นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
MPPC for XRF 1260 0
Thermogravimetric Analysis (TGA) 1909 0
What is MASS ? 1600 0
Vacuumn System for GC MS 2127 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 3822 0
Spray Water System " Weathering Tester" 2 1519 0
Spray Water System " Weathering Tester" 1169 1
check address mass link 1374 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๒ 1489 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๑ 1232 0
สร้างชิ้นงานจาก 3D printer 1230 0
ข้อสังเกตงานซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1510 0
ข้อควรระวังใการซ่อมเครื่องชั่ง 1542 1
ซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1694 0
ทำไม"ไม่"อนุญาตให้นำของกินเข้าห้อง Lab 1288 1
อาการเสียของเครื่อง TGA7 1214 0
วาล์วของเครื่อง Mercury 1675 1
Mercury not Signal ๕ 1364 0
Mercury not Signal ๔ 1208 0
Mercury not Signal ๓ 1248 0
Mercury not Signal ๒ 1280 0
Mercury not Signal 1029 0
เพิ่ม Sensitivity ให้ ICP 1174 0
Counter for LaB6 1193 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๔ 1153 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๓ 1130 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๒ 1036 0
ตามดูการซ่อม "TEM" 1165 0
แจ้งข่าวความคืบหน้าอาการเสียของเครื่อง "TEM" 1108 0
วิธีการดูแลเครื่องวัดความดันโลหิต 1329 0
ซ่อมเครื่องวัดความดัน"โลหิต" 3195 0
งานซ่อม UV Spectro 1098 0
ย้อนรอยอุปกรณ์มืด 1601 2
Microwave Digestion 2094 0
งานซ่อมสร้างมันเป็นของคู่กัน 1022 0
Internal cooling not active 1142 0
Cooling not active 1099 0
งานซ่อม Electronic Board 937 0
TEM กับการตามหาจุดเสีย 957 0
test system "HT tank" ๒ 876 0
test system "HT tank" 1035 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 2 1197 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 1289 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๕" 1542 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๔" 1461 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๓" 1051 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 1281 0
TEM ติดหวัด 1036 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 958 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 1062 0
abrasion tester 1131 1
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๔ 1298 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๓ 1463 0
YSI-Pro20 กับการเสียเวลาที่ไม่อ่านคู่มือ 1096 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๒ 996 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย 1176 0
ซ่อมเตารีดไอน้ำอาการเสีย"ไฟไม่เข้าเครื่อง" 1874 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 1051 0
การแก้ไขปัญหาของระบบสุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2 1123 0
การกรองโดยใช้สุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2500 1
Shaker กับอะไหล่เก่าเก็บ 1492 0
GC-MS Agilent กับการดูแล 972 0
การทำงานของระบบสุญญากาศของเครื่อง "TEM" 1248 3
เมื่อยามผลัดใบ 1029 6
เครื่องชั่งดิจิตอล"อาการเปิดไม่ติด" 1653 0
Thermometer กับอาการแปลก ๆ 1017 0
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในสารละลาย 1367 0
Vortex genie 1018 2
ข้อควรระวังในเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) 1299 0
DSC Sample Holder 1161 0
หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ 2305 0
preventive maintenance "TEM" สี่ 1032 0
preventive maintenance "TEM" สาม 1205 0
อาการ Flash ในหลอด XRD (2) 1142 1
อาการ Flash ในหลอด XRD 1147 1
preventive maintenance "TEM" สอง 1079 2
preventive maintenance "TEM" 1305 0
ดูแลปั๊มลมเครื่องมือวิจัยฯ ในช่วงหน้าฝน 1566 0
ซ่อม pH Meter "Docu-pHMeter" 1056 0
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ ๒ 1479 2
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ 1199 0
ตรวจสอบเครื่อง pH Meter อย่างง่าย 1062 0
uv spectrophotometer Boot เครื่องไม่ผ่าน 1469 0
Stat Fax 303 plus "Show 212" 1570 2
ระบบ เปิด/ปิด ไฟแสงสว่างกับ "motion sensor" 1560 0
Piston Pipette กับความสำคัญของกระบอกสูบ 1044 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS สอง 1005 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS 1201 0
เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ 1277 0
ความเข้าใจเรื่องท่อยางของปั๊มรีดท่อ 1069 0
ปั๊มรีดท่อ(Peristaic Pump ) 1449 2
Test Vacuum เครื่องทำแห้ง 1528 0
การดูแลเครื่องทำแห้งในระบบสุญาญากาศ 953 0
ระบบทำความเย็นในเครื่องทำแห้ง 2936 0
shell freeze dry 918 0
เครื่องทำแห้งภายใต้สุญญากาศ 1035 0
Software Control GC 1079 2
Manual ignitor GC 909 1
GC จุด flame ไม่ติด 1042 3
:ซ่อม เครื่องเตรียมชิ้น BIOCUT 1023 0