นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
MPPC for XRF 1091 0
Thermogravimetric Analysis (TGA) 1568 0
What is MASS ? 1399 0
Vacuumn System for GC MS 1780 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 3299 0
Spray Water System " Weathering Tester" 2 1319 0
Spray Water System " Weathering Tester" 1031 1
check address mass link 1185 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๒ 1311 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๑ 1059 0
สร้างชิ้นงานจาก 3D printer 1070 0
ข้อสังเกตงานซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1265 0
ข้อควรระวังใการซ่อมเครื่องชั่ง 1327 1
ซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1476 0
ทำไม"ไม่"อนุญาตให้นำของกินเข้าห้อง Lab 1112 1
อาการเสียของเครื่อง TGA7 1035 0
วาล์วของเครื่อง Mercury 1448 1
Mercury not Signal ๕ 1158 0
Mercury not Signal ๔ 1025 0
Mercury not Signal ๓ 1042 0
Mercury not Signal ๒ 1107 0
Mercury not Signal 851 0
เพิ่ม Sensitivity ให้ ICP 1034 0
Counter for LaB6 1034 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๔ 1019 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๓ 965 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๒ 904 0
ตามดูการซ่อม "TEM" 1009 0
แจ้งข่าวความคืบหน้าอาการเสียของเครื่อง "TEM" 962 0
วิธีการดูแลเครื่องวัดความดันโลหิต 1155 0
ซ่อมเครื่องวัดความดัน"โลหิต" 2867 0
งานซ่อม UV Spectro 954 0
ย้อนรอยอุปกรณ์มืด 1405 2
Microwave Digestion 1817 0
งานซ่อมสร้างมันเป็นของคู่กัน 877 0
Internal cooling not active 1024 0
Cooling not active 940 0
งานซ่อม Electronic Board 794 0
TEM กับการตามหาจุดเสีย 845 0
test system "HT tank" ๒ 732 0
test system "HT tank" 895 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 2 1021 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 1110 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๕" 1289 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๔" 1212 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๓" 866 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 1070 0
TEM ติดหวัด 888 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 819 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 905 0
abrasion tester 989 1
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๔ 1130 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๓ 1236 0
YSI-Pro20 กับการเสียเวลาที่ไม่อ่านคู่มือ 960 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๒ 868 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย 1013 0
ซ่อมเตารีดไอน้ำอาการเสีย"ไฟไม่เข้าเครื่อง" 1659 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 927 0
การแก้ไขปัญหาของระบบสุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2 960 0
การกรองโดยใช้สุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2174 1
Shaker กับอะไหล่เก่าเก็บ 1242 0
GC-MS Agilent กับการดูแล 841 0
การทำงานของระบบสุญญากาศของเครื่อง "TEM" 1084 3
เมื่อยามผลัดใบ 921 6
เครื่องชั่งดิจิตอล"อาการเปิดไม่ติด" 1400 0
Thermometer กับอาการแปลก ๆ 873 0
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในสารละลาย 1212 0
Vortex genie 873 2
ข้อควรระวังในเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) 1133 0
DSC Sample Holder 973 0
หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ 2072 0
preventive maintenance "TEM" สี่ 880 0
preventive maintenance "TEM" สาม 1035 0
อาการ Flash ในหลอด XRD (2) 1002 1
อาการ Flash ในหลอด XRD 994 1
preventive maintenance "TEM" สอง 911 2
preventive maintenance "TEM" 1151 0
ดูแลปั๊มลมเครื่องมือวิจัยฯ ในช่วงหน้าฝน 1383 0
ซ่อม pH Meter "Docu-pHMeter" 910 0
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ ๒ 1315 2
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ 1032 0
ตรวจสอบเครื่อง pH Meter อย่างง่าย 924 0
uv spectrophotometer Boot เครื่องไม่ผ่าน 1272 0
Stat Fax 303 plus "Show 212" 1354 2
ระบบ เปิด/ปิด ไฟแสงสว่างกับ "motion sensor" 1391 0
Piston Pipette กับความสำคัญของกระบอกสูบ 898 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS สอง 853 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS 1016 0
เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ 1131 0
ความเข้าใจเรื่องท่อยางของปั๊มรีดท่อ 916 0
ปั๊มรีดท่อ(Peristaic Pump ) 1255 2
Test Vacuum เครื่องทำแห้ง 1374 0
การดูแลเครื่องทำแห้งในระบบสุญาญากาศ 816 0
ระบบทำความเย็นในเครื่องทำแห้ง 2646 0
shell freeze dry 753 0
เครื่องทำแห้งภายใต้สุญญากาศ 900 0
Software Control GC 906 2
Manual ignitor GC 760 1
GC จุด flame ไม่ติด 899 3
:ซ่อม เครื่องเตรียมชิ้น BIOCUT 861 0