นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
MPPC for XRF 817 0
Thermogravimetric Analysis (TGA) 1122 0
What is MASS ? 1071 0
Vacuumn System for GC MS 1282 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 2575 0
Spray Water System " Weathering Tester" 2 989 0
Spray Water System " Weathering Tester" 778 1
check address mass link 939 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๒ 998 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๑ 817 0
สร้างชิ้นงานจาก 3D printer 904 0
ข้อสังเกตงานซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 963 0
ข้อควรระวังใการซ่อมเครื่องชั่ง 1055 1
ซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1166 0
ทำไม"ไม่"อนุญาตให้นำของกินเข้าห้อง Lab 898 1
อาการเสียของเครื่อง TGA7 805 0
วาล์วของเครื่อง Mercury 1179 1
Mercury not Signal ๕ 903 0
Mercury not Signal ๔ 807 0
Mercury not Signal ๓ 823 0
Mercury not Signal ๒ 846 0
Mercury not Signal 646 0
เพิ่ม Sensitivity ให้ ICP 846 0
Counter for LaB6 840 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๔ 803 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๓ 777 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๒ 700 0
ตามดูการซ่อม "TEM" 795 0
แจ้งข่าวความคืบหน้าอาการเสียของเครื่อง "TEM" 770 0
วิธีการดูแลเครื่องวัดความดันโลหิต 925 0
ซ่อมเครื่องวัดความดัน"โลหิต" 1766 0
งานซ่อม UV Spectro 790 0
ย้อนรอยอุปกรณ์มืด 1135 2
Microwave Digestion 1457 0
งานซ่อมสร้างมันเป็นของคู่กัน 668 0
Internal cooling not active 864 0
Cooling not active 761 0
งานซ่อม Electronic Board 629 0
TEM กับการตามหาจุดเสีย 652 0
test system "HT tank" ๒ 591 0
test system "HT tank" 739 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 2 824 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 847 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๕" 995 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๔" 909 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๓" 674 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 821 0
TEM ติดหวัด 700 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 673 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 705 0
abrasion tester 823 1
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๔ 935 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๓ 973 0
YSI-Pro20 กับการเสียเวลาที่ไม่อ่านคู่มือ 794 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๒ 729 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย 828 0
ซ่อมเตารีดไอน้ำอาการเสีย"ไฟไม่เข้าเครื่อง" 1228 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 755 0
การแก้ไขปัญหาของระบบสุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2 763 0
การกรองโดยใช้สุญญากาศ (Vacuum Filtration) 1643 1
Shaker กับอะไหล่เก่าเก็บ 1006 0
GC-MS Agilent กับการดูแล 671 0
การทำงานของระบบสุญญากาศของเครื่อง "TEM" 896 3
เมื่อยามผลัดใบ 763 6
เครื่องชั่งดิจิตอล"อาการเปิดไม่ติด" 1078 0
Thermometer กับอาการแปลก ๆ 708 0
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในสารละลาย 985 0
Vortex genie 722 2
ข้อควรระวังในเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) 864 0
DSC Sample Holder 747 0
หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ 1734 0
preventive maintenance "TEM" สี่ 718 0
preventive maintenance "TEM" สาม 826 0
อาการ Flash ในหลอด XRD (2) 838 1
อาการ Flash ในหลอด XRD 812 1
preventive maintenance "TEM" สอง 735 2
preventive maintenance "TEM" 939 0
ดูแลปั๊มลมเครื่องมือวิจัยฯ ในช่วงหน้าฝน 1153 0
ซ่อม pH Meter "Docu-pHMeter" 679 0
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ ๒ 1084 2
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ 835 0
ตรวจสอบเครื่อง pH Meter อย่างง่าย 759 0
uv spectrophotometer Boot เครื่องไม่ผ่าน 1021 0
Stat Fax 303 plus "Show 212" 1045 2
ระบบ เปิด/ปิด ไฟแสงสว่างกับ "motion sensor" 1091 0
Piston Pipette กับความสำคัญของกระบอกสูบ 667 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS สอง 662 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS 795 0
เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ 952 0
ความเข้าใจเรื่องท่อยางของปั๊มรีดท่อ 733 0
ปั๊มรีดท่อ(Peristaic Pump ) 1053 2
Test Vacuum เครื่องทำแห้ง 1161 0
การดูแลเครื่องทำแห้งในระบบสุญาญากาศ 645 0
ระบบทำความเย็นในเครื่องทำแห้ง 2189 0
shell freeze dry 586 0
เครื่องทำแห้งภายใต้สุญญากาศ 746 0
Software Control GC 738 2
Manual ignitor GC 601 1
GC จุด flame ไม่ติด 772 3
:ซ่อม เครื่องเตรียมชิ้น BIOCUT 699 0