นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 100 post

Post Title Page Visits comment
MPPC for XRF 927 0
Thermogravimetric Analysis (TGA) 1296 0
What is MASS ? 1216 0
Vacuumn System for GC MS 1488 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 2803 0
Spray Water System " Weathering Tester" 2 1120 0
Spray Water System " Weathering Tester" 874 1
check address mass link 1031 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๒ 1121 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๑ 898 0
สร้างชิ้นงานจาก 3D printer 970 0
ข้อสังเกตงานซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1067 0
ข้อควรระวังใการซ่อมเครื่องชั่ง 1160 1
ซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1285 0
ทำไม"ไม่"อนุญาตให้นำของกินเข้าห้อง Lab 981 1
อาการเสียของเครื่อง TGA7 895 0
วาล์วของเครื่อง Mercury 1277 1
Mercury not Signal ๕ 999 0
Mercury not Signal ๔ 883 0
Mercury not Signal ๓ 910 0
Mercury not Signal ๒ 925 0
Mercury not Signal 717 0
เพิ่ม Sensitivity ให้ ICP 916 0
Counter for LaB6 925 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๔ 904 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๓ 858 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๒ 775 0
ตามดูการซ่อม "TEM" 872 0
แจ้งข่าวความคืบหน้าอาการเสียของเครื่อง "TEM" 836 0
วิธีการดูแลเครื่องวัดความดันโลหิต 1001 0
ซ่อมเครื่องวัดความดัน"โลหิต" 1971 0
งานซ่อม UV Spectro 852 0
ย้อนรอยอุปกรณ์มืด 1244 2
Microwave Digestion 1617 0
งานซ่อมสร้างมันเป็นของคู่กัน 762 0
Internal cooling not active 924 0
Cooling not active 829 0
งานซ่อม Electronic Board 682 0
TEM กับการตามหาจุดเสีย 728 0
test system "HT tank" ๒ 646 0
test system "HT tank" 800 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 2 906 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 954 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๕" 1144 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๔" 1025 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๓" 732 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 932 0
TEM ติดหวัด 785 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 725 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 781 0
abrasion tester 893 1
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๔ 1017 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๓ 1067 0
YSI-Pro20 กับการเสียเวลาที่ไม่อ่านคู่มือ 872 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๒ 790 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย 918 0
ซ่อมเตารีดไอน้ำอาการเสีย"ไฟไม่เข้าเครื่อง" 1387 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 819 0
การแก้ไขปัญหาของระบบสุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2 851 0
การกรองโดยใช้สุญญากาศ (Vacuum Filtration) 1829 1
Shaker กับอะไหล่เก่าเก็บ 1080 0
GC-MS Agilent กับการดูแล 741 0
การทำงานของระบบสุญญากาศของเครื่อง "TEM" 968 3
เมื่อยามผลัดใบ 837 6
เครื่องชั่งดิจิตอล"อาการเปิดไม่ติด" 1203 0
Thermometer กับอาการแปลก ๆ 771 0
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในสารละลาย 1087 0
Vortex genie 771 2
ข้อควรระวังในเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) 938 0
DSC Sample Holder 835 0
หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ 1864 0
preventive maintenance "TEM" สี่ 780 0
preventive maintenance "TEM" สาม 915 0
อาการ Flash ในหลอด XRD (2) 891 1
อาการ Flash ในหลอด XRD 900 1
preventive maintenance "TEM" สอง 795 2
preventive maintenance "TEM" 1022 0
ดูแลปั๊มลมเครื่องมือวิจัยฯ ในช่วงหน้าฝน 1239 0
ซ่อม pH Meter "Docu-pHMeter" 756 0
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ ๒ 1180 2
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ 908 0
ตรวจสอบเครื่อง pH Meter อย่างง่าย 813 0
uv spectrophotometer Boot เครื่องไม่ผ่าน 1121 0
Stat Fax 303 plus "Show 212" 1167 2
ระบบ เปิด/ปิด ไฟแสงสว่างกับ "motion sensor" 1220 0
Piston Pipette กับความสำคัญของกระบอกสูบ 758 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS สอง 743 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS 887 0
เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ 1029 0
ความเข้าใจเรื่องท่อยางของปั๊มรีดท่อ 816 0
ปั๊มรีดท่อ(Peristaic Pump ) 1129 2
Test Vacuum เครื่องทำแห้ง 1259 0
การดูแลเครื่องทำแห้งในระบบสุญาญากาศ 716 0
ระบบทำความเย็นในเครื่องทำแห้ง 2410 0
shell freeze dry 638 0
เครื่องทำแห้งภายใต้สุญญากาศ 803 0
Software Control GC 805 2
Manual ignitor GC 676 1
GC จุด flame ไม่ติด 824 3
:ซ่อม เครื่องเตรียมชิ้น BIOCUT 771 0