นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
MPPC for XRF 1185 0
Thermogravimetric Analysis (TGA) 1769 0
What is MASS ? 1512 0
Vacuumn System for GC MS 1991 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 3618 0
Spray Water System " Weathering Tester" 2 1427 0
Spray Water System " Weathering Tester" 1104 1
check address mass link 1291 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๒ 1414 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๑ 1161 0
สร้างชิ้นงานจาก 3D printer 1151 0
ข้อสังเกตงานซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1407 0
ข้อควรระวังใการซ่อมเครื่องชั่ง 1455 1
ซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1592 0
ทำไม"ไม่"อนุญาตให้นำของกินเข้าห้อง Lab 1200 1
อาการเสียของเครื่อง TGA7 1137 0
วาล์วของเครื่อง Mercury 1578 1
Mercury not Signal ๕ 1273 0
Mercury not Signal ๔ 1125 0
Mercury not Signal ๓ 1160 0
Mercury not Signal ๒ 1199 0
Mercury not Signal 960 0
เพิ่ม Sensitivity ให้ ICP 1113 0
Counter for LaB6 1125 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๔ 1095 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๓ 1063 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๒ 975 0
ตามดูการซ่อม "TEM" 1093 0
แจ้งข่าวความคืบหน้าอาการเสียของเครื่อง "TEM" 1042 0
วิธีการดูแลเครื่องวัดความดันโลหิต 1247 0
ซ่อมเครื่องวัดความดัน"โลหิต" 3055 0
งานซ่อม UV Spectro 1032 0
ย้อนรอยอุปกรณ์มืด 1513 2
Microwave Digestion 1961 0
งานซ่อมสร้างมันเป็นของคู่กัน 957 0
Internal cooling not active 1080 0
Cooling not active 1024 0
งานซ่อม Electronic Board 873 0
TEM กับการตามหาจุดเสีย 905 0
test system "HT tank" ๒ 803 0
test system "HT tank" 969 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 2 1114 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 1202 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๕" 1442 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๔" 1343 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๓" 975 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 1171 0
TEM ติดหวัด 963 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 892 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 990 0
abrasion tester 1068 1
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๔ 1226 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๓ 1366 0
YSI-Pro20 กับการเสียเวลาที่ไม่อ่านคู่มือ 1035 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๒ 933 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย 1099 0
ซ่อมเตารีดไอน้ำอาการเสีย"ไฟไม่เข้าเครื่อง" 1785 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 991 0
การแก้ไขปัญหาของระบบสุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2 1041 0
การกรองโดยใช้สุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2342 1
Shaker กับอะไหล่เก่าเก็บ 1397 0
GC-MS Agilent กับการดูแล 910 0
การทำงานของระบบสุญญากาศของเครื่อง "TEM" 1176 3
เมื่อยามผลัดใบ 971 6
เครื่องชั่งดิจิตอล"อาการเปิดไม่ติด" 1532 0
Thermometer กับอาการแปลก ๆ 944 0
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในสารละลาย 1299 0
Vortex genie 944 2
ข้อควรระวังในเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) 1220 0
DSC Sample Holder 1076 0
หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ 2206 0
preventive maintenance "TEM" สี่ 961 0
preventive maintenance "TEM" สาม 1123 0
อาการ Flash ในหลอด XRD (2) 1071 1
อาการ Flash ในหลอด XRD 1085 1
preventive maintenance "TEM" สอง 1012 2
preventive maintenance "TEM" 1237 0
ดูแลปั๊มลมเครื่องมือวิจัยฯ ในช่วงหน้าฝน 1488 0
ซ่อม pH Meter "Docu-pHMeter" 990 0
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ ๒ 1393 2
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ 1126 0
ตรวจสอบเครื่อง pH Meter อย่างง่าย 1001 0
uv spectrophotometer Boot เครื่องไม่ผ่าน 1366 0
Stat Fax 303 plus "Show 212" 1477 2
ระบบ เปิด/ปิด ไฟแสงสว่างกับ "motion sensor" 1479 0
Piston Pipette กับความสำคัญของกระบอกสูบ 991 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS สอง 953 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS 1105 0
เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ 1206 0
ความเข้าใจเรื่องท่อยางของปั๊มรีดท่อ 1002 0
ปั๊มรีดท่อ(Peristaic Pump ) 1361 2
Test Vacuum เครื่องทำแห้ง 1447 0
การดูแลเครื่องทำแห้งในระบบสุญาญากาศ 890 0
ระบบทำความเย็นในเครื่องทำแห้ง 2796 0
shell freeze dry 860 0
เครื่องทำแห้งภายใต้สุญญากาศ 973 0
Software Control GC 1001 2
Manual ignitor GC 834 1
GC จุด flame ไม่ติด 974 3
:ซ่อม เครื่องเตรียมชิ้น BIOCUT 936 0