นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

อ่าน: 1170
ความเห็น: 0

เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยกรดสำหรับงานวิเคราะห์

Total Kjedahl Nitrogen (TKN)

เป็นเครื่องมือที่ใช้หาโปรตีนที่มีอยู่ในอาหาร พืช สัตว์ และไนโตรเจนที่พบในน้ำตามแม่น้ำลำคลอง น้ำโสโครก น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

การวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนโดยวิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl) ใช้วิธีการทำให้สารประกอบไนโตรเจนเปลี่ยนสภาพกลายเป็นไอ คือ แอมโมเนีย หลังจากนั้นจึงใช้เทคนิคของการไทเทรตวิเคราะห์หาปริมาณของแอมโมเนียซึ่งอยู่ ในรูปของสารประกอบแอมโมเนีย

Total Kjedahl Nitrogen (TKN)

มีไว้ให้ได้ใช้งาน แต่ควรใช้งานอย่างรู้วิธี ไม่นั้นพัง และมีอัตรายต่อตัวผู้ใช้ อย่านึกว่าง่าย ต้องทำความเข้าใจ และต้องรู้ ต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้เข้าใจ เพราะมันอันตรายทั้งตัวผู้ใช้และตัวเครื่องมือ

ที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะขอบอกกล่าว ว่าต้องรู้ปริมาณว่าควรจะใส่ตัวอย่างปริมาณเท่าไรในหลอดแก้ว และเติมกรดในปริมาณเท่าไร

ผมจะใช้คำว่า"ปริมาณเท่าไร" ผู้ใช้ต้องรู้ หากเร่งรีบเอาแต่ปริมาณ หรือเอาแต่ว่าให้งานมันแล้วเสร็จ โดยใส่ปริมาณตัวอย่างและกรดมากเกินไปในหลอดแก้ว ผลมันจะเป็นด้งนี้
เครื่องมือเสียหายอันเนื่องจากตัวอย่างล้นหลอดแก้วทดลอง ตอนที่ให้ความร้อน

จริง ๆ แล้วจากรูปภาพวิศวกรของศูนย์เครื่องมือฯ ได้ดำเนินการซ่อม ล้าง เช็ดขัดถูไปแล้ว สภาพเดิม ๆ ที่ส่งซ่อมบอกได้อย่างเดียวว่าดูไม่จืด ไม่มีทางว่ามันจะทำงานได้

ส่วนอาการที่แจ้งซ่อมตามบันทึกใบแจ้งซ่อมบอกว่าเครื่องทำอุณหภูมิได้สูงสุดที่ร้อยกว่าองศานิด ๆ

ในเมื่อหลอดมันสัมผ้สหลุมอลูมิเนียมไม่สนิทความร้อนไม่สามารถถ่ายโอนผ่านมายังหลอดแก้วได้เพราะมีคราบกรดและตัวอย่างอยู่ในหลุมความร้อน สารเคมีพวกนี้จะทำลายหลุมอลูมิเนียม และตัวเครื่อง

ส่วนว่าวิธีการใช้งาน และการดูแลจึงเป็นประเด็นสำคัญไม่นั้นซื้อมาสักเท่าไร ๆ ก็ไม่มีทางพอสำหรับการใช้งานอย่างผิดวิธี เพราะกรดที่ล้นออกมาจากหลอดย่อยตัวอย่าง โดนหลุมความร้อนและตัวเครื่อง
ทางแก้ไขอย่างน้องสองใยบอกเล่าให้ใส่จำพวกกระเบื้องลงในขวดย่อยเพียงเพื่อป้องกันไม่ให้กรดกับตัวอย่างกระเพื่อมแรง แต่ก็ไม่สามารถจะรับรองได้ว่ามันจะไม่ล้นพ้นขวดย่อยอีก
แนวทางเมื่อกรดและตัวอย่างล้นจนโดนตัวเครื่องต้องยอมเสียตัวอย่างหยุดเครื่องรอให้ความร้อนลดลงแล้วรีบทำความสะอาดตัวเครื่องทันทีครับ

เครื่องนี้มีส่วนสำคัญอยู่สี่ส่วนดังนี้

หนึ่ง ชุดควบคุมอุณหภูมิ

สอง หลุมความร้อนที่เป้นอลูมิเนียม

สาม Heater ที่ฝั่งอยู่ในแท่งอลูมิเนียม

สี่ Sersor ที่ทำหน้าตรวจวัดอุณภูมิ

เสือ"แนะนำ"

created: 25 Febuary 2015 20:15 Modified: 15 November 2015 21:29 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 LUX, Ico24 pompom, and 9 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.48.224
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ