นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
MPPC for XRF 1054 0
Thermogravimetric Analysis (TGA) 1503 0
What is MASS ? 1362 0
Vacuumn System for GC MS 1710 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 3195 0
Spray Water System " Weathering Tester" 2 1279 0
Spray Water System " Weathering Tester" 997 1
check address mass link 1143 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๒ 1258 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๑ 1025 0
สร้างชิ้นงานจาก 3D printer 1041 0
ข้อสังเกตงานซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1224 0
ข้อควรระวังใการซ่อมเครื่องชั่ง 1287 1
ซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1438 0
ทำไม"ไม่"อนุญาตให้นำของกินเข้าห้อง Lab 1080 1
อาการเสียของเครื่อง TGA7 1003 0
วาล์วของเครื่อง Mercury 1409 1
Mercury not Signal ๕ 1116 0
Mercury not Signal ๔ 996 0
Mercury not Signal ๓ 1012 0
Mercury not Signal ๒ 1067 0
Mercury not Signal 816 0
เพิ่ม Sensitivity ให้ ICP 1012 0
Counter for LaB6 1003 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๔ 991 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๓ 939 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๒ 871 0
ตามดูการซ่อม "TEM" 965 0
แจ้งข่าวความคืบหน้าอาการเสียของเครื่อง "TEM" 927 0
วิธีการดูแลเครื่องวัดความดันโลหิต 1118 0
ซ่อมเครื่องวัดความดัน"โลหิต" 2823 0
งานซ่อม UV Spectro 920 0
ย้อนรอยอุปกรณ์มืด 1362 2
Microwave Digestion 1764 0
งานซ่อมสร้างมันเป็นของคู่กัน 847 0
Internal cooling not active 994 0
Cooling not active 902 0
งานซ่อม Electronic Board 767 0
TEM กับการตามหาจุดเสีย 810 0
test system "HT tank" ๒ 703 0
test system "HT tank" 864 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 2 994 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 1087 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๕" 1254 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๔" 1178 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๓" 843 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 1037 0
TEM ติดหวัด 865 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 803 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 880 0
abrasion tester 966 1
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๔ 1106 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๓ 1188 0
YSI-Pro20 กับการเสียเวลาที่ไม่อ่านคู่มือ 933 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๒ 848 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย 986 0
ซ่อมเตารีดไอน้ำอาการเสีย"ไฟไม่เข้าเครื่อง" 1617 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 890 0
การแก้ไขปัญหาของระบบสุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2 934 0
การกรองโดยใช้สุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2111 1
Shaker กับอะไหล่เก่าเก็บ 1204 0
GC-MS Agilent กับการดูแล 816 0
การทำงานของระบบสุญญากาศของเครื่อง "TEM" 1060 3
เมื่อยามผลัดใบ 902 6
เครื่องชั่งดิจิตอล"อาการเปิดไม่ติด" 1355 0
Thermometer กับอาการแปลก ๆ 845 0
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในสารละลาย 1184 0
Vortex genie 845 2
ข้อควรระวังในเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) 1108 0
DSC Sample Holder 940 0
หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ 2030 0
preventive maintenance "TEM" สี่ 856 0
preventive maintenance "TEM" สาม 1005 0
อาการ Flash ในหลอด XRD (2) 977 1
อาการ Flash ในหลอด XRD 968 1
preventive maintenance "TEM" สอง 878 2
preventive maintenance "TEM" 1118 0
ดูแลปั๊มลมเครื่องมือวิจัยฯ ในช่วงหน้าฝน 1339 0
ซ่อม pH Meter "Docu-pHMeter" 875 0
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ ๒ 1289 2
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ 1003 0
ตรวจสอบเครื่อง pH Meter อย่างง่าย 894 0
uv spectrophotometer Boot เครื่องไม่ผ่าน 1250 0
Stat Fax 303 plus "Show 212" 1316 2
ระบบ เปิด/ปิด ไฟแสงสว่างกับ "motion sensor" 1357 0
Piston Pipette กับความสำคัญของกระบอกสูบ 870 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS สอง 825 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS 992 0
เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ 1114 0
ความเข้าใจเรื่องท่อยางของปั๊มรีดท่อ 897 0
ปั๊มรีดท่อ(Peristaic Pump ) 1224 2
Test Vacuum เครื่องทำแห้ง 1347 0
การดูแลเครื่องทำแห้งในระบบสุญาญากาศ 791 0
ระบบทำความเย็นในเครื่องทำแห้ง 2598 0
shell freeze dry 696 0
เครื่องทำแห้งภายใต้สุญญากาศ 878 0
Software Control GC 882 2
Manual ignitor GC 737 1
GC จุด flame ไม่ติด 880 3
:ซ่อม เครื่องเตรียมชิ้น BIOCUT 846 0