นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
MPPC for XRF 946 0
Thermogravimetric Analysis (TGA) 1333 0
What is MASS ? 1236 0
Vacuumn System for GC MS 1523 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 2861 0
Spray Water System " Weathering Tester" 2 1148 0
Spray Water System " Weathering Tester" 897 1
check address mass link 1047 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๒ 1140 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๑ 916 0
สร้างชิ้นงานจาก 3D printer 980 0
ข้อสังเกตงานซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1083 0
ข้อควรระวังใการซ่อมเครื่องชั่ง 1181 1
ซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1312 0
ทำไม"ไม่"อนุญาตให้นำของกินเข้าห้อง Lab 999 1
อาการเสียของเครื่อง TGA7 915 0
วาล์วของเครื่อง Mercury 1294 1
Mercury not Signal ๕ 1017 0
Mercury not Signal ๔ 909 0
Mercury not Signal ๓ 932 0
Mercury not Signal ๒ 945 0
Mercury not Signal 736 0
เพิ่ม Sensitivity ให้ ICP 933 0
Counter for LaB6 940 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๔ 918 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๓ 876 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๒ 787 0
ตามดูการซ่อม "TEM" 886 0
แจ้งข่าวความคืบหน้าอาการเสียของเครื่อง "TEM" 849 0
วิธีการดูแลเครื่องวัดความดันโลหิต 1022 0
ซ่อมเครื่องวัดความดัน"โลหิต" 2442 0
งานซ่อม UV Spectro 862 0
ย้อนรอยอุปกรณ์มืด 1260 2
Microwave Digestion 1647 0
งานซ่อมสร้างมันเป็นของคู่กัน 779 0
Internal cooling not active 939 0
Cooling not active 843 0
งานซ่อม Electronic Board 697 0
TEM กับการตามหาจุดเสีย 745 0
test system "HT tank" ๒ 659 0
test system "HT tank" 812 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 2 927 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 971 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๕" 1159 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๔" 1053 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๓" 752 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 952 0
TEM ติดหวัด 804 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 738 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 798 0
abrasion tester 905 1
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๔ 1027 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๓ 1086 0
YSI-Pro20 กับการเสียเวลาที่ไม่อ่านคู่มือ 883 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๒ 803 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย 933 0
ซ่อมเตารีดไอน้ำอาการเสีย"ไฟไม่เข้าเครื่อง" 1418 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 835 0
การแก้ไขปัญหาของระบบสุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2 867 0
การกรองโดยใช้สุญญากาศ (Vacuum Filtration) 1867 1
Shaker กับอะไหล่เก่าเก็บ 1100 0
GC-MS Agilent กับการดูแล 754 0
การทำงานของระบบสุญญากาศของเครื่อง "TEM" 982 3
เมื่อยามผลัดใบ 854 6
เครื่องชั่งดิจิตอล"อาการเปิดไม่ติด" 1230 0
Thermometer กับอาการแปลก ๆ 779 0
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในสารละลาย 1102 0
Vortex genie 786 2
ข้อควรระวังในเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) 999 0
DSC Sample Holder 852 0
หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ 1888 0
preventive maintenance "TEM" สี่ 797 0
preventive maintenance "TEM" สาม 933 0
อาการ Flash ในหลอด XRD (2) 906 1
อาการ Flash ในหลอด XRD 912 1
preventive maintenance "TEM" สอง 814 2
preventive maintenance "TEM" 1038 0
ดูแลปั๊มลมเครื่องมือวิจัยฯ ในช่วงหน้าฝน 1257 0
ซ่อม pH Meter "Docu-pHMeter" 778 0
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ ๒ 1193 2
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ 923 0
ตรวจสอบเครื่อง pH Meter อย่างง่าย 826 0
uv spectrophotometer Boot เครื่องไม่ผ่าน 1148 0
Stat Fax 303 plus "Show 212" 1200 2
ระบบ เปิด/ปิด ไฟแสงสว่างกับ "motion sensor" 1249 0
Piston Pipette กับความสำคัญของกระบอกสูบ 774 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS สอง 759 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS 902 0
เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ 1047 0
ความเข้าใจเรื่องท่อยางของปั๊มรีดท่อ 833 0
ปั๊มรีดท่อ(Peristaic Pump ) 1144 2
Test Vacuum เครื่องทำแห้ง 1276 0
การดูแลเครื่องทำแห้งในระบบสุญาญากาศ 738 0
ระบบทำความเย็นในเครื่องทำแห้ง 2439 0
shell freeze dry 649 0
เครื่องทำแห้งภายใต้สุญญากาศ 815 0
Software Control GC 821 2
Manual ignitor GC 689 1
GC จุด flame ไม่ติด 837 3
:ซ่อม เครื่องเตรียมชิ้น BIOCUT 786 0