นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

(2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ HPLC 12-13 มิถุนายน 2551

HPLC 1100ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากจะให้บริการด้านการทดสอบตัวอย่าง ยังมีบริการจัดอบรม การใช้เครื่องมือด้วยตนเอง สำหรับเครื่องมือที่ประกาศใช้ด้วยตนเองอีกด้วย เพื่อให้ผู้สนใจที่จะใช้เครื่องมือด้วยตนเองสามารถใช้เครื่อง... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By DaDa   created: 15 June 2008 15:35 Modified: 15 June 2008 15:59 [ Report Abuse ]

[R] (1) Command macro ​​เพื่อ​​​ช่วย​​​ประหยัด​​ Lamp ​​ตอน​​3

<<<ตัวอย่างที่2 3. การทดสอบ Sequence Run กรณี ทดสอบตัวอย่างด้วย มีการล้างคอลัมน์ด้วย และมีการ storage คอลัมน์ด้วย 3.1 กำหนด stop time ของ method ล้างคอลัมน์ตามต้องการ (เช่น 1 หรือ2 ช.ม. เป็นต้น) 3.2 กำหนด stop time ของ method storageคอล... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By DaDa   created: 29 May 2008 20:33 Modified: 29 May 2008 20:34 [ Report Abuse ]

[R] (1) Command macro ​เพื่อ​ช่วย​ประหยัด​ Lamp ​ตอน​2

<<<ตัวอย่างที่1ตัวอย่าง 2 2. การทดสอบ Sequence Run กรณี ทดสอบตัวอย่างด้วย และมีการล้างคอลัมน์ไม่ overnight (1หรือ 2 หรือ 3 ชม. เป็นต้น) 2.1 กำหนด stop time ของ method ล้างคอลัมน์ตามต้องการ (เช่น 1 หรือ2 ช.ม.) 2.2 ที่หน้าต่าง Sequence Pa... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By DaDa   created: 29 May 2008 20:22 Modified: 29 May 2008 20:35 [ Report Abuse ]

[R] (1) Command macro เพื่อช่วยประหยัด Lamp ตอน1

ต่อจาก Shut down ; ​ช่วย​ประหยัด​ lamp ตัวอย่างที่1 แนวทางการเลือกใช้ Command macro เพื่อช่วยประหยัด Lamp ดังนี้ 1. การทดสอบ Sequence Run กรณี ทดสอบตัวอย่างด้วย และ มีการล้างคอลัมน์ overnight ดังนี้ 1.1 กำหนด stop time ของ method ล้างคอลัมน์ประม... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By DaDa   created: 29 May 2008 20:10 Modified: 29 May 2008 20:35 [ Report Abuse ]

(1) Shut down ; ช่วยประหยัด lamp

ต่อจาก UV ignition failed HPLC 1100 เพื่อยืดอายุการใช้งาน ช่วยกันประหยัด เพื่อลดค่าใช้จ่าย ทางเลือกสำหรับช่วยประหยัดชั่วโมงการใช้งานของ Lampของ ตัวตรวจวัด ทราบหรือไม่ว่า HPLC 1100 Detector จะมี lamp เป็นแหล่งกำเนิดแสง ซึ่งตัว lamp จะมีอายุการใช้... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By DaDa   created: 29 May 2008 20:01 Modified: 29 May 2008 20:14 [ Report Abuse ]

(4) UV ignition failed

็ HPLC Agilent 1100 VWD (Variable Wavelength Detector) Error: UV ignition failed ขณะกำลังเปิดโปรแกรมเข้า Chemstation ของ HPLC Agilent 1100 โดยเลือกใช้ตัวตรวจวัดชนิด VWD (Variable Wavelength Detector) ที่หน้าต่าง Method and Run Controll มี error: ... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By DaDa   created: 26 May 2008 18:46 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

(6) Total Protein และ N/Protein Analyzer

เครื่อง N/Protein Analyzerเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับทดสอบหา เปอร์เซ็นต์โปรตีนทั้งหมด (Total Protein) หรือ เปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนทั้งหมด(Total Nitrogen) ในตัวอย่างทดสอบหลักการทำงานจะคล้ายๆกับ CHNS/O Analyzer ที่ได้กล่าวไว้ใน บันทึกก่อนหน้า นี้โดยเคร... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By DaDa   created: 04 March 2008 20:55 Modified: 04 March 2008 20:58 [ Report Abuse ]

(11) CHNS/O Analyzer คืออะไร

มีน้องนักศึกษาหลายคนแวะเวียนมาที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเครื่อง CHNS/O Analyzerว่ามันคือเครื่องอะไร หลักการทำงานเป็นอย่างไรและอีกหลายๆคำถามเกี่ยวกับเครื่องมือตัวนี้เพื่อนำไปประกอบการสัมมนา หรือเขียนโครงงาน วันนี้มีโอกาสนำมาเ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By DaDa   created: 28 Febuary 2008 16:49 Modified: 29 Febuary 2008 15:16 [ Report Abuse ]

(6) Detector: Power failure; HPLC Chemstation

HPLC : Agilent 1100Detector: Power failure; HPLC Chemstationอีกแล้วคะ วันนี้ มีเรื่องของ HPLC Chemstation มาเล่าอีกแล้ว จากการใช้เครื่องด้วยตนเองของน้องๆนักศึกษา น้อง : พี่ดาครับ Detector เป็นอะไรไม่รู้ มันเป็นสีแดง แล้ว show Power failure พี่ดา :... more »
By DaDa   created: 08 January 2008 12:59 Modified: 29 Febuary 2008 11:02 [ Report Abuse ]

(2) ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ HPLC 20-21 ธ.ค. 50

HPLC : Agilent 1100เมื่อ 20-21 ธค 50 ที่ผ่านมานี้ DaDa จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่อง HPLC (Agilent 1100)วัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่อง HPLC , เทคนิคการกรอง ตัวอย่างและ Mobile Phase และ การดูแ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By DaDa   created: 25 December 2007 16:29 Modified: 29 Febuary 2008 11:02 [ Report Abuse ]