 2551 18:04 แก้ไข: 25 มิถุนายน 2551 18:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (2) เรื่องเล่า จากอบรม

เมื่อวันที่ 17-20 มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมา DaDa ได้เข้าร่วมกาอบรมในหัวข้อเรื่อง การใช้ HPLC ในงานวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย ที่สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาตร์บริการ กทม.ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายเกี่ยวกับ HPLC มีผู้เข้าร่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย DaDa   สร้าง: 25 มิถุนายน 2551 17:27 แก้ไข: 25 มิถุนายน 2551 17:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]