นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
MPPC for XRF 1046 0
Thermogravimetric Analysis (TGA) 1496 0
What is MASS ? 1355 0
Vacuumn System for GC MS 1704 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 3187 0
Spray Water System " Weathering Tester" 2 1273 0
Spray Water System " Weathering Tester" 994 1
check address mass link 1140 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๒ 1252 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๑ 1018 0
สร้างชิ้นงานจาก 3D printer 1035 0
ข้อสังเกตงานซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1219 0
ข้อควรระวังใการซ่อมเครื่องชั่ง 1281 1
ซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1430 0
ทำไม"ไม่"อนุญาตให้นำของกินเข้าห้อง Lab 1075 1
อาการเสียของเครื่อง TGA7 998 0
วาล์วของเครื่อง Mercury 1404 1
Mercury not Signal ๕ 1111 0
Mercury not Signal ๔ 992 0
Mercury not Signal ๓ 1007 0
Mercury not Signal ๒ 1061 0
Mercury not Signal 812 0
เพิ่ม Sensitivity ให้ ICP 1010 0
Counter for LaB6 1002 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๔ 989 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๓ 938 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๒ 867 0
ตามดูการซ่อม "TEM" 959 0
แจ้งข่าวความคืบหน้าอาการเสียของเครื่อง "TEM" 923 0
วิธีการดูแลเครื่องวัดความดันโลหิต 1115 0
ซ่อมเครื่องวัดความดัน"โลหิต" 2819 0
งานซ่อม UV Spectro 916 0
ย้อนรอยอุปกรณ์มืด 1358 2
Microwave Digestion 1761 0
งานซ่อมสร้างมันเป็นของคู่กัน 843 0
Internal cooling not active 992 0
Cooling not active 899 0
งานซ่อม Electronic Board 765 0
TEM กับการตามหาจุดเสีย 806 0
test system "HT tank" ๒ 701 0
test system "HT tank" 862 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 2 991 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 1085 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๕" 1248 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๔" 1174 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๓" 840 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 1032 0
TEM ติดหวัด 862 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 801 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 878 0
abrasion tester 962 1
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๔ 1105 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๓ 1187 0
YSI-Pro20 กับการเสียเวลาที่ไม่อ่านคู่มือ 931 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๒ 844 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย 984 0
ซ่อมเตารีดไอน้ำอาการเสีย"ไฟไม่เข้าเครื่อง" 1613 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 889 0
การแก้ไขปัญหาของระบบสุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2 928 0
การกรองโดยใช้สุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2103 1
Shaker กับอะไหล่เก่าเก็บ 1199 0
GC-MS Agilent กับการดูแล 814 0
การทำงานของระบบสุญญากาศของเครื่อง "TEM" 1057 3
เมื่อยามผลัดใบ 898 6
เครื่องชั่งดิจิตอล"อาการเปิดไม่ติด" 1351 0
Thermometer กับอาการแปลก ๆ 841 0
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในสารละลาย 1182 0
Vortex genie 843 2
ข้อควรระวังในเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) 1106 0
DSC Sample Holder 938 0
หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ 2028 0
preventive maintenance "TEM" สี่ 855 0
preventive maintenance "TEM" สาม 1002 0
อาการ Flash ในหลอด XRD (2) 972 1
อาการ Flash ในหลอด XRD 965 1
preventive maintenance "TEM" สอง 874 2
preventive maintenance "TEM" 1114 0
ดูแลปั๊มลมเครื่องมือวิจัยฯ ในช่วงหน้าฝน 1334 0
ซ่อม pH Meter "Docu-pHMeter" 873 0
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ ๒ 1286 2
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ 999 0
ตรวจสอบเครื่อง pH Meter อย่างง่าย 892 0
uv spectrophotometer Boot เครื่องไม่ผ่าน 1247 0
Stat Fax 303 plus "Show 212" 1311 2
ระบบ เปิด/ปิด ไฟแสงสว่างกับ "motion sensor" 1355 0
Piston Pipette กับความสำคัญของกระบอกสูบ 866 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS สอง 823 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS 988 0
เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ 1113 0
ความเข้าใจเรื่องท่อยางของปั๊มรีดท่อ 894 0
ปั๊มรีดท่อ(Peristaic Pump ) 1220 2
Test Vacuum เครื่องทำแห้ง 1344 0
การดูแลเครื่องทำแห้งในระบบสุญาญากาศ 789 0
ระบบทำความเย็นในเครื่องทำแห้ง 2594 0
shell freeze dry 692 0
เครื่องทำแห้งภายใต้สุญญากาศ 876 0
Software Control GC 879 2
Manual ignitor GC 734 1
GC จุด flame ไม่ติด 877 3
:ซ่อม เครื่องเตรียมชิ้น BIOCUT 844 0