นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
MPPC for XRF 1693 0
Thermogravimetric Analysis (TGA) 3088 0
What is MASS ? 2037 0
Vacuumn System for GC MS 2935 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 4824 0
Spray Water System " Weathering Tester" 2 1965 0
Spray Water System " Weathering Tester" 1530 1
check address mass link 1803 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๒ 1976 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๑ 1666 0
สร้างชิ้นงานจาก 3D printer 1661 0
ข้อสังเกตงานซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 2041 0
ข้อควรระวังใการซ่อมเครื่องชั่ง 2059 1
ซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 2207 0
ทำไม"ไม่"อนุญาตให้นำของกินเข้าห้อง Lab 1703 1
อาการเสียของเครื่อง TGA7 1613 0
วาล์วของเครื่อง Mercury 2177 1
Mercury not Signal ๕ 1776 0
Mercury not Signal ๔ 1611 0
Mercury not Signal ๓ 1721 0
Mercury not Signal ๒ 1786 0
Mercury not Signal 1391 0
เพิ่ม Sensitivity ให้ ICP 1650 0
Counter for LaB6 1630 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๔ 1508 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๓ 1515 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๒ 1378 0
ตามดูการซ่อม "TEM" 1604 0
แจ้งข่าวความคืบหน้าอาการเสียของเครื่อง "TEM" 1454 0
วิธีการดูแลเครื่องวัดความดันโลหิต 1880 0
ซ่อมเครื่องวัดความดัน"โลหิต" 4021 0
งานซ่อม UV Spectro 1436 0
ย้อนรอยอุปกรณ์มืด 2028 2
Microwave Digestion 2696 0
งานซ่อมสร้างมันเป็นของคู่กัน 1349 0
Internal cooling not active 1483 0
Cooling not active 1523 0
งานซ่อม Electronic Board 1307 0
TEM กับการตามหาจุดเสีย 1257 0
test system "HT tank" ๒ 1225 0
test system "HT tank" 1456 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 2 1569 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 1746 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๕" 2032 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๔" 1971 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๓" 1478 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 1850 0
TEM ติดหวัด 1534 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 1353 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 1476 0
abrasion tester 1514 1
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๔ 1639 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๓ 1939 0
YSI-Pro20 กับการเสียเวลาที่ไม่อ่านคู่มือ 1503 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๒ 1317 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย 1562 0
ซ่อมเตารีดไอน้ำอาการเสีย"ไฟไม่เข้าเครื่อง" 2366 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 1366 0
การแก้ไขปัญหาของระบบสุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2 1581 0
การกรองโดยใช้สุญญากาศ (Vacuum Filtration) 3270 1
Shaker กับอะไหล่เก่าเก็บ 1976 0
GC-MS Agilent กับการดูแล 1300 0
การทำงานของระบบสุญญากาศของเครื่อง "TEM" 1642 3
เมื่อยามผลัดใบ 1340 6
เครื่องชั่งดิจิตอล"อาการเปิดไม่ติด" 2368 0
Thermometer กับอาการแปลก ๆ 1360 0
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในสารละลาย 1780 0
Vortex genie 1466 2
ข้อควรระวังในเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) 1748 0
DSC Sample Holder 1562 0
หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ 2810 0
preventive maintenance "TEM" สี่ 1382 0
preventive maintenance "TEM" สาม 1750 0
อาการ Flash ในหลอด XRD (2) 1522 1
อาการ Flash ในหลอด XRD 1461 1
preventive maintenance "TEM" สอง 1456 2
preventive maintenance "TEM" 1715 0
ดูแลปั๊มลมเครื่องมือวิจัยฯ ในช่วงหน้าฝน 1973 0
ซ่อม pH Meter "Docu-pHMeter" 1564 0
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ ๒ 1950 2
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ 1554 0
ตรวจสอบเครื่อง pH Meter อย่างง่าย 1417 0
uv spectrophotometer Boot เครื่องไม่ผ่าน 1975 0
Stat Fax 303 plus "Show 212" 2058 2
ระบบ เปิด/ปิด ไฟแสงสว่างกับ "motion sensor" 1956 0
Piston Pipette กับความสำคัญของกระบอกสูบ 1437 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS สอง 1353 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS 1629 0
เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ 1668 0
ความเข้าใจเรื่องท่อยางของปั๊มรีดท่อ 1422 0
ปั๊มรีดท่อ(Peristaic Pump ) 1881 2
Test Vacuum เครื่องทำแห้ง 1894 0
การดูแลเครื่องทำแห้งในระบบสุญาญากาศ 1298 0
ระบบทำความเย็นในเครื่องทำแห้ง 3643 0
shell freeze dry 1267 0
เครื่องทำแห้งภายใต้สุญญากาศ 1388 0
Software Control GC 1551 2
Manual ignitor GC 1342 1
GC จุด flame ไม่ติด 1513 3
:ซ่อม เครื่องเตรียมชิ้น BIOCUT 1384 0